Home

Iónský řád

iónský řád . Architektura Architektura, sloupový řád vyvinutý v maloasijské a atické formě, zachovávající klasické členění dórského řádu, patka sloupů je složena z plinthu, výžlabku a jednoho nebo dvou oblounů, dřík (někdy nahrazovaný karyatidou) je kanelován na plošku, hlavice se skládá z astragalu, echínu. iónský řád. iónský řád, sloupový řád vyvinutý v maloas. a atické formě, nazván též iónský sloh či jónský sloh a odtud výraz jónský sloup a ińský sloup - ińský sloupový řád zachovává klas. členění dórského řádu; patka sloupů je složena z plinthu, výžlabku a jednoho nebo dvou oblounů, dřík (někdy nahrazovaný karyatidou) je kanelován na plošku.

iónský řád - CoJeCo

Iónský řád , sloupový architektonický řád vyvinutý v maloasijské a v antické formě . Nejstarší doklady (6. stol. př. n. l.) na maloasijském pobřeží (Artemidin chrám v Efesu , Apollónův chrám v Didymě) a z ostrova Samu (Héřiny chrámy), později se vyvinula atticko-iónská varianta (zejména chrám Athény Níké a. Iónský sloh anebo iónský styl či iónský řád (v širším smyslu) byl jeden z architektonických stylů starověkého Řecka. WikiMatrix Tehdy byl vyvinut korintský řád , po iónském a dórském řádu třetí sloh klasické antické architektury Stažení royalty-free Roman iónský řád, sloupec vznikl v polovině 6. století, praktikovaný v kontinentálním Řecku, chrámy byl chrám Hera na Samos, vintage kreslení čar nebo gravírování obrázku. stock vektor 216169024 z Depositphotos kolekce miliónů prémiových stock fotografií vysokého rozlišení, vektorových obrázků a ilustrac

Dórský řád vychází z původních dřevěných staveb, jeho nejstaršími doklady na řecké pevnině jsou zbytky Héřina chrámu v Olympii a sedm stojících sloupů Apollónova chrámu v Korintu. Nejlépe zachované chrámy jsou však v Selinunte a nedalekém Agrigentu na Sicílii. Iónský (ženský)- je typický především pro. Stažení royalty-free Iónský řád sloupec z prastaré stejně řeckého chrámu stock fotografie 13343045 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací Korintský řád. Korintský řád je jeden z klasických architektonických stylů starověkého Řecka. Promítl se ale i do egyptských chrámů v době dobytí cca 330 př. n. l. až 28 př. n. l. Korintský řád dosáhl větší obliby až ve starověkém Římě

Ionsky - iónský sloh anebo iónský styl či iónský řád (v

iónský řád Vševěd

IÓNSKÝ (ženský) řád - attickoiónský a asijskoiónský -Trojdílný sloup (někdy nahrazen karyatidou): patka obyčejně ze tří částí, kanelovaný dřík s otupenými hranami, hlavice sestává z echinu, balteu, abaku. a krčku Trojdílné kladí: trojdílný architráv s kymatem, vlys nečleněný, římsa se zubořezem. Iónský řád: části Iónský chrám, nový způsob, jak stavět chrámy Kolem 500 BC, Řecké architektonické styly změnila tak, že místo budování chrámů ve staré Dórský styl, začali lidé chtějí, aby jejich nové chrámy pro bohy, které mají být postaveny v novém stylu Iontové

Iónský řád - Encyklopedi

  1. Iónský řád a Akropolis (Athény) · Vidět víc » Akrotérion. Akrotérion (z řec. akrotés 'krajní, nejvyšší') nebo akroterium je ozdobný prvek řádové architektury, umístěný na vrcholku i krajích štítu chrámových budov, ale také na náhrobcích, stélách a podobně. Nový!!: Iónský řád a Akrotérion · Vidět víc
  2. Dórský, iónský a korintský jsou znázorněny na tomto obrázku. Nejprve dórský, potom iónský a poslední dva jsou korintské. Tohle jsou pouze různé variace tří zmíněných řádů. Dórský řád je nejprostší, iónský pak o něco málo složitější a korintský se již úplně vymyká kontrole
  3. 3. Dórský, iónský a korintský řád 4. Poznávání jednotlivých řádů na konkrétních příkladech (12 ukázek + řešení úkolu) 5. Nejslavnější chrámy starořeckých bohů na mapách (13 map

patka, 24 - torus Iónský sloh anebo iónský styl či iónský řád (v širším smyslu) byl jeden z architektonických stylů starověkého Řecka. 108 vztahy Iónský sloh anebo iónský styl či iónský řád (v širším smyslu) byl jeden z architektonických stylů starověkého Řecka.Pojem iónský řád v užším smyslu označuje jen sloupový řád tohoto slohu, tedy ionský sloup Iónský řád Tento řád vzniká v 6.st.př.Kr. a trvá až do konce 5.st. Vyvíjí se obdobným způsobem jako dórský řád, je však již podstatně odlehčen. Sloup je štíhlejší, má již patku a trojdílnou volutovou hlavici (k echinu a abaku přibyl ještě hypotrachelion), která je tvarově bohatší Iónský sloh anebo iónský styl či iónský řád (v širším smyslu) byl jeden z architektonických stylů starověkého Řecka. Pojem iónský řád v užším smyslu označuje jen sloupový řád tohoto slohu, tedy ionský sloup

iónský Iónský iónský řád iont iontoforéza iontofory iontová rovnováha iontová sloučenina iontová vazba iontově selektivní analyzátor iontový Když zdokonalili tento způsob výstavby, vynalezli stavební systémy: dórský, iónský a korintský. WikiMatrix iónský řád. iónský řád, sloupový řád vyvinutý v maloas. a atické formě, nazván též iónský sloh či jónský sloh a odtud iontoforéza. viz elektroforéza. iontoměniče. viz ionexy. iontová implantace. iontová implantace, umísťování cizích atomů (iontů) do povrchových vrstev zákl. kovu. Implantovaná látka je předem iontová optik

Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Ionic order. one of the 3 orders of classical architecture (along with Doric and Corinthian), characterized by the use of volutes; columns stand on a base which separates the shaft of the column from the stylobate; the cap is usually enriched with egg-and-dart. Upload media. Wikipedia. Subclass of. architectural order Ionský řád byl jeden z architektonických stylů starověkého Řecka. Pro iónský styl je typická zjemnělá vznešenost, odlehčenost, elegantnost. Iónský sloup je štíhlejší, vyšší, řidčeji kanelovaný než sloup dórský. Začíná patkou a ukončen je hlavicí s volutovými výběžky Iónský řád Detail iónského sloupu. Ionský sloh anebo ionský styl či ionský řád (v širším smyslu) byl jeden z architektonických stylů starověkého Řecka. Pojem iónský řád v užším smyslu označuje jen sloupový řád tohoto slohu, tedy ionský sloup. Obsah. 1 Vznik a.

iónský řád - češtině definice, gramatika, výslovnost

Iónský řád Iónský řád je typický pro polis v oblasti Malé Asie (dnešní Turecko). Štíhlejší dřík je kanelován (zdoben úzkými dlouhými žlábky), stojí na patce a jeho hlavici zakončují dvě voluty (spirálovité závity). Iónské stavby jsou velice zdobné, v iónském řád Iónský řád nemá problém s řešením nároží a triglyfů, zato ale řeší zobákovité vytažení krajní voluty nárožních sloupů. Hlavice se skládá z několika částí (viz obrázek) - má astragal (někdy zdobený perlovcem), bochánek echinos zdobený vypouklým vejcovcem a postupem času se vyvíjející šroubovice. Iónský stavební řád - 6. Stol př.n.l. - ženský princip, elegantnější. Stojí na patce - rozdíl je v kanelurách (výřezek, kus plochy, výřezek) Iónská hlavice - echinos s volutami (zakrouceny sračky) Ozdobný pás tvoří různé ornamenty (prstenec, vejcovec, provazec) Celkově víc zdoben než dórský slou

Iónský řád (ženský sloh): Byl odlehčenější, jemnější, elegantnější a ozdobnější. Sloup byl mnohem štíhlejší a vznosnější. Hlavice byla po stranách opatřena dvěma volutami, mezi nimi byl ozdobný vejcovec a pod ním perlovec. Kanelury na dříku byly hluboké a úzké Nejstarší je hmotný jednoduchý řád dórský, mladší iónský se vyznačuje větší vznosností, štíhlostí sloupů a ještě subtilnější a dekorativnější je řád korintský. V římské architektuře se pak spojením (skladbou-kompozicí) volut iónské hlavice a akantů korintské vytváří kompozitní hlavice a z etruského. o z řecké antické architektury převzat dórský, ale i iónský řád o průčelí - u zámků a šlechtických hrobek sloupová - u městských domů a kostelů zjednodušena (kladí s nízkým štítem nesou místo volných sloupů pilastry - u venkovských domů falešná atiková patra mající pouze středn

Roman Iónský Řád Sloupec Vznikl Polovině Století

Ionský sloh anebo ionský styl či ionský řád (v širším smyslu) byl jeden z architektonických stylů starověkého Řecka.Pojem iónský řád v užším smyslu označuje jen sloupový řád tohoto slohu, tedy ionský sloup Iónský řád někdy bývá označován za více ženský, což je trochu sexistické. Ano, je jemnější, půvabnější a více dekorativní. Ženské postavy někdy iónské sloupy přímo nahrazují, to lze považovat za syntézu. A dále žlábkování, díky kterému lze sledovat krásnou hru světla a stínu Řecké stavitelství Akropolis 11) Stavitelství Rozlišujeme 3 stavební slohy (podle sloupů): dórský iónský korintský Dórský sloh Znaky: sloupy silné, hlavice jednoduchá 12) Dórský stavební řád: 1 - tympanon, 2 - akrotér, 3 - šikmá římsa (sima), 4 - vodorovná římsa (geison), 5 - mutulus, 7 - vlys, 8 Dórský řád Iónský řád; Tvar sloupů a kládí : Přísně daný : Uvolněnější, lehčí, vznosnější a zdobnější Sloup v poměru ke své výšce : Širší (1:6) Štíhlejší (1:8) Žlábky (kanely) Mělké, oddělené hranou : Hluboké, oddělené páskem Patka : Chybí : Ano, členitá Echinos : Zaoblený : S volutami Architrá

Asi v 7. století spíše v pevninském Řecku se objevuje dórský řád, v 6. století jemnější iónský řád především v oblasti Malé Asie a egejských ostrovů. dórský řád: Héraion v Olympii, chrámy v Paestu; iónský řád: Artemidin chrám v Efesu, Héraion na Samu; Kultura klasického období (500 - 336 př. n. l. ~ Iónský řád: byl odlehčenější, jemnější, elegantnější a ozdobnější - jsou štíhlejší, mají trojitou patku a hlavici se dvěma volutami po stranách, dřík má jen slabé entasis nebo je bez něho, kanelury hluboké, úzké a stýkají se v tenké pásce. sloupy nesou dvou n. třídílný architráv, kladí není. - iónský řád a jeho variantařímsko-iónský řád - korintský řád a jeho variantařímsko-korintský řád - toskánský řád (kombinace dórského řádu a etruské architektury) - kompozitní řád (kombinace iónského a korintského řádu) Architektonické články a části stavby:. kultura; antické řády včetně úseku kladí - dórský řád; iónský řád; korintský řád; kompozitní řád; toskánský řád] 4. stavební druhy starověkého Řecka ve všech kulturních periodách [stavby obytné - dům s megaronem a dům s peristylem a jejich dopad na jiné kultury a typologick

Iónský (ženský)- je typický především pro řecké obce v maloasijské oblasti. Štíhlejší dřík sloupu je bohatě kanelován (bohatě zdoben úzkými a. Dórský řád (tzv.mužský řád) je nejstarší antický stavební řád, vyznačující se monumentální střízlivostí a jednoduchostí obr. 4.01: Iónský řád: popis jednotlivých částí. Zdroj: vlevo: Bouzek - Ondřejová - Musil 2006, obr. 1.; vpravo: Pedley 2012, s. 150 Byla vystavěna po roce 1720 na příkaz opata Benedikta Littweriga tehdejším mariánskoradčickým farářem Prokopem Wolfem. Kaple je členěna pilastry s hlavicemi ve stylu napodobujícím iónský řád a ukončena segmentovým štítem s volutami. Stříšku původně zdobily další sochy. Výklenková kaple II - Útěk do Egypt

Ve svatyni Artemidy Leukofryené kodifikoval jak iónský řád pro jeho následující vývoj, tak také pseudodipterální typ chrámu. Námi probíraný chrám byl oktastylový pseudodipteros s 15 sloupy na delších stranách a rozměry 31,6 x 57,89 m stojící na sedmistupňové krepis Korintský řád - přímo navazoval na iónský - je jeho variantou. Ze všech slohů měl největší zdobnost a dekorativnost hlavice - ta byla zdobena trsy akátových listů a volutami o korintský - hodně zdobená hlavice (rostlinnými motivy), spíše v Římě (sloup). · nejznámější řecké památky - Poseidonův chrám v Paestu. Iónský řád; Korintský řád Literatura. M. Černá, Dějiny výtvarného umění. Idea servis, 2005, ISBN 80-85970-48-1. Řecko. Lonely Planet. Praha: Svojtka 2003. ISBN 80-7237-628-4 Referenc

[Kanelúra, francouzština], architektura, svislé žlábkování dříku sloupu nebo pilastru různého profilu, na hranu (dórský řád), oddělené ploškou (iónský řád), s výplňovými hůlkami (korintský řád). Datum vytvoření: 14. 3. 2000 Datum aktualizace: 23. 9. 2005 Autor: -red Iónský řád ( dávali mu přednost Řekové z Malé Asie ) 3. Korintský řád ( méně významný, později, liąí se od iónského pouze tvarem hlavice ) Dórský řád. Stavby spočívají na podstavě, na kterou se vystupuje po vysokých stupních. Sloup

V mělké nice třetí kapličky, kterou opět zdobí pilastry s hlavicemi ve stylu napodobujícím iónský řád na nárožích a završuje štít ve tvaru silně profilovaného oslího hřbetu s koulí na vrcholu, je vsazen reliéfní obraz představující dvanáctiletého Ježíše v chrámu mezi učenci. Fotografie: 3. výklenková kapl Korintský sloup. Iónský sloup byl hojně rozšířený ve východních koloniích Malé Asie a na Egejských ostrovech. Jedná se o elegantnější a dekorativnější sloh než je dórský. Jedná se o elegantnější a dekorativnější sloh než je dórský Korintský sloh - Wikipédia. Korintský sloh alebo korintský štýl alebo.

regolamento: školní řád regolamento della scuola/scolastico. serafico: serafínský řád františkáni relig. ordine serafico. tonaca: vstoupit do řádu stát se mnichem, jeptiškou přen. vestire/indossare la tonaca. ionico: iónský řád arch. ordine ionico. řád: (autobusový) jízdní řád orario (degli autobus Dórský, iónský, korintský řád, kúrós, koré, karyatidy, geometrický styl Vzdělávací oblast Člověk a společnost - dějepis Očekávaný výstup Žák získá znalosti o řeckém umění a dokáže vysvětlit základní pojmy řecké architektury, sochařství a malířství. Zdroje a citac

Antické stavební řády - crg

Hladký podstavec na základně zdobí typická iónská hlavice. Iónský řád je jedním ze tří řádů klasické architektury. Perfektně se hodí do klasických zahrad. Zde zobrazen s Bustou Brutus. Dostupný v různém barevném provedení. Stylové a mrazuvzdorné provedení, které odolá času a vydrží po mnoho let. Podstavec je vhodným doplňkem pod květináče a vázy, které. serafico: relig. ordine serafico serafínský řád františkáni. ionico: arch. ordine ionico iónský řád. procedere: Procediamo con ordine! Pěkně popořádku! abeceda: in ordine alfabetico podle abecedy. dát: mettere in ordine, ordinare dát do pořádku. inkaso: ordine di incasso příkaz k inkasu. objednací: codice di ordine.

Iónský řád - Wikipedi . Rok Kód odpadu Kategorie Popis Název Množství [t] 2015: 150105: O: Nápojové kartony : Kompozitní obaly: 895,6: 2016: 150105: O: Nápojové kartony. Ty si můžete z katalogu vybrat od plastových přes titanové, nerezové, mosazné a kompozitní, když už máte rád dokonalost iónský řád. iónský řád, sloupový řád vyvinutý v maloas. a atické formě, nazván též iónský sloh či jónský sloh a odtud iontoforéza. viz elektroforéza. iontoměniče. viz ionexy. iontová implantace. iontová implantace, umísťování cizích atomů (iontů) do povrchových vrstev zákl. kovu. Implantovaná látka je.

Iónský řád sloupec — Stock Fotografie © Panos_Karas #1334304

Recko přelom 6.století př.kr. sochaři opouštějí traidční kánonické formy arch.umění ve prospěch životnějších soch.forem, reálné zobrazení skutečnosti lidsk Iónský řád do jisté míry vychází z dórského, ale je křehčí, štíhlejší a zdobnější. Vznikl a rozšířil se především v řeckých městech Malé Asie. Korintský řád je nejmladším řádem; jméno dostal po antickém Korintu. Podobá se iónskému, ale je zdobnější Iónský řád hlavice sloupu je zdobená volutovými výběžky, sloupy jsou štíhlejší než dórský ; Nejbohatší hlavici s přetvořenými akantovými listy má sloup korintský Delphy - Attika: rady a tipy pro návštěvy tohoto krásného místa, fotky a doporučení ostatních návštěvníků (Popis a fotky, hotely a ceny zájezd Parthenón. 2) Řád iónský- iónský řád je lehčí než dórský, sloup je štíhlejší a má . trojdělení na patku, dřík a hlavici; př. Artemidin chrám v . Efesu. 3) Řád korintský- větší zdobnost něž u iónského řád - Dórský řád - tzv. mužský, přísný, strohý - sloup nemá patku, dřík dělen výžlabky, hlavice se skládá ze zaoblené desky (echinus) a krycí desky (abakus), kladí děleno na metopy a triglyfy - Iónský řád - tzv. ženský, dekorativnější - sloup má profilovanou patku, dřík je vyšší, štíhlejší

Detail starověký řecký sloup iónský řád — Stock FotografieArchitektura/Principy estetiky – Wikiknihy

Korintský řád - Wikipedi

iónský sloh (čti jónský), (iónský řád) korintský sloh (korintský řád) olympijské hry -na počest boha Dia - věnec z olivovníku (vítěz) - zastaveny války během her -Pythagoras filozof a matematik, podstatou všeho je číslo 6. Nakreslit do sešitu pod zápisky hlavice sloupů ze s. 97. Prvn Nezapomíná ale ani na iónský řád a nově vytvořené palmetové hlavice. K těmto dvěma, v mnoha ohledech podobným stylům přibývá ještě romantismus , který s sebou přináší značnou rozvolněnost, příklon k exotice, umění jiných kultur a krajinářsky pojaté parky, které již nemají nic společného s geometricky.

Ionský řád - architektonické součásti iónského řadu: 1

iónský sloh (čti jónský), (iónský řád) korintský sloh (korintský řád) olympijské hry - na počest boha Dia - věnec z olivovníku (vítěz) - zastaveny války během her Pythagoras - filozof a matematik, podstatou všeho je číslo 6. Nakreslit do sešitu pod zápisky hlavice sloupů ze s Řecké umění se vyvíjelo ve třech etapách: 1. ARCHAICKÉ OBDOBÍ. archaickém období bylo Řecko uspořádáno do několika městských států (tzv. polis), z nichž kulturně nejvyspělejší byly Athény. ve stavitelství se uplatňují dva výtvarné styly - přísnější řád dórský a zdobnější řád iónský. chrám. Římského impéria. Oproti dvěma výše zmíněným řádům prošel tento řád podstatně kratším vývojem. Proporcemi navazuje především na Iónský sloupový řád, přičemž nejznatelnější změnou je proporce hlavice17 u sloupu. Ohledně architektury sakrálních staveb se opět můžeme setkat podobně jako Tato stavba však v r. 1687 vyletěla do povětří po zásahu granátem od Benátčanů) Architektura 2. řád iónský (oblíben především v městských státech malé Asie) Řád poměrně lehčí než dórský, sloup štíhlejší, má 3 části Nejznámější památkou je jeden z divů světa Artemidin chrám v Efesu Architektura 3.

PPT - Zlínský kraj PowerPoint Presentation, free download

Dórský řád. Iónský řád. Korintský řád. Schéma chrámového průčelí v dórském řádu. Superpozice řádů , Koloseum. Spojení architektury obloukové s architrávovou. Římská bazilika. Pantheon v Řím Définitions de Jónský_řád, synonymes, antonymes, dérivés de Jónský_řád, dictionnaire analogique de Jónský_řád (tchèque

Dorsky sloh | dórský řád (tzvm a t e r i á l y6 Architektura a stavitelství antického řecka

Zde se v 1. patře nachází toskánský řád, nad ním iónský a ve 3. patře korintský řád. Nároží má po obou stranách v 1. patře balkony, nesené volutovými krakorci, a ve 2. patře rámované dvojicemi korintských sloupů, nesoucích prolomený fronton. Průčelí do Francouzské ulice je také devítiosé, ale centrum tvoří. Řád dórský - střízlivá výzdoba, mohutný, masivní, prostý, nemá patku. Př.: Akropole - na vyvýšeném místě města, které vznikaly za krále Perikla. Nejznámější je Parthenón, uvnitř nějž je socha bohyně Athény, která měří 10 metrů. Řád iónský - je lehčí než dórský a více střízlivý a) dórský řád a) Alexandrea b) iónský řád b) Athény c) korintský řád c) Sparta 7. Otázka 8. Otázka 9. Otázka a) Chlapec s husou a) R ekonstrukc e města Athény a) Rekonstrukc e mílétského buleutériona b) Chlapec s krocane m b) Rekonstrukce města Alexandrea a) Rekonstrukc e efezského buleutériona c) Chlapec s kachno IÓNSKÝ ŘÁD. Od počátku 6. stol. př. n. l. Odlehčenější a jemnější. Nazýván slohem ženským Od 4. stol. př. n. l. převládl nad dórským. Malá Asie a egejské ostrovy. Volutová hlavice. Hluboké kanely. Patka složená ze dvou oblounů. Chrám - stejná struktura s dórským. Místo triglyfů a metop pásový relié Iónský řád. Korintský řád. Život v antickém Řecku Každodenní život v antickém Řecku. Náboženství. Řád iónský •Lehí než dórský •Sloup je štíhlejší •Má patku, dřík a hlavici zdobenou volutami •Hlavice volutová (zatoená) •Vznikl na pobřeží Malé Asie a ostrovech Egejského moře •Stabilnější, elegantnější, zdobnější = ženský •Artemidin chrám v Dresu, město Pergamon, mauzoleum v Halikarnas