Home

Asfaltový recyklát objemová hmotnost

Obj. hmotnost o 100 Kg/m3 vyšší než u prostého betonu. Železobeton s tuhou výztuží z válcovaných profilů Obj. hmotnost dána součtem hmotnosti prostého betonu a výztuže v jednotce objemu. Lehký beton z pórovitého kameniva (ČSN 73 1203, ON 72 7530)* ** Kg/m3 Prostý z agloporitu Podle údajů výrobce. Prostý expanditov Asfaltový recyklát Bylo prokázáno, že asfaltové recykláty jsou velmi vhodné zejména pro technologie za studena za použití emulzí, případně v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení ekologicky závadných částic a tím ke snížení možnosti znehodnocení odpadních vod a blízkého okolí maximální objemová hmotnost r mv 2400 až 2600 kg.m-3 ČSN EN 12697-5 obsah rozpustného pojiva S 4 až 7 % ČSN EN 12697-1 zrnitost kameniva 0/16 až 0/22 mm ČSN EN 12697-2 a ČSN EN 933-1 Tab. 2 - Požadavky na položenou konstrukční vrstvu z asfaltové směsi s obsahem 100 % R-materiálu

recyklát z vozovek - je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním betonu, vrstev stmelených asfaltem nebo hydraulickým pojivem případně nestmelených vrstev a hrubozrnných zemin s celkovým obsahem sloţek Rc + Ra + Ru ≥ 95% hm. Maximální obsah sloţky Ra je 30% hm. Maximální obsah jiných, ostatníc

Asfaltový recyklát: 0 - 32 mm: 1t: 150 Kč +21% DPH: Betonový recyklát: 0 - 8 mm: 1t: 100 Kč +21% DPH: 0 - 32 mm: 1t: 120 Kč +21% DPH: 0 - 64 mm: 1t: 120 Kč +21% DPH: 8 - 32 mm: 1t: 150 Kč +21% DPH: 32 - 64 mm: 1t: 130 Kč +21% DPH: Cihlový recyklát: 0 - 8 mm: 1t: 100 Kč +21% DPH: 0 - 32 mm: 1t: 100 Kč +21% DPH: 0 - 64 mm: 1t: 100 Kč +21% DPH: 8 - 32 mm: 1t: 100 Kč +21% DPH: 32 - 64 mm: 1t: 100 Kč +21% DP - maximální objemová hmotnost ρ d,max = 2020 kg*m-3 a optimální vlhkost w opt = 11 % stanovena dle ČSN EN 13286-2 - dle Scheibleho kritéria (ČSN 73 6133) - materiál nenamrzavý - dle ČSN 73 6133 je hodnota CBR 11 % - materiál má vhodné parametry pro použití do ztužující vrstvy vrstevnatého násyp Hustota pevných látek - tabulky hustoty pevných látek. Tabulka hustoty pevných látek: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Asfalt: 1 30 Hmotnost kameniva závisí na několika parametrech. které je dobré znát. Objemová hmotnost - je hmotnost kameniva včetně vzduchových dutin a pórů, ale bez mezer mezi kameny - setřesené kamenivo. Sypná hmotnost - je hmotnost kameniva včetně vzduchových dutin, Asfaltový recyklát; Cihlový (cihelný) recyklát

Recykláty plně nahrazují funkci štěrku nebo písku. Ceník materiálu / dopravy Cena bez DPH 21% | Nosnost 5tun/7tun jedna jízda | 1m3 odpovídá cc.. Asfaltový recyklát. Bylo prokázáno, že asfaltové recykláty jsou velmi vhodné zejména pro technologie za studena za použití emulzí, případně v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení ekologicky závadných částic a tím ke snížení možnosti znehodnocení odpadních vod a blízkého okolí Recyklát betonový různé frakce: 95 - 139,-/t: 95 - 139,-/t: Recyklát směsný různé frakce: 40,-/t: 20,-/t: Recyklát asfaltový různé frakce: 30,-/t: 30,-/ 3.3 Recyklát je ve smyslu tohoto předpisu asfaltová směs v místě vysprávky získaná nahřátím a rozpojením z původní hutněné asfaltové vrstvy, obvykle z obrusné vrstvy. 3.4 R-materiál je homogenizovaná směs kameniva a asfaltu získaná frézováním z krytových vrstev vozovek nebo vybouráním, drcením a tříděním a určená pro další použití zejména v technologiích recyklace za horka

Základní druhy recyklátů a možnosti jejich využití

betonovÝ recyklÁt Betonový recyklát se velmi často používají jako materiál pro podkladní vrstvy, k zásypům nebo k terénním úpravám. Využít se dají i při zpevňovacích pracích nebo jako kamenivo do nových betonů nižších tříd 2.1 Betonový recyklát Jedná se kamenivo vyrobené předrcením a vytříděním betonu na požadované frakce (široké nebo úzké) a výsivku (jemné podíly). Používá se do betonu a asfaltových směsí, pro hydraulicky stmelené nebo nestmelené směsi a pro zemní práce. [5] 2.2 Asfaltový recyklát pro pozemní komunikac

recyklát, městské komunikace, objemová hmotnost, nasákavost, odolnost proti zmrazování a rozmrazování, odolnost proti drcení This bachelor thesis describes the possibilities of construction and demolition waste management. It examines the issue of allocation and management of this waste an Betonový recyklát. 16 - 32 mm. Střední frakce betonového recyklátu má uplatnění jako náhrada štěrku pro podkladové a podsypové vrstvy, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než pro směsný recyklát. Stále oblíbenější je použití recyklátu jako plnivo do betonů nižších tříd. Poptat cen

asfaltový beton střednězrnný modifikovaný: ACL 16S: PMB 25/55-65: ABH mod. asfaltový beton hrubozrnný modifikovaný: ACL 22S: PMB 25/55-65: ABVH mod. asfaltový beton velmi hrubozrnný modifikovaný: ACP 22S: PMB 25/55-65: OKH mod. obalované kamenivo hrubozrnné modifikované: SMA 11: PMB 45/80-65: AKMS: asfaltový koberec mastixový střednězrnný: MA 8: TSA 20/30: LA Hledáte Recyklát v blízkosti vaší lokalitě? Najdete je na Cylex spolu s telefonním spojením a dalšími kontaktními údaji, otevírací dobou, hodnoceními a speciálními nabídkami. Substráty, Kompost, Zemina, Asfaltový recyklát, Betonový recyklát, Nivelační zemina. 49.8748363,18.5395058 Předpisy umožňují použít recykláty v některých fázích stavební výroby avšak pouze za podmínek, že vyhoví kritériím, která jsou dána pro přírodní nerostné suroviny. V současnosti je ve většině případů užíván směsný (příp. cihlový) recyklát jako zásypový materiál (např. pro rozvody energií) či pro stabilizaci podkladů a nestmelených vrstev vozovek

ARSM - Recyklát

Generální zpráva - znovuužití asfaltových směsí a recyklace Ing. Petr Svoboda 26. listopadu 2013, České Budějovice Znovuužití a recyklace z pohledu evroé a české legislativy generální zpráva - recyklace Evroá legislativa Podle evroých směrnic musíme do roku 2020 ročně vytřídit minimálně 50 % papíru. Asfaltový recyklát se smí v České republice p řidávat do asfaltových sm ěsí jen p ři výrob ě asfaltových beton ů a to ješt ě s významným omezením. Do nejkvalitn ějších sm ěsí v obrusných vrstvách ozna čovaných písmenem S se R-materiál nesmí v žádném případ ě používat Asfaltový recyklát pod desku. Fórum Základy, sklep, hydroizolace. 27. bře 2019 5 0 4. Zapnout upozornění.

provedení základních zkoušek kameniva dle platných norem, jako je objemová hmotnost, nasákavost a odolnost kameniva proti drcení. Zkoušky jsou prováděny na daných frakcích tří druhů recyklovaného kameniva a následně porovnány s výsledky stejných zkoušek na přírodním kamenivu. Abstrac Prodám asfaltový recyklát, materiál vhodný ke zpevnění příjezdových ploch, parkovacích míst, odstavných ploch a jako podklad pro zásyp pro zámkovu dlažbu apod. Odběr možný od 07/2021. Cena za tunu 150Kč vč. dopravy v rámci Ostravy. Min. odběr 12t = odpovídá vozidlu tatra

Cena (prodej): 30 000 CZK Cena (pronájem): 300 CZK/měsíc. Více informací a kontakt.. Do nich, na rozdíl od Evropy, se v ak u nás nesmí p idávat asfaltový recyklát. Tento stav je zap í in n, spí e ne nemo ností p idávat recyklát do asfaltových koberc , obec-nou ochranou technologie p ed nekázní výrobc a zpracovatel recyklátu. 1.1 Asfaltový koberec mastixov Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech objemová hmotnost cca 900 kg/m3, Youngův modul pružnosti 6,1 GPa, tahová pevnost 440 MPa, prodloužení na mezi únosnosti 8 % [20]. Požita byla ve dvou variantách - referenční a povrchově naleptaná kvůli zvýšení hrubosti jejich povrchu. Modifikována byla plazmatickým výbojem v kyslíkové atmosféře po dobu 480 sekund dle [19]

Recyklace Procházka s

Hustota pevných látek - fyzikální tabulky objemové hmotnost

Maximální objemová hmotnost suché směsi (R S 0/32) v kg.m-3 2 165 Vlhkost w v % 5,2 Obr. 2 Čára zrnitosti směsi použité pro recyklaci za Směsný asfaltový recyklát původní vozovky 91,00 89,00 88,00 91,50 Voda 5,00 6,00 7,00 3,50 Tab. 3 Charakteristiky navrhovaných variant směs Farní občasník - Farnost Otrokovice. budování tohoto kostela a všiml jsem si, že atmosféra rodiny zde byla při celém budování stavby Recyklát cihlový: 10 - 32 mm: 20,- kč / t: Recyklát cihlový 32 - 63 mm: 20,- kč / t: Recyklát cihlový: 0 - 63 mm: 20,- kč / t: Recyklát betonový 0 - 63 mm: 120,- kč / t: Zemina s kamením (do základů) 10 - 40 mm 20,- kč / t: Recyklovaná zemina 100,- kč / t: Recyklovaná zemina s příměsí kompostu 170,- kč / t: Asfaltový. Všechny informace o produktu Malířské nářadí a doplňky Metrum ASFALTOVÝ PENETRÁK hmotnost: 19kg (ČS), porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Metrum ASFALTOVÝ PENETRÁK hmotnost: 19kg (ČS) Video z průběhu realizace provizorní parkovací plochy z asfaltového recyklátu.Ing. Vojtěch DostálZEMNÍ PRÁCE & AUTODOPRAVAzemnipracedostal@gmail.comTel.: +42..

zkoumán vliv této minerální příměsi na charakteristiky směsi jako je maximální objemová hmotnost, množství asfaltového pojiva, modul tuhosti, pevnost v příčném tahu a další. Recyklované kamenivo bylo použito v různém procentním zastoupení ve 3 asfaltových směsích. Jednalo se o směsi SMA 8NH, SMA 22L a BBTM 8NH Až do odvolání platí sleva na směsný recyklát frakce 0-10. Recyklát směsný (směs betonu,cihel a keramiky). Jiná možnost je asfaltový beton jako kryt, dá se pokládat i na onu vrstvu z asfaltového recyklátu , kvalita úplně jinde, to už se ale dostaneš do úplně jiné cenové Asfaltový recyklát více frakcí. Cena 100 Kč / t, bez DP Kupní smlouva - drcený asfaltový recyklát ano 13.04.2017 Neuvedeno Demolice Recyklace HB s.r.o. Detail: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Smlouva o dílo, drcení asfaltového recyklátu ano 09.09.2016 108 900 CZK s DPH.

Frakce kameniva Radílek

Recykláty - Autodoprava Novák - Autodoprava Nová

  1. -objemová hmotnost zatvrdlého betonu s drceným je nižší-pevnosti v tlaku mohou být celkově nižší o 10 - 15 %-modul pružnosti může být nižší o 15 - 20 %-součinitel dotvarování vyšší až o 50 %-vyšší smršťování o 20 - 40 %
  2. Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Den Braven Hmotnost: 9 kg, Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkla
  3. prodám asfaltový recyklát, materiál vhodný ke zpevnění příjezdových ploch, parkovacích míst, odstavných ploch a jako podklad pro zásyp pro zámkovu dlažbu apod. Odběr možný od 07/2021. Cena za tunu 150Kč vč. dopravy v rámci Ostravy. Min. odběr 12t = odpovídá vozidlu tatra

ARSM - Možnosti využití recyklátů - EnviWeb

  1. Recyklát se vyznačuje velmi vhodným tvarovým indexem a kubicitou, což umožňuje dosahovat vysokého stupně zhutnění. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno: 17 01 01 beton. 17 01 02 cihly. snižuje se objemová hmotnost zatvrdlého betonu. pevnost v tlaku se snižuje o 10 - 15 %. Asfaltový recyklát Bylo.
  2. - hmotnost - materiál - pevnostní třída - pevnost v tlaku - objemová hmotnost - odolnost proti otěru - povrchová úprava - použití - obsah AL2O3 - obsah FeO3 PRO BETON - třída betonu - druh (prostý beton, polystyrenbeton, keramzit apod.) - složení - zrnitost - druh a množství přísad - použití - objemová hmotnost - pevnost v.
  3. Poptávám přepravu: Náklad: asfaltový recyklát Specifikace nákladu: plné vytížení auta typu Avia (velikost je limitujícím faktorem pro příjezd do místa určení) Odkud: Obalovna asfaltových směsí Praha - Běchovice Kam: Praha 4 Termín: dohodou Cena: nabídněte Další informace: jedná se pouze o dopravu, materiál si v Běchovicích objednám a zaplatím sá
  4. Prodám asfaltový recyklát, materiál vhodný ke zpevnění příjezdových ploch, parkovacích míst, odstavných ploch a jako podklad pro zásyp pro zámkovu dlažbu apod. Odběr možný od 09/2021. Cena za tunu 150Kč vč. dopravy v rámci Ostravy. Min. odběr 12t = odpovídá vozidlu tatra
  5. Co je betonový recyklát? Recyklované kamenivo z vybouraného nebo demolovaného betonu. Výroba kameniva z betonové sutě. První třídění - oddělí se nežádoucí materiály, které se do sutě mohou dostat - železo, dřevo, trubky. Drcení - probíhá v drtičích - čelisťových nebo odrazových. Třídění podle frakcí

Asfaltový recyklát Prodám asfaltový recyklát, materiál vhodný ke zpevnění příjezdových ploch, parkovacích míst, odstavných ploch a jako podklad Cena: 150,- K 1 TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Zajímavé články o ekologii (z enviwebu.cz) úryvky klíčových pasáží k předmět Matrace - jak koupit pořádnou matraci - ( focena - jádra matrací) vyrobené se studených HR pěn objemové hmotnosti 50 či 55 či 40 s HR pěn firmy Eurofoam Gr.. Osázení mokñadními rostlinami bude provedeno v množství cca 6 sazenic/m2 Recyklované kamenivo dle ČSN 13242 + A1: Cena za 1 tunu: Název recyklátu: frakce: bez DPH: s DPH: Asfaltový recyklát (šmanda) 0/16 mm: 159,-192,-Asfaltový recyklá Kačírkové kamenivo této frakce je přírodní prané

Prodej písku, prodej štěrku, prodej recyklátu A1Recyklac

Vyrovnávka asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 25 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-1717007560 vyrovnávka ACO 11+ 50/70, objemová hmotnost 2 200 kg/m3, bude fakturováno dle skutečného množství (5412,1*0,025)*2,2 17 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř OBJEMOVÁ ŘASENKA Hmotnost: 11 g Řasenka Umění objemu: ještě více objemu bez slepování a hrudek! Nový mikrovláknový štěteček o velkém rozměru dodá řasám okamžitý maximální objem. Jedním pohybem.. Zkontrolujte 'objemová hmotnost' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu objemová hmotnost ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Překlady fráze OBJEMOVÁ HMOTNOST z češtiny do angličtiny a příklady použití OBJEMOVÁ HMOTNOST ve větě s jejich překlady: Měrná a objemová hmotnost půd

Siltek - REVOLUČNÍ ÚDRŽBA SILNIC - Technický popi

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. 3.1 0.0000 15.0000 21.0000 OBJEKT 3 3 KL-R Celkem Celkem Celkem true true SOUCET 0 0 0 RN RN Rozpočtové náklady true true SOUCET 0 0 0 HSV HSV Hlavní stavební výroba true true POLOZKY_ROZPOCTU 0 0 0 PSV PSV Přidružená stavební výroba true true POLOZKY_ROZPOCTU 0 0 0 MCEN MCEN Montážní položky true true POLOZKY_ROZPOCTU 0 0 0 VRN VRN Vedlejší rozpočtové náklady true true. Asfaltový nátěr, 3. Parotěsná zábrana, 4. Tepelná izolace, 5. objemová hmotnost hlíny je cca 17 kg/m2 a vysazuje se pouze specifický sortiment zeleně, který také nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Hmotnost substrátu se uvažuje při plném nasycení vodou, stejně jako drenážní.

Materiál: Recyklát HDPE; tl. cca. 40 mm; plošná hmotnost: 2,3 kg/m2; pevnost v tlaku bez násypu 144 kPa při 8,4% stlačení a se zásypem 280 kN/m2 při 10% stlačení a 2 cm zásypem. Drenážní schopnost 20 kPa, měkké/tvrdé, MD, S filtrační textilií 105 g položenou shora; Vodní kapacita: malými nopy nahoru = cca. 16 l/m2. Objemová Hrúbka vrstvy vrstvy lo µ hmotnosť [m] 3 [kg/m ] Podval 39.5e9 0.3 2640-Vrstva I 100e6 0.3 2000 0.35 Vrstva II 60e6 0.25 1800 0.4 Vrstva III 30e6 0.25 1700 0.4 Vrstva IV 15e6 0.25 1500 0.3 Všetky výpočty, týkajúce sa tejto práce boli robené vo výpočtovom systéme ANSYS Surovina Zdroj suroviny (předpoklad zadaný investorem) přírodní a drcené kamenivo lom v místě kamenná vápenná moučka vápenka Velké Hydčice asfalty TOTAL ČR s.r.o. (Leuna, Paramo) palivo LTO dodavatelsky, max. 675 m3, 574 tun za rok recyklát z vyfrézovaných vozovek dle potřeby, plánuje se s použitím recyklátu přísady a. 3.0 0.0000 15.0000 21.0000 OBJEKT 3 3 KL-R Celkem Celkem Celkem true true SOUCET 0 0 0 RN RN Rozpočtové náklady true true SOUCET 0 0 0 HSV HSV Hlavní stavební výroba true true POLOZKY_ROZPOCTU 0 0 0 PSV PSV Přidružená stavební výroba true true POLOZKY_ROZPOCTU 0 0 0 MCEN MCEN Montážní položky true true POLOZKY_ROZPOCTU 0 0 0 VRN VRN Vedlejší rozpočtové náklady true true.

Recykláty a cihly - Recyklace Procházka s

79aM628310001000Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPALm21800.000. Dôležitým ukazovateľom je objemová hmotnosť substrátu, ktorá by v nasiaknutom stave nemala na 1 m3 substrátu prekročiť 1350 kg (koeficient 1,35). c) Zhrnutá ornica bude využitá, s preosiatím sa neuvažovalo.. 0. 0.21 0 0. 0.15 0 0. 0.21 0 0. 0.15 0 0. 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Pařezy stromů - ks x předp. hmotnost dle pol.č.112201101 1909*0,05 dle pol.č.112201102 1799*0,1 dle pol.č.112201103 17*0,15 dle pol.č.112201104 2*0,25 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 911381823 Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 4 m, výšky 1,0 m-1737439887 dle. Je vhodný na ručné aj strojové . Hmotnost 1m(1ks) ‎: ‎cca Tl. Záruka na materiál ‎: ‎- let dle zvolené pov. Poplastovaný plech sejiž dodává s finální povrchovou úpravou bez nutnosti. Rozdílná je i doba záruky - na obyčejný pozinkovaný plech je poskytována v délce pouhých dvou let, na poplastovaný plech až let, Výroba matrací na objednávku (video č.6 z r.2013) ze studené HR pěny - objemová hmotnost 50kg/m3 či 55kg/m3 či 40kg/m3 v celém objemu jádra matrace. Komplet..

Možnosti Využití Druhotných Surovin a Recyklátů Ve

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 15 0. 0 15 0. 0 21 0. 0 21 0. 0 0. 0. 0 0. 9/27/2018. 1 0 0 0 0. 2 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 2 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 2 0 0 0 0. 3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 15 0. 0 15 0. 0 21 0. 0 21 0. 0 0. 0. 0 0. 1 0 0 0 0. 2 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 2 0. 2 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 3 0 0 0 0. 17219597.34. 8251653.1399999997. 264323.40000000002. 156000. 192000. 26083573.879999999. 0 15 0. 0 15 0. 5477550.5148 21 26083573.880000003. 51.480000000447035 21.

Sypké stavební hmot

1/14/2020. 0. 0.21 0 0. 0.15 0 0. 0.21 0 0. 0.15 0 0. 0 0 0. 0. 1/14/2020. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0.