Home

Křížová výprava anglický

křížová výprava - Anglický překlad - Lingue

Překlad 'křížová výprava' - Slovník angličtině-Češtino

Ale i před tisíci lety se našli lidé, kteří procestovali pěkný kousek světa. Byli to rytíři a vojáci, kteří se vydávali na křížové výpravy. Říkalo se jim proto křižáci. Ne proto, že by to byli pavouci, ale protože nosili znamení kříže a bojovali, alespoň oficiálně, za křesťanskou víru Třetí křížová výprava (1189-1192) bylo velké vojenské tažení vyhlášené papežem Řehořem VIII. za znovudobytí Jeruzaléma, který roku 1187 dobyl Saladin. Po fiasku druhé křížové výpravy ovládla a sjednotila zengíovská dynastie Sýrii a po několika válkách s křižáky a Fátimovci také Egypt

KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anglický Překlad - Příklady Použití

První křížová výprava v angličtině - Češtino - Angličtina

  1. 'křížový' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.
  2. Learn the definition of 'křížová výprava'. Check out the pronunciation, synonyms and grammar. Browse the use examples 'křížová výprava' in the great Czech corpus
  3. Proto v roce 1189 začala 3. křížová výprava. V čele stáli tři významní muži tehdejší Evropy. Francouzský král Filip August, Anglický král Richard II. Lví srdce a německý císař Fridrich Barbarossa (Rudovous). S vojskem římskoněmeckého císaře táhl i český oddíl vedený Přemyslovcem Děpoltem, Děpolt později.
  4. Dětská křížová výprava (1212) Oficiálně nevyhlášená výprava se zakládala na myšlence, že hříšníci nemohou zvítězit, proto mají být poslány čisté děti. Církev se postavila proti, přesto zástupy dětí ve věku většinou 12 až 14 let, hlavně z Porýní, vyjely

Křížové výpravy (7

5. Křížová výprava 1217-1221 Inocenc III. chtěl, aby nová výprava byla pod plným dohledem papežství stejně jako byla První křížová výprava, a aby se nevymkla kontrole jako čtvrtá křížová výprava, kdy ji zneužili enátčané k dobytí Konstantinopole. Po smrti Inocence III. se organizace ujal jeho nástupc 7. křížová výprava (1248 - 1254) Francouzský král Ludvík IX. Svatý se postavil do čela sedmé křížové výpravy, jejímž cílem se tentokrát stal Egypt. Dobyl Damiettu a pronikl k Mansúře. Tam byl ale zajat a za vysoké výkupné a za vyklizení Damietty byl propuštěn. 8. křížová výprava (1270 Anglie v roce 1190: Anglický král Richard Lví srdce se vrací z křížové výpravy, a je zajat rakouským vévodou Leopoldem, který za něj žádá tučné výkupné. Protože jeho intrikánský bratr Jan Bezzemek touží po trůnu a chce se stát králem, nezbýv

Křížové výpravy 1095 - 1291 Sedm výprav Cíl: osvobodit svatou zemi (= Palestinu) od muslimů, zajistit poutníkům volný přístup k svatému hrobu v Jeruzalémě 1095 - ohnivá výzva papeže Urbana II. na koncilu v Clermontu Bůh to chce Seriál Třetí křížová výprava: Část I.: Tažení do Svaté země a dobytí Akkonu Část II.: Pod vedením krále Richarda a smír . Zdroje pro tento článek/prohloubení znalosti tématu: Nicolle, David. Třetí křížová výprava. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 96. s. Wikipedia - anglická verz

Úvod FILMY BLU-RAY Indiana Jones a Poslední křížová výprava - Blu-ray. Indiana Jones a Poslední křížová výprava - Blu-ray. Vaše cena: 249 Kč Běžná cena: 399 Kč Ušetříte až: Akční, Dobrodružný, český 2.0, anglický 5.1,. Název materiálu Křížové výpravy anglický král Richard Lví srdce a francouzský král Filip August) V roce 1212 se na pouť dokonce vydala dětská výprava(část zemřela během cesty, část byla rozprodána do otroctví) Vznik křesťanských panství na východním pobřeží středozemního moře 2.. První křížová výprava ( 1096-1099 ) jediná -> úspěšná křížová výprava. začátek -> 1095 => začal se shromažďovat armáda anglický král Richard Lví Srdce (dobyl Akkon) a francouzský král Filip II Augustus. výsledek -> neúspěch . 4. křížová výprava (1202 - 1204 Kdy proběhla druhá křížová výprava? a. 1127- 1131 b. 1147- 1149 c. 1168- 1172 d. 1172- 1185. 7. Kdo vyhlašoval křížové výpravy? a. Francouzský král b. Anglický král c. Rakouský král d. Pape 3. křížová výprava (1189 - 1192) Třetí křižácká výprava byla svolána po dobytí Jeruzaléma. Zúčastnili se jí Fridrich I. Barbarossa, anglický král Richard Lví Srdce a francouzský král Filip August. V r. 1190 zvítězil Barbarossa nad Seldžuky u Konyii, ale utonul v řece Salaf v Kilikii

Na třetí křížové výpravě se zúčastnili anglický král Richard I. Lví srdce, francouzský král Filip a německý císař Fridrich Barbarossa. I když se jim nepodařilo získat zpět Jeruzalém, získali zpět většinu původních křižáckých území. Čtvrtá křížová výprava neskončila podle plánu v Egyptě, ale v. VI. Křížová výprava (1228 - 1229) - ve vedení opět císař Fridrich II. - úspěšná výprava - nevybojoval vstup do Palestiny zbraněmi . VII. a VIII. Křížová výprava - vedl je francouzský král Ludvík IX. - 1291 - křížové výpravy končí - byla dobyta poslední křesťanská država pevnost Akko Nová výprava. Roku 1189 proto vyburcoval papež Řehoř VIII. křesťany k třetí křížové výpravě, jenže Bůh při Fridrichu Barbarossovi, který ji vedl, nestál. Císař Svaté říše římské totiž utonul 10. června 1190 v řece Salef (dnešní Göksu v Turecku) a s jeho smrtí se výprava rozpadla Křížové výpravy si vyžádaly jeden až tři miliony obětí. Between one and three million people died in the Crusades. stemming. Example sentences with Křížové výpravy, translation memory cs Richarde anglický, chceš se připojit k křížové výprav.

Třetí křížová výprava - Wikipedi

  1. Třetí křížová výprava se odehraje v letech 1189-1192. Účastníky jsou německý král a císař Fridrich I. Barbarossa, francouzský král Filip II. a anglický král Richard Lví Srdce. Celkový efekt výpravy byl malý
  2. Dětská křížová výprava 1212 •fr. pasáček Štěpán - zjevení Krista, výzva k výpravě proti muslimům předchozí výpravy neúspěšné kvůli hříšnosti dospělých účastníků •v Marseille snaha přejít moře suchou nohou (7 000, možná i 30 000 dětí) •obchodníci Vilém Prase a Hugo Železo - sli
  3. křížová výprava; poznámky . Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2016-09-08]. Heslo výprava. externí odkazy . Rozcestník Výprava ve Wikipedi
  4. Anglie v roce 1190: Anglický král Richard Lví srdce se vrací z křížové výpravy, a je zajat rakouským vévodou Leopoldem, který za něj žádá tučné výkupné. Protože jeho intrikánský bratr Jan Bezzemek touží po trůnu a chce se stát králem, nezbýv
  5. 3. křížová výprava (1189-1192) Papež Řehoř VIII. ve své encyklice vyzval věřící k nové křížové výpravě. Schopnému a dobře organizovanému vojsku tentokrát veleli císař Fridrich I. Barbarossa, francouzský král Filip II. a anglický král Richard Lví srdce. Starý císař však v r. 1190 utonul v řece Salefu a vojsko.
  6. Křížové výpravy byly přímou, ale opožděnou reakcí na staletí muslimského dobývání křesťanských zemí. Bezprostředním podnětem, jenž vedl k první křížové výpravě, bylo dobytí celé Malé Asie Turky v době zhruba od r. 1070 do r. 1090

Bakalářská práce se zaměřuje na první tři křížové výpravy a vývoj v anglickém království. Rozebírá a popisuje strukturu křížových výprav. Hlavní záměr práce je detailně popsat a analyzovat anglický vliv na křížové výpravy a popsat vývoj všech třech křížových výprav Kolik bylo celkem křížových výprav (bez dětské)? Kdy byla vypravena dětská křížová výprava? Na kolik feudálních státečků byl rozdělen Jeruzalém po dobytí? Kdo vedl třetí křížovou výpravu? Jindřich II. Jaký znak měli johanité? Jaký ostrov byl johanitům udělen v lénu? Kam se přesunuli templáři roku 1306 Třetí křížová výprava byla vyhlášena roku 1188 na popud prohry křižáckých vojsk v roce 1187 v bitvě u Hattínu. Úast na výpravě přislíbili římský císař Fridrich I. Barbarossa, francouzský král Filip II

Křížové výpravy. Křížové nebo křižácké výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy, vyhlašované papežem za účelem boje proti nevěřícím.Za ty byli ve středověku považováni nejen pohané, ale také muslimové a kacíři. Účastníci křížových výprav, křižáci, byli označeni znamením kříže (odtud jejich pojmenování) a používali. Křížové výpravy Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová Anotace: popíše příčiny, průběh a důsledky křížových výprav Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: září 2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: dějepis Tematický okruh: Křesťanství a středověká Evropa Téma: Křížové výpravy. Ve 12. století síly křižáků slábly. Na pomoc jeruzalémským křižákům byly vyslány další dvě křížové výpravy. A ta třetí měla významné obsazení - římský císař, francouzský a anglický král....ovšem takový úspěch a ohlas jako první již neměla 'křížová hlava' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar Třetí křížová výprava - konec 12. století muslimové opět dobyli Jeruzalém V čele císař Svaté říše římské Fridrich Barbarossa + anglický i francouzský král Neúspěšná - křižácké státy do 13. století postupně zanikly Důsledky křížových výprav Křižáci volili cestu po moři a na tom bohatla.

Clermontská křížová výprava (neoficiální) je bez jakékoliv přípravy, davy pochodují do Svaté země, avšak v Konstantinopoli se zastavili a většina jich ani nedošla. 1. kříž. výprava: 1096 - 1099. Výpravy feudálů především z Německa a Francie, cílem bylo osvobodit Jeruzalém, což se také roku 1099 podařilo Druhá křížová výprava. Vyhlášena r. 1145, papežem Evženem III., realizována r. 1046-47 jako reakce na dobytí hrabství Edessy. Tato výprava nedosáhla ve Svaté zemi žádného úspěchu, ovšem na Pyrenejském poloostrově, kam její účastníci také mířili, byly úspěchy podstatně větší. Třetí křížová výprava Křížová výprava, Clermonstký koncil, Křižáci, průběh první křížové výpravy, křižácké státy, Svatá země, Jeruzalém, vrcholný středověk Klíčová slova (anglicky) Crusade, Crusaders, Council of Clermont, course of the First Crusade, Crusader States, Holy Land, Jerusalem, High Middle Age King Richard I, Lionheart (8. září 1157 - 6. dubna 1199) byl anglický král a jeden z vůdců Třetí křížové výpravy. Je známý jak svou vojenskou dovedností, tak zanedbáním své říše kvůli své dlouhé nepřítomnosti. Rychlá fakta: Richard I Lionheart. Známý jako: Pomohl vést třetí křížová výprava, anglický.

Evropa v letech 1066-1526 – Část I

Norská křížová výprava, vedená norským králem Sigurdem I., byla křižáckým tažením či poutí, která proběhla mezi lety 1107 až 1110 jako dozvuk první křížové výpravy.Norská křížová výprava je také první kruciátou, které se osobně účastnil korunovaný panovní křížový 1. příd. 1. ( tvaru kříže) cross (- shaped ), cruciate, cruciform křížový šroubovák Phillips / cross - point screwdriver ( archit .) křížová chodba cloister. 2. (náb.) ( v křesťanství) of the Cross křížová výprava The Crusade, The War of the Cross. 3 Chybí Vám v PSH nějaké heslo, máte dotazy, připomínky, či návrhy? Napište nám Křížové výpravy ilustrované dějiny : dějiny, mýtus a romantické příběhy středověkých rytířů na křížových taženích Charles Phillips ; poradce Craig Taylor ; [z anglického originálu přeložily Anna Vrbová a Jarka Vrbová Druhá křížová výprava 1147 Třetí křížová výprava 1189 Šestá křížová výprava 1228 Osmá křížová výprava 1267 Rytíři během první křížové výpravy zakládají na území Asie první křižácký stát zvaný království: EDESSKÉ Vladislav II. -české království Fridrich II. -německý císař Ludvík IX

Video: křížová výprava - Wikislovní

Dobrý slovník angličtina Alexandrijská křížová výprav

anglický král Richard I. Lví srdce císař Fridrich Barbarossa. Na obrázku je rytíř řádu: Johanitů. Templářů. Německých rytířů. Na obrázku se nachází rytíř řádu: Templářů. Německých rytířů. Johanitů. 1.křížová výprava: byla roku 1097 smetena bouří na moři u ostrova Kyp První křížová výprava z pohledu Východu First Crusade from the Perspective of the East. bakalářská práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (570.1Kb) Klíčová slova (anglicky) the First Crusade, Anna Komnene, Alexias, Bohemond of Taranto, Alexios I Roku 1228 se uskutečnila 6. křížová výprava, kterou vedl významný panovník Svaté říše římské Fridrich II. Ten však po vyplutí do Svaté země byl exkomunikován papežem a Fridricha pak nechtěla poslouchat velká část armády

Křížové výpravy - Wikipedi

1212 dětská křížová výprava - děti byly v Marseille prodány do otroctví muslimům 5. výprava (1217-1221), cílem Egypt, neúspěšná 6. výprava (1228-1229), císař Fridrich II. vyjednal získání Jeruzaléma 7. výprava (1248-1254) a 8. výprava (1270), neúspěšné, vedené francouzským králem Ludvíkem IX Po dobytí Akkonu (12. července 1191), velkého přístavního města ve Svaté zemi a odplutí francouzského krále se stal nesporným velitelem Třetí křížové výpravy anglický král Richard I. Plantagenet, známý jako Richard Lví srdce (podle saracénů byl totiž francouzský král beránek, kdežto král anglický lev).. Richard vytáhl s křižáckou armádou z Akkonu 24. srpna.

Dobrý slovník angličtina První křížová výprav

3 křížová výprava. Proto v roce 1189 začala 3. křížová výprava. V čele stáli tři významní muži tehdejší Evropy. Francouzský král Filip August, Anglický král Richard II Tajná křížová výprava byla první assassinská Bowdenova knížka, do které dal své vlastní příspěvky a navíc nám víc přiblížil i Altaira Ibn-La'Ahada. Dle mého názoru nejzaslouženějšího assassinského velmistra. Ekiara 4. křížová výprava (1202 - 1204) - 1204 dobyt Cařihrad křižáky. Dětská křížová výprava (1212) 5. křížová výprava (1216 - 1221) 6. křížová výprava (1228 - 1229) - účast císaře Fridricha II. 7. křížová výprava (1248 - 1254) 8. křížová výprava (1270-1272) poslední křižáci vyhnáni roku 1291 - (pád. Kategorie: Dějepis Typ práce: Maturitní otázky Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá Charakteristika: Osmá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky se v bodech zabývá významným děním Evropy 11. až 15. století.Sleduje politický i hospodářský vývoj v rámci Svaté.

Na anglický trůn mezitím usedl jeho bratr princ Jan (G. Rolfe), a to jen vyostřilo spory na ostrově mezi normanskou šlechtou věrnou Janovi a Sasy - příznivci krále. Na své cestě z křížové výpravy je i saský rytíř Ivanhoe (R. Taylor), co na hradě svého otce (F. Currie) a u své milované Roweny (J. Fontaineová) hledá. Křížové výpravy 1095 - 1291 Sedm výprav Cíl: osvobodit svatou zemi (= Palestinu) od muslimů, zajistit poutníkům volný přístup k svatému hrobu v Jeruzalémě 1095 - ohnivá výzva papeže Urbana II. na koncilu v Clermontu Kdo byli křižáci? šlechtici především z Francie, německé říše, Belgie, Nizozemí, Anglie aj. evropští panovníci - 2. a 3. výprava - francouzský.

Křižácké území se omezilo na Týros, Tripolis a Antiochii a několik dalších měst a hradů. 3.křížová výprava (1189 - 1192)- (informace pro zájemce) Třetí křižácká výprava byla svolána po dobytí Jeruzaléma. Zúčastnili se jí Fridrich I. Barbarossa, anglický král Richard Lví Srdce a francouzský král Filip August Křížová výprava je obecně papežem vyhlášené tažení proti kacířům, pohanům a podobným nepřátelům křesťanství, kteří se nějak protivili církvi. August, anglický král Richard Lví srdce a za Svatou říši Fridrich I. Barbarossa, přezdívaný Rudovous, se synem Filipem. Vyplulo se roku 1189 Boj o anglický trůn: Byl Richard II. z rodu Plantagenetů zavražděn? Helena Stejskalová 23.5.2021 Eduard I. (1239-1307) se v roce 1271 ještě před svým usednutím na trůn účastní deváté křížové výpravy do Svaté země

Křižácká tažení do Egypta – Wikipedie

Bitva skončila vítězstvím Normanů, Harold Godwinson byl zabit, jak se tradičně uvádí šípem, který ho zasáhl do oka. I když se později objevil anglický odpor, tato bitva byla rozhodujícím momentem v získání Vilémovy vlády nad Anglií Osmá křížová výprava (1267-1270) mířila pro změnu do Tuniska, kde na úplavici zemřel její velitel, neúnavný francouzský král Ludvík IX. Čímž výprava pochopitelně skončila. Poslední křížovou výpravou do Svaté země byla výprava devátá (1271-1272), jíž velel anglický princ Eduard. Měl k dispozici přibližně. Křížové nebo křižácké výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům. Účastníci před zahájením výpravy skládali slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci (latinsky crucesignati) Třetí křížová výprava 1191 : Richard Lví srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2382-2. O'CALLAGHAN, Joseph F.. Reconquest and Crusade in Medieval Spain. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2004. 344 s. ISBN 978--8122-1889-3. (anglicky) RAJLICH, Jiří. Křížové výpravy a papežská.

Lidová křížová výprava - Wikipedi

Z přezdívky Lví srdce bychom usoudili, že anglický král Richard I. musel být osobou velmi důstojnou a velkorysou. Ve skutečnosti tento panovník lvím charakterem zrovna neoplýval, pokud nepočítáme jeho touhu po boji a krvi. V mládí povstal proti vlastnímu otci a během křížové výpravy nelítostně zmasakroval 2600 zajatců Gustave Doré - Dětská křížová výprava (obraz z 19. století). Představa, že Svatou zemi mohou od muslimů osvobodit nevinné dětské duše je spíše historickým mýtem než skutečností. Přesto byla tato výprava po dlouhá staletí za skutečnou považována; žádné věrohodné prameny ji ovšem nepotvrzují

crusade překlad z češtiny do angličtiny - Seznam Slovní

Křížové výpravy. Afrika včera, dnes a zítra. Kypr (ppt, M. Burešová) Dr. Ing. Eva Kolcunová Katedra ekonomie Chci usilovat o to, aby AS nebyl formální institucí, ale důstojným a respektovaným partnerem nastupujícího vedení fakulty. Chci se Richard I. Levie srdce (* 8. september 1157, Oxford, Anglicko - † 6. apríl 1199, Châlus, Francúzsko) bol anglický kráľ od roku 1189.Jeho vojenské úspechy mu získali prezývku Levie srdce (Coeur de Lion, Lion Heart), moslimovia mu hovorili Melek-Ric alebo Malek al-Inkitar - Kráľ Anglicka 2. křížová výprava (1147 - 1149) účast českého krále Vladislava II. 3. křížová výprava (1189 - 1192) účast anglického krále Richarda Lví Srdce 4. křížová výprava (1202 - 1204) 1204 dobyt Cařihrad křižáky = naprosto se změnila hlavní myšlenka K 22. ISBN~978-80-7432-099-6. Základní údaje. Originální název. Bitva u Uherského Brodu : zapomenutá epizoda druhé křížové výpravy proti husitům. Název anglicky. The battle at Uherský Brod : a forgotten episode of the second crusade against the Hussites. Autoři. ELBEL, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)

křížový překlad z češtiny do angličtiny - Seznam Slovní

křížové výpravy, v níž figuroval Řehořův nástupce Urban II., mezi jehož nejvýznamnější činy patří právě vyhlášení první kruciáty.3 Dalším důležitým aspektem křesťanství 11. století byla změna vztahu mezi západními křesťany latinského vyznání s centrem v Římě 7. KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 1248 -54 - vedena fr. králem Ludvíkem IX. - 1249 útok na Egypt, téměř bez boje získána Damietta - 1250 opojeni úspěchy pokračovali do vnitrozemí - obklíčeni a zajati - záchrana výpravy a krále díky manželce Markétě - Ludvík za Damiettu a výkupné propuštěn, odjezd do Akkonu, pomáhá obnovova Devátá křížová výprava v letech 1271-1272 byla poslední křížovou výpravou do Svaté země. Skončila vítězstvím mamlúků, kteří postupně dobyli a obsadili všechna křižácká území na Blízkém východě Anglický král Jan Bezzemek (John Lackland) z rodu Plantagenetů se narodil 24. prosince 1166 v Oxfordu jako nejmladší ze čtyř přeživších synů anglického krále Jindřicha II. a vévodkyně Eleanor z Akvitánie. Byl přezdíván Jan Bezzemek, protože se neočekávalo, že v budoucnu zdědí významné země. křížová výprava.

Výpisky z dějepisuLegenda o Jiřím a drakovi • ChciDrakyExif file, exch

Křížové výpravy . Když byl v Anglii obnoven mír, Edward se zavázal, že se v roce 1268 vydá na tažení do Svaté země. Po potížích se získáváním finančních prostředků odešel v roce 1270 s malou silou a přestěhoval se k francouzskému králi Ludvíku IX. V Tunisu. Po příjezdu zjistil, že Louis zemřel První křížová výprava do Čech tak skončila nezdarem. Po tomto neúspěchu byla roku 1421 v květnu z popudu porýnských kurfiřtů vyhlášena druhá křížová výprava proti husitům. Této v pořadí již druhé výpravě proti českým kacířům, jejíž počátek byl ohlášen na 23. srpna do Chebu, požehnal římský kardinál. Křížová výprava (v anglickém originále Crusade) je americký sci-fi televizní seriál, jehož autorem je J. Michael Straczynski.Premiérově byl vysílán v roce 1999. Celkově bylo natočeno 13 dílů a ještě před odvysíláním prvního z nich byl seriál během produkce první řady zrušen