Home

Velká písmena pracovní list 9 ročník

DUMY.CZ Materiál Velká písmena - 9. roční

 1. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
 2. ročník 9 typ materiálu pracovní list anotace Procvičování velkých písmen - tajenka metodické poznámky lze použít k samostatnému opakování, jako skupinovou práci zdroje - Page 2 of 3. Pokud zapíšeš všechna velká písmena ve správně napsaných výrazech, získáš řadu písmen, z nichž sestavíš tajenku: 1
 3. PRACOVNÍ LIST - VELKÁ PÍSMENA. 1. Doplňte velká nebo malá písmena. Jednali zástupci států _everní _friky a _rabského _věta. Na _rabském _oloostrově je mnoho pouští. Státy _třední a _adní _ndie jsou bohaté na koření. Obdivujeme _gyptské pyramidy, které patří k nejslavnějším stavbám _tarověku

VY_32_INOVACE_721.doc - Google Doc

Velká písmena - test 8; Zájmena - test 9; Číslovky - test 10; Napište do školního sešitu cvičení 2 a), b), c) na straně 50 a přepošlete, zda máte splněno. Opakování literárních pojmů - pracovní list ZDE pracovní list 7. ročník vlastní jména. podtrhni, kam patří velká písmena. znÁm dobŘe Českomoravskou vrchovinu, pohoŘÍ Šumava je hodnĚ navŠtĚvovanÉ ČeskÝmi i zahraniČnÍmi turisty, jsem obČanem ČeskÉ republiky, ČeŠi a slovÁci majÍ dodnes hodnĚ spoleČnÉho jako slovanÉ, mezi slovanskÉ jazyky patŘÍ i polŠtina, na dovolenou pojedeme k moŘi jaderskÉmu, okolÍ. Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas (těžké) 382 Zadání. Typicky zabere: 9 min. Skládá se z: Velká písmena: lidé, jmén Pracovní list slouží k souhrnnému opakování pravopisu. Procvičuje i/y v různých částech slova, velká písmena, předpony s-, z-, vz-, skupiny hlásek, mně-mě, tvary zájmen, Převažují doplňovací cvičení, součástí je i jedno korekturní cvičení. Součástí materiálu je i správné řešení pracovní list 7. ročník vlastní jména. podtrhni, kam patří velká písmena. dnes chybÍ jirka a matouŠ, vČera z ČÁslavi pŘijel petrŮv kamarÁd tonda bohatÝ, doČetl jsem werichovy pohÁdky, rozumÍm pojmu werichovskÝ humor, tomÁŠ ze sebe Často dĚlÁ Švejka, pavlova hra s mÍČem se mi lÍbÍ, ten john asi nenÍ Čech, moŽnÁ je americkÝm obČanem, v petiŠkovĚ knize.

Pracovní list k práci s textem, jejichž autorem je J. K. Tyl. Jedná se o časopis Květy a slova české hymny. VY_12_Inovace_Mnichovská dohoda.49: 9. Žák porozumí dokumentu Mnichovská dohoda. Pracovní list slouží žákům k seznámení s důležitým historickým dokumentem českých dějin, Mnichovská dohoda Vítám Tě u dalšího výukového videa. Video je zaměřené opět na český jazyk, konkrétně na psaní velkých písmen. Vyvodíme nové pravidlo, v jakých případech nesm.. Velká písmena - pracovní list. Opakování Český jazyk pro 5. ročník základní školy. Pracovní sešit. Praha: Fortuna, 1996, ISBN 176-559-96. Vlastní tvorba. Author: Alena Created Date: 05/22/2012 11:46:00 Last modified by: Alena Company: Speciální základní škola Děčín. Test: Velká a malá písmena. Opakování psaní velkých písmen Pracovní list Vajíčka Word 3 1 49 VY_32_INOVACE_30_10 Český jazyk 1. Procvičování čtení s porozuměním Pracovní list Měsíce Word 3 1 50 VY_32_INOVACE_30_11 Český jazyk 1. Procvičování čtení Pracovní list Vánoční balíčky Word 3

Když je to důležité, piš velké písmeno ; Test na velká písmena - cvičení, pracovní list . Pravidla psaní velkých písmen - jednoduchý přehled >>> Kompletní pravidla a časté chyby při psaní velkých písmen >>> Test na velká písmena - cvičení, pracovní list Psaní velkých písmen u podstatných jmen - základní. Potřebný materiál do hodiny: pracovní list Místí názvy a velká písmena pro každého žáka, barevný plakát Změna trasy (nejlépe formát A3 a dostatek kopií; viz přiložený soubor Změna trasy.pdf ve větším rozlišení, popř. Příloha - Změna trasy), papírek s písmeny do dvojice (Příloha 1)

Pracovní list č. 25 - Český jazyk 2. ročník - řešení Vlastní jména 1. Doplň písmena do vlastních a obecných podstatných jmen. Vlastní jména přepiš do křížovka podle čísel v závorce a vylušti tajenku. letadélko Káně (1), víla Amálka (2), pes Ťapka (3), motýl Emanuel (4) Pracovní list Pracovní list seznamuje s psacími a tiskacími tvary písmene F. Je doplněn obrázky, které mohou žáci vybarvovat, slova doplňovat písmenem F, číst či vyslovovat. Odkaz na televizní vysílání 1. ročník. 9. týden - Čteme dě, tě, ně. Pracovní list Souhrnné opakování pravopisu - pracovní list 1. Zakroužkujte písmena, která by měla být velká: v dostihu zvítězil žokej váňa na plnokrevníku tjumenovi. V klanu kopeckých jsme všichni slávisti! Útočník Vráťa benc, přezdívaný galoše, pomohl brněnským hráčům k výhře nad východočechy Velká písmena - pracovní list - ZDE; Duálové tvary - pracovní list -ZDE; Skloňování obecných jmen přejatých - ZDE; Z posledního souboru Skloňování obecných jmen přejatých napište do školního sešitu cvičení ze slidu 9 a 10 (tj. poslední 2 stránky - slova v závorkách dejte do správného tvaru

Skloňování podstatných jmen, koncovky podstatných jmen - pracovní list s řešením. Množné číslo přídavných jmen - pracovní list s řešením. Přídavná jména cizího původu pracovní list s řešením. Velká písmena u přídavných jmen (pravidla a procvičení) - pracovní list s řešením . Pohádka. O Honzovi a Barušc Podtrhni velká písmena: mezinárodní filmový festival v karlových varech, velká francouzská revoluce, masopust, třicetiletá válka, památný strom kobzova lípa ve francově lhotě, objednal si coca-colu

 1. Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen (velká písmena, párové souhlásky, i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ě/je, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem), hledání kořene slova, slova příbuzná, určování.
 2. Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c
 3. Opakování či vyvození české abecedy HADÍ ZÁVODY. Soubor obsahuje tři hadí abecedy - velká tiskací písmena, malá psací písmena, kombinace malých i velkých, tiskacích i psacích písmen. Je na vás, který list si vyberete nebo zda využijete v jedné hře všechny. Můžete si zahrát klasický závod na čas - kdo najde první cestu
 4. Test na velká písmena - cvičení, pracovní list 1. Podtrhni velká písmena. památný strom kobzova lípa ve francově lhotě, národní přírodní památka zbrašovské aragonitové jeskyně, mezinárodní filmový festival v karlových varech, velká francouzská revoluce, masopust, třicetiletá válka, objednal si coca-colu
 5. Pracovní list . Diktát. Podstatná jména 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména . Shoda podmětu s přísudkem. Vyjmenovaná slova. Slovní druhy. Mluvnice. Podstatná jména - druhy. učebnice str. 13 - 15. Domácí úkoly zadávány přes elektroniclou žákovskou. Procvičování psaní velkých písmen. Naučte se psát velká písmena
 6. Nevyplněný pracovní list najdete zde >>> 1. Podtrhni velká písmena. památný strom Kobzova lípa ve Francově Lhotě, národní přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně, Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, Velká francouzská revoluce, masopust, třicetiletá válka, objednal si coca-co
 7. utovky pro 8. ročník ZŠ. Mgr. Jana Hrdličková a kol. Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 8 - Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou.
10+ Best Učenie images in 2020 | učenie, vzdelávanie

9. ročník » ZS Loma 2 stupe

Pravopis - velká, malá písmena : Školáci. Přečtěte si také: Velká písmena Pracovní list procvičuje pravopis v psaní velkých písmen. Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Velká písmena.doc VRZÁŇOVÁ, Lenka Pololetní písemná práce z českého jazyka 6. ročník vzorové písemné práce - ZŠ a MŠ Vejprt . Milí žáci, vážení rodiče, od pondělí 30.11.2020 dochází k přechodu na prezenční formu výuky u žáků 9. ročníku a u žáků 6

Velká písmena - Procvičování online - Umíme česk

 1. Velká abeceda. V tomto materiálu naleznete 34 listů ke každému písmenu. Sdílet. Materiál můžete použít jako dekoraci ve třídě - zraková opora pro žáky, list ke každému písmenu v abecedě obsahuje 4 tvary písmena a obrázek. V srpnu 2019 jsem vytvořila druhou verzi Velké abecedy - jsou jiné obrázky a každá stránká.
 2. Pracovní listy pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia Hana Ginterová Ilustroval: Alena Legierská Vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnic
 3. Třídní stránky 9.třída, ZŠ Smržovka. 2020 / 2021 ZŠ Smržovka. Úvod; Domácí úkoly; Události; Rozvrh hodin; Prázdnin

V listech jsou použita pouze velká tiskací písmena Sdílet Materiál pro RVP.cz obsahuje 8 pracovních listů na procvičování písmen při genetické metodě čtení, kde jsou použita velká tiskací písmena List vytiskněte. Na začátku řádku jsou předepsána písmena. Nejdříve ať dítě obtahuje jednotlivá písmena (barva tisku slábne) a potom ať na volné řádky písmena a slabiky opakuje. U jednotlivých písmen je předepsáno velké i malé písmeno. Nenuťte díte psát velké písmeno, pokud jej ještě ve škole neprobrali Přídavná jména tvrdá a měkká - pracovní list 259 kB: verze 3 : 9. 2. 2014 0:56: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_346.doc Zobrazit Stáhnout: Přídavná jména přivlastňovací - pracovní list 260 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 0:56: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_347.doc Zobrazit Stáhnout: Shoda přísudku s podmětem. Pracovní listy z českého jazyka - 6. třída. Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení. 1 - Přídavná jména. 2 - Podstatná jména v pověstech. 3 - Číslovky. 4 - Záznam z četby. 5 - Psaní vyjmenovaných slov po p. 6 - Zájmena. 7 - Souhrnné opakování 6. ročníku

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran celkem Stran DUM ČJ - velká psací písmena -PLANETY ČJ - pracovní list Word 3 2 4 VY_32_INOVACE_04_12 Český jazyk 1. ČJ - velká psací písmena - BALÓNKY ČJ - pracovní list Word 3 2 5 VY_32_INOVACE_04_13 Český jazyk 1. ČJ - Ověření. 1/15 jak se píše tento název pohádky.. červená karkulka; Červená karkulka; Červená Karkulka; červená Karkulka; 2/15 oblast... Jižní evropa; jižní evrop Chemie 9. ročník - Pracovní sešit. Karin Schildová Psí úkoly - Soubor diferencovaných pracovních listů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti. Michaela Hantková Velká písmena. Michaela Hantková.

Učivo - 9. ročník; Pedagogická intervence; FOTOGALERIE; GDPR; HISTORIE ŠKOLY; INFORMACE PRO RODIČE; INFORMACE PRO ŽÁKY; Velká písmena - zápis + pracovní list 6. třída.docx (20 kB). Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas (střední) 7 Zadání. Typicky zabere: 4 mi Velká písmena a neohebné slovní druhy. Tento materiál slouží jako test, nebo pracovní list pro opakování velkých písmen a neohebných slovních druhů. Mgr. Martina Komsová, publikováno 19.7.2011 14:12, zhlédnuto 8675×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Common

9. ročník Učivo je zaměřeno na zopakování pravopisných pravidel - psaní velkých písmen, rozbor že velká písmena píšeme: na začátku větných celků - v písemném projevu jsou ukončeny tečkou, otazníkem PRACOVNÍ LIST 1. Určete druh vět vedlejších Jeho úspěchy nebyly takové, jak jsme si mysleli.. Angličtina, pracovní list 7, Numbers from 1 to 100 [PDF, 485 kB] Angličtina, pracovní list 8, Food and drink [PDF, 649 kB] Angličtina, pracovní list 9,What are they doing [PDF, 635 kB] Angličtina, pracovní list 10, Music or sport [PDF, 694 kB] Angličtina, pracovní list 11, Questionnaire (A) [PDF, 373 kB Pracovní list Předmět: Český jazyk Ročník: 2. C Pozor na velká písmena. Jmenuji se Můj kamarád se jmenuje Země, ve které žiji se jmenuje Naše hlavní město je Naše největší řeka je Prezident naší republiky se jmenuje 5/14/2020 9:42:07 PM. přivlastňovacích. V závěru pracovního listu si žáci procvičují přídavná jména v textu. Anotace: Pracovní list slouží k procvičování přídavných jmen přivlastňovacích. Klíčová slova: Tabulka skloňování přídavného jména vzoru otcův, matčin. Základní škola Kladno, Vašatova 143

DUMY.CZ Materiál Procvičování pravopisu - pracovní lis

Správně tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický a syntaktický ve větě jednoduché a souvětí. Pracovní list pomůže žákům k vytvoření pravidel, kde se píší velká písmena ve vlastních jménech a názvech Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová . Víc . Video: DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme zájme Pracovní list je určený pro 2. ročník. 35. Druhy vět . Žák si hravou formou procvičí druhy vět. Vystřihnou větu tázací a k ní přiřadí podle významu větu oznamovací. Spojují pak větu s druhem, o který se jedná. Tvoří i vlastní věty. Pracovní list je určený pro 2. ročník. 36. Stavba slova a slova příbuzná.

1., 2. použití: individuální práce, práce ve skupině, čtení písmen, malá a velká tiskací písmena, didaktická hra domino. Úkolem žáků je přiřadit k sobě stejná písmena (velké a malé tiskací). Děti pracují individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinách. Velká tiskací písmena jsou psána černě, malá tiskací. použití: opakování tvarů písmen, písmena tiskací a psací, písmena malá a velká, rozlišování b-p-d, písmena Q, X, Y OBSAH MATERIÁLU: •4 pracovní listy na formátu A4 ve tvaru omalovánky podle zadání UŽITÍ MATERIÁLU: Materiál je vhodný k opakování učiva na konci roku pro žáky 1. ročníku. Stejně tak ho lze zařadit jako opakování na počátku 2. ročníku.

Video: Pracovní listy - zs

Učíme se doma - český jazyk (lekce 9) - velká písmena

Pracovní listy k souhrnnému procvičování pravopisu, tvarosloví a větné skladby. Autor Mgr. Oldřiška Hloušková Vzdělávací oblast Český jazyk Očekávaný výstup Žák si procvičí získané vědomosti z českého jazyka. Ročník 7. - 9 Ročník: 4. Přibližný čas využití: 1-2 vyučovací hodiny Jméno autora: Mgr. Renáta Niemczyková Škola: ZŠ, Mendelova Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná - Hranice Anotace: Vzdělávací materiál obsahuje pracovní list Státní symboly s přehledem a popisem státních symbolů ČR 12. ledna 2021 - Mluvnice - Přikládám úkol z pravopisu a na některé drobnosti ohledně pomnožných, hromadných a látkových podstatných jmen. Vytištěná verze úkolů na Vás čeká v papírnictví, stačí říct, že jste 6. třída a jdete si pro práci. Každý máte v růžových deskách svoji složku. Vypracujte, prosím, do neděle 17. ledna JABLEČNÁ SERIALITA - A4 se 7 řadami k doplnění + jablíčka k přikládání (lze použít i jako pracovní list bez nich) PÍSMENKOVÁ JABLÍČKA - 2 ks abeceda tiskací (malá, velká písmena), 1 ks abeceda psací + písmenka k přikládání; PŮLENÁ JABLÍČKA - 15 ks půlených jablíček (počítání do 15

Psaní velkých písmen pracovní list itveskol

Pracovní list č. 4 Vlastivěda - 5. ročník ZŠ Řešení Evropa - její členitost - ostrovy a poloostrovy 1. Do slepé mapy Evropy doplň čísla a písmena označující její ostrovy a poloostrovy. Ostrovy Evropy: Poloostrovy Evropy: 1. Kréta A - Krym 2. Sicílie B - Balkánský 3 Procvičování a opakování - přílohy středa + velká písmena 23.6.2020. Procvičování a opakování - přílohy úterý + vyjmenovaná slova 19.6.2020. Opakování a procvičování - pracovní list str. 74; 18.6.2020. Opakování a procvičování - slovní druhy, pracovní list str. 74 / 3 - vyhledávání slovních druhů: 1. Prosím odevzdat dokončený pracovní sešit Písmena a Písanku. M: pracovní sešit str. 50 Prosím příští týden vyzvedněte na recepci nové pracovní sešity a materiály. Škola by měla být otevřená od 8-11 hodin, já budu ve škole v pondělí a úterý do 12 hodin. Pokud by byl problém, volejte 734 376 332. Zároveň můžete. - 9. ročník) označení: VY_32_INOVACE_S2F2 autor: Mgr. Renáta Fiedlerová. Anotace:Test procvičuje převody jednotek. Objem, hmotnost, slouží k opakování pro 6. - 9. ročník . Zeměpis 6. ročník. Týden 15.6. - 19.6. 1) Přepište si do sešitu zápis z pedosféry poté sem dodám zápis a pracovní list 11.9. Pořídit desky na písmenka.Pokud byste je nesehnali do pondělí, dejte prosím dětem písmenka zatím do obálky a desky dokoupíte později. s každým dalším písmenem budeme stříhat a chystat dále, a vkládat do desek

Povelikonoční úkoly pro šikovné prvňáčky do 9.4. ČESKÝ JAZYK Slabikář - str. 66 dole - sloupečky slov str. 104 a 105 - čtení slabik dě, tě, ně Psaní - velké psací S - nácvik ZDE Písanka str. 29 a 30. MATEMATIKA - str. 16, 17 a 20. PRVOUKA Pracovní sešit str. 18 - jaro, jarní měsíc Anotace: Sada je zaměřena na seznámení s lidovou písní, s hudebními nástroji, na poslech ukázek děl našich předních hudebních skladatelů a na osvojení znalostí not. Součástí sady je 36 pracovních listů pro 1. a 2. ročník ZŠ. Klíčová slova: lidová píseň, hudební nástroj, hudební dílo, nota ; Literární výchov Vyber správnou možnost, doplň písmena do tajenky. 15 13 9 14 2 3 1 5 7 4 12 6 11 Díky objevu nových dopravních prostředků se zrychlilo cestování i přenos informací. Během průmyslové revoluce byla zavedena osmihodinová pracovní doba. Už na konci 18. století byla zakázána dětská práce moje PPT v PDF Osově souměrné útvary - příklady E-learning Osově souměrné značky - najdi Osově souměrná velká tiskací písmena Osová souměrnost rovinných útvarů 04.01.2014 15:0

Pracovní list č. 2 - doplňování pyramid v oboru 0 až 10 Písanka pro 2.ročník ZŠ - 1.díl - Počet stran 32 Formát A5 Vazba sešiitová Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 2. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílnou učebnici, dvoudílný pracovní seši Jun 20, 2017 - Na stránkách písanka.cz najdete zdarma ke. Sešit pro 1. ročník základní školy s liniaturou v poměrech písma Comenia Script. Kytička na začátku řádky pomáhá pochopit proporce písmene, a také poměr velké a malé abecedy. Psací písmo Comenia Script® bylo ověřeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v projektu dvouletého pokusného ověřování v. Učivo - 7. ročník; Učivo - 8. ročník; Učivo - 9. ročník; Pedagogická intervence; FOTOGALERIE; GDPR; HISTORIE ŠKOLY; INFORMACE PRO RODIČE; INFORMACE PRO ŽÁKY; KE STAŽENÍ Velká písmena - zápis + pracovní list 8. třída skupina B.docx (19 kB).

1. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

Můj svět a pohádka 1 - Člověk a jeho svět - Pracovní listy - Antoš . Pracovní listy k prvouce pro 1. ročník ZŠ podle RVP ZV..Děti, které dostanou do rukou tyto pracovní listy, dosud neumí číst anebo se číst teprve učí, takže se neobejdou bez pomoci, rad a pokynů dospělých - učitelů, rodičů a nebo blízkých osob Pracovní list na velká písmena jsem vám opravila a hodnocení v % uvidíte v Bakalářích. Posílám řešení tohoto listu. Z učebnice Literární výchova si přečtěte dvě ukázky související s působením Konstantina a Metoděje na našem území - str. 71 a 72 Písemná proce pro 3.ročník VY_42_INOVACE_14 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBOR: Matematika ROČNÍK:Třetí. Pracovní list z matematiky Písemná práce 3. ročník 1. Vypočítej 45 : 5= 7. 6= 5 . 6 = 1 .8 = 7.9 = 9 . 6 =. Virtuální knihovna - portál pro učitele Pracovní sešit doplňuje učebnici V. Lince Naše čtení pro 1. ročník ZvŠ. Autorka vycházela z toho, že část dětí si obtížně zapamatovává nebo vybavuje nová písmena, potíže jim rovněž činí délka samohlá.. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 6. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Pravopis - velká písmena / Pololetní diktát (6. třída) Pololetní diktát (6. třída

8. ročník » ZS Loma 2 stupe

Malá a velká písmena skládací abecedy. Matematika pro 2. ročník ZŠ praktické - Pracovní sešit -10% 79 Kč skladem DO KOŠÍKU. Matematika pro 2. ročník ZŠ praktické - Učebnice -7% 133 Kč skladem DO KOŠÍKU. S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:. Třetí pracovní list obsahuje souhrnnější opakování. Ti, kdo nedělají přijímačky, mohou na něm 3 úkoly vynechat. Opakování z českého jazyka.pdf. velká písmena A.pdf. velká písmena B.pdf Učivo na týden od 16. do 20. března Literatur

Učivo primy - 6. ročníku :: Zvládáme češtin

Ficha online de Psaní velkých písmen para 9. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf 9. Pracovní list (tajenka)určený k výuce nového učiva (motivace) Chemie: pracovní list - doplňovačka : ročník: 6. Fyzikální veličiny : pracovní list - doplňovačka: velká, malá písmena: 1. Čtení probraných písmen - velká a malá písmena, hra domino Pracovní list: Atomy a molekuly 2 1. Vyber pravdivé a nepravdivé věty a do políček dole napiš velká písmena uvedená vlevo u těchto vět. A Atomy jsou velmi malé částice látek. O Atomy se skládají z molekul. L Prvek je látka, která se skládá ze stejných atomů. T V kapalinách jsou mezi atomy větší soudržné síly než u látek pevných

Pracovní list Psaní velkých písmen 7

9. 2012 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Tematická oblast: Pravopis - shoda přísudku s podmětem, velká písmena Předmět: Český jazyk a literatura Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: žák běží po třídě k vyvěšenému úkolu, zapamatuje si jej a správně do sešitu opíše i s. Pracovní list - tvrdé souhlásky 46.pdf (119829) Pracovní list - u,ú,ů ve slově 43.pdf (107463) Pracovní list - velká písmena - vlastní jména53.pdf (118249) Pracovní list - velká písmena - začátek věty52.pdf (120785) pracovní list dlouhé a krátké samohlásky 40.pdf (119643) Pracovní list druhy vět - tvoření vět 56.pdf. Z Ezopovi bajky v řečtině přepište všechna velká písmena. Jak se tato písmena nazývají? Jak se vyslovují? Zdroj: Kamarádi, časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu, číslo 3/2018, ročník 7, Praha, Spolek Zaedno, text přeložila do českého jazyka: Andromeda-Ludmila Liberio - pracovní list - PRAVOPIS - Velká písmena - vyplňte si str. 35, 36 ( celkem 2 strany ) - všechny pracovní listy budou kontrolovány v úterý 15. 12.-----Čtvrtek 10. 12. - pracovní list - PRAVOPIS - Velká písmena - vyplňte si str. 32, 33, 34 ( celkem 3 strany

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

VY_32_INOVACE_1_1 Český jazyk I

Pokud jsou pracovní listy zadány ve výuce a ne jako domácí úkol, je nutné rozvrhnout čas tak, aby zbyl prostor na vyhodnocení Práce s poměrem - pracovní list - 7. ročník 1) Rozšiř poměry šesti: a) 5 : 8 b) 6:9 2) Krať poměr čtyřmi: a) 240 : 900 b) 100 : 4 Využívá metody kritického myšlení, učí děti vyhledávat a. Diktáty a pravopisná cvičení. Více než 330 diktátů a pravopisných cvičení s okamžitým vyhodnocením a možností uložení výsledků - pracovní list 3 a pracovní list 4 dle uvážení uitele, zájmu žáků, vždy kontrola, spolené hodnocení 7. Návrat k pracovnímu listu 2 - úkol 2. - frazeologické jednotky (např. Komu se nelení, tomu se zelení. Bez práce nejsou koláe.) 8. Pracovní list 2 - úkol 3. - struná písemná reprodukce, umění zkratky. 9 Pravopisná cvičení pro 9. třídu. Toto cvičení slouží k zopakování pravopisných pravidel u vyjmenovaných slov, shody přísudku s podmětem, u koncovek přídavných a podstatných jmen, u předpon s/z, u psaní velkých písmen a u psaní mě/mně

Psací A. Procvičte si psaní písmene psací A, a. List písanky s psacím A,a. psaci a pdf 72.66 KB. Stáhnout list písanky jako pdf. Obrazek a 101.81 KB. Stáhnou psací a jako obrázek Pracovní list 2 . Na hodinu se můžete připojit v 8.55. Budu se moc a moc těšit. 5.ročník učivo pondělí 1.6.2020. Milé děti, dnes budeme pracovat s tímto pracovním listem. Pracovní list 1. Zkuste si jej také vypracovat a pošlete mi ho na Whatssup. Zde si můžete 3.osobu procvičit. Pracovní list Téma: Pravopis dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 1. stupeň ZŠ. 2. ročník. bě-pě-vě-mě. český jazyk. pracovní list. pravopis bě-pě-vě-mě Opakujeme písmeno Ě. Pracovní listy Opakujeme písmeno F. Pracovní listy. Antidekubitní matrace s kompresorem od 1999,- Kč Český jazyk 1. ročník Očekávané výstupy Žák: Učivo - obsah Průřezová témata Poznámky opakovat rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním rozlišuje psací a tiskací písmena píše psací písmena velké a malé abecedy dokáže napsat slabiky Čítanka - velká tiskací písmenka pro 1. ročník ZŠ. Bohatě ilustrovaná pracovní čítanka pro nácvik čtení genetickou metodou. Doplňková učebnice pro výuku čtení genetickou metodou. Obsahuje pro děti atraktivní texty, které lze využívat již od první fáze nácviku čtení. Skladba písmen zohledňuje aktuální.