Home

Veřejné zasedání

HLAVA ČTRNÁCTÁ Veřejné zasedání § 232 Obecné ustanovení Ve veřejném zasedání rozhoduje soud tam, kde to zákon výslovně stanoví. § 233 Příprava veřejného zasedání (1) Předseda senátu předvolá k veřejnému zasedání osoby, jejichž osobní účast při něm je nutná. O veřejném zasedání vyrozumí státního zástupce, jakož i osobu, § 234 Přítomnost při. Veřejné zasedání se pak provede i v nepřítomnosti vlastníka věci, a to bez ohledu na to, zda se vlastník věci o něm dověděl. (3) Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná stížnost. (4) Obdobně podle odstavců 1 až 3 se postupuje i v řízení o zabrání části majetku Ustanovení § 93 odst. 2 zákona o obcích stanoví obecné pravidlo, podle kterého je zasedání zastupitelstva obce veřejné, a protože zákon z této zásady výslovně žádné výjimky nepřipouští a takové výjimky nelze dovodit ani z jiných ustanovení zákona o obcích, lze mít požadavek veřejnosti zasedání zastupitelstva.

veřejné zasedání - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Veřejné zasedání Zpět na titulní stránku V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné, a je konáno ve Věznici Kynšperk nad Ohří, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu. Konání veřejného zasedání v nepřítomnosti obviněného. Jestliže je obviněný na svobodě a byl k veřejnému zasedání řádně předvolán, lze veřejné zasedání konat v jeho nepřítomnosti, pokud odvolací soud dospěje k závěru, že jeho účast ve veřejném zasedání není vzhledem k povaze věci nezbytně nutná Hlavní stránka Město Zastupitelstvo město Veřejná zasedání Veřejná zasedání . Název. Datum konání. Veřejné zasedání. obecního zastupitelstva. dne 16. srpna 2021 v 18,00 hodin . na obecním úřadě ve Veliši. Program: Zahájení. Schválení smlouvy č. 1190400093 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci Kanalizace a ČOV Veliš a Vese

Veřejná zasedání Zpět na titulní stránku V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání a je konáno ve Vazební věznici Ostrava, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu. Vytvořila kreativní agentura. Veřejné zasedání zastupitelstva. Veřejné zasedání zastupitelstva dne 20.7.202

15. veřejné zasedání. které se koná ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 19.00 hodin. v místní hospůdce Na hřišti. Za platných hygienických opatření. Na programu: Kontrola plnění usnesení ze 14. veřejného zasedání. Projednání smlouvy o dílo s firmou KVIS Pardubice a.s. na úpravu librantického potoka - II.část, 1. etapa 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce 28. června 2021 (po) V pondělí 28. června 2021 od 12:45 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 16. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce

Veřejné zasedání, HLAVA ČTRNÁCTÁ - Trestní řád č

 1. Veřejné zasedání č.12 22.10 2015. Přinášíme Vám možnost sledovat záznamy z veřejných zasedáních. A to způsobem, který Vám bude nejlépe vyhovovat. Oficiální zápis: úřední deska. MP3 záznam s kvalitním zvukem, který si můžete třeba pustit cestou do práce: zasedani-2015-10-22.mp3
 2. Veřejné zasedání TAZATEL 16. června 2021 (22:37). Dobrý den, požádal jsem o vrácení řp po polovině trestu a soudem bylo nařízené veřejné zasedání. Chci se zeptat jaké důsledky může mít na rozhodování soudce to, že se na zasedání nedostavím
 3. Veřejné zasedání se koná 26.9.2013 od 18:00 v salonku hotelu Pivovar v Davli. 16.09.2013: Stáhnout: Zastupitelstvo městyse Davle zve občany na veřejné zasedání Veřejné zasedání se koná 8.8.2013 od 18:00 na úřadě městyse Davle: 01.08.2013: Stáhnout: Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva Davle konaného dne 20.5.
 4. Veřejné zasedání 16.7.2021 Veřejné zasedání Veřejné zasedání Veřejné zasedání 14.12.2020 Program veřejné zasedání Veřejné zasedání Veřejné zasedání Zrušení veřejného zasedání dne 23.3.2020 Veřejné zasedání Program veřejné zasedání
 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ § 232 Obecné ustanovení Ve veřejném zasedání rozhoduje soud tam, kde to zákon výslovně stanoví. § 233 Příprava veřejného zasedání (1) Předseda senátu předvolá k veřejnému zasedání osoby, jejichž osobní účast při něm je nutná. O veřejném zasedání vyrozumí státního zástupce, jakož i.
 6. Podle § 93 odst. 3 zákona o obcích je zasedání zastupitelstva veřejné, přičemž podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích mají občané obce (a případně další osoby) právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem. 4a Osobní účast veřejnosti při jednání zastupitelstv

Trestní řád - HLAVA ČTRNÁCTÁ - VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 16.března 2021. V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í obecního zastupitelstva Obce Němčice se koná 16. března 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: Zahájení a schválení programu, určení ověřovatelů zápisu. Kontrola usnesení. Záměr o pronájmu. Aktuality. Veřejné zasedání zastupitelstva - 6. září 2021. Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradištko, které se bude konat na zámku v obřadní síni v pondělí 6. září 2021 od 18:00 hodin. Program zde. 26.8.2021 v sekci Aktuality. Novější. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Starší. Záměr. Veřejné zasedání zastupitelstva - 26. července 2021. Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradištko, které se bude konat v prostorách společenského sálu ČMSCH v pondělí 26. července 2021 od 18:00 hodin. Program ZDE. Divadlo - změna 2021 - Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč č.3. 24. června v 18:00 se konalo v pořadí třetí v roce 2021, veřejné zasedání zastupitelstva městyse Koloveč

Všemina

veřejných prostranstvích a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 7. Schválení půjčky pro Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově, z.s. 21. zasedání Zastupitelstva města Harrachova Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachov Veřejné zasedání 2/2021. Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 14.06. 2021 od 19:00 v budově obecního úřadu. Název Veřejné zasedání zastupitelstva města 25. 2. 2021. Zveme vás ve čtvrtek 25. února 2021 od 16 hod. do malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města. Program zasedání najdete v příloze Veřejné zasedání Zpět na titulní stránku V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné, a je konáno ve Věznici Kynšperk nad Ohří, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu.

Zásada veřejnosti zasedání zastupitelstva obce - Praktické

 1. XVI. veřejné zasedání: 3. Návrh na schválení prodeje části pozemku parc. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry : 4. Závěrečný účet za rok 2020 : 5. Návrh na schválení aktualizace směrnice Fond kulturních a sociálních potřeb.
 2. Veřejné zasedání zastupitelstva (17:00) Datum konání: včera. Ve středu 25. srpna 2021 od 17:00 se bude konat veřejná schůze zastupitelstva obce Boreč v budově obecního úřadu. Publikováno: 18. 8. 2021 18:45
 3. Název: Město Sušice: IČO: 00256129: DIČ: CZ00256129: Bankovní spojení: 5070382/0800 - příjmy města 5070462/0800 - výdaje měst
 4. XX. veřejné zasedání Zastupitelstva. Datum: 4. 8. 2021. Starosta obce Bořetice svolává mimořádné XX. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, které se uskuteční dnes 4. srpna 2021 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni. Publikováno: 4. 8. 2021

Časopis Veřejné zakázky nabízí autorům a čtenářům v této sekci možnost zamyslet se nad tématy, která by mohla rozšířit či zlepšit stávající praxi. Využívám této výzvy a dovoluji si nadnést téma ústního jednání v přezkumném řízení. Jedná se o významný procesní prvek, který prostupuje úpravou přezkumu. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 9.6.2021 od 18.00 hod. na obecním úřadu. Program: 1. Schválení programu 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 202 veřejné zasedání č.9 z 26.11.2015 zde ke stažení. veřejné zasedání č.8 z 12.11.2015 zde ke stažení. veřejné zasedání č. 7 z 15.10. 2015 zde ke stažení. veřejné zasedání č. 6 z 27.8.2015 zde ke stažení, příloha zde ke stažení. veřejné zasedání č. 5 z 25.6.2015 zde ke stažení, příloha č. 1 zde ke stažen

Podle § 93 odst. 3 zákona o obcích je zasedání zastupitelstva veřejné, přičemž podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích mají občané obce (a případně další osoby) právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem. 4a Osobní účast veřejnosti při jednání zastupitelstv Veřejné zasedání zastupitelstva dne 15.6.2021. 23. 6. 2021. Soubory ke stažení. Pozvánka [PDF, 427,98 KB]; Usnesení [PDF, 447,56 KB]; Zápis ze zasedání. Veřejné zasedání 25.3.2021. na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2021), které se koná ve čtvrtek 25. 3. 2021 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně Veřejné zasedání zastupitelstva obce Dolany 10.12.2020 Zveme na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v zasedací místnosti obecního úřadu 10.12.2020 od 18:00hod. Body jednání: 1) Volba komisí. 2) Schválení zápisu z předchozího zasedání ZO. 3) Kontrola plnění usnesení

veřejné zasedání - NS-ČR/Judikaty

Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2020 5. Projednání závěrečného účtu obce Číst dále »Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovic Zápisy z veřejných zasedání jsou v souladu s ustanovením § 95, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uloženy na obecním úřadu k nahlédnutí. Usnesení z veřejných zasedání. Usnesení z veřejného zasedání č.3/2021 29.7.2021 Usnesení z veřejného zasedání č.2/2021 10.6.202

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Karlovice proběhne ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 17:00 hodin v sále Obecního domu Slezan. Vyhlášeno rozhlasem: 14. 4. v 17:00 hod. a 15. 4. v 11:00 hod Adresa Obecní úřad Hořín Hořín 19 276 01 Mělník. Spojení Tel.: 315 622 266 E-mail: ou@obechorin.c VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 28.04.2021 od 18.00 hod. na obecním úřadu. Program: 1. Schválení programu 2. Rozpočtové změny č. 1/2021 3. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025 4. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 5. Programový rozvojový dokument obce. Veřejné ustavující zasedání. obecního zastupitelstva. dne 3.11. 2014 v 18,00 hodin. na obecním úřadě ve Veliši. Program: Zahájení. Ustavující zasedání Obecního zastupitelstva ve Veliši. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. Schválení programu. Volba starosty a místostarost

veřejné jednání 29Af 30/2019 10:00 HP TRONIC - prodejny elektro a.s. Odvolací finanční ředitelství JUDr. Faisal Husseini, Ph.D. 044, Rooseveltova ul. veřejné jednání 29Af 65/2017 11:00 Brennerei Starrein GmbH Generální ředitelství cel JUDr. Faisal Husseini, Ph.D. 044, Rooseveltova ul. veřejné jednání 29A 302/2017 13:00 J.Z. Veřejné zasedání zastupitelstva. Štítky: 2021. Datum: 13.5.2021. Ve čtvrtek 13.května 2021 se koná v sále obecního úřadu od 18 hodin 2.veřejné zasedání zastupitelstva obce. Publikováno: 9 Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Žirovnice, které se koná 13.června 2011. Zobrazeno je 25 z celkem 35 záznamů na stránce: -1- Veřejné zasedání u soudu - podmínka už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti Sdělení č. 238/2018 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízen

Veřejné zasedání Vězeňská služba České republik

 1. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Volárna č. 4/2021. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně. 1. Zahájení. 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 3. Kontrola usnesení č. (03/2021) 4
 2. Veřejné zasedání Kdo byl dne 29.1.2019 na veřejném zasedání, tak již tuhle prezentaci petičního výboru viděl. Pro ostatní, kteří se zasedání nezúčastnili, přidáváme prezentaci i na náš web
 3. Na úřední desce vyvěšena dne 28.8.2017 veřejná vyhláška Oznámení zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Jevany, vč.návrhu zadání, datum sejmutí 27.3.2019. Dne 14.12.2017 zasedání OZ č. 11/2017 zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání územního plánu odboru územního plánovaná a regionálního.
 4. ikánské ulici č. 2

Konání veřejného zasedání v nepřítomnosti obvině epravo

Zveme občany na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve středu dne 9. 6. 2021 v 16:00 hod. ve Společenském sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2 Pozvánky na veřejné zasedání; Veřejné vyhlášky; Zápisy ze zasedání zastupitelstva; Povinně zveřejňované informace (ISVS) Knihovna. Knihovna 2019. Prosinec 2019; Listopad 2019; Říjen 2019; Září 2019; Srpen 2019; Červenec 2019; Červen 2019; Květen 2019; Duben 2019; Březen 2019; Únor 2019; Leden 2019; Knihovna 2018. 21. veřejné zasedání zastupitelstva 15. 2. 2021. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 78/2021. Veřejná vyhláška; Zveřejněno dne: 24. 08 26. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra. Datum konání: 19. 5. 2021 začátek od 17:00. Místo konání: obřadní síň městské radnice ve Stříbře, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro 49° 45′ 10.435″N 13° 0′ 14.877″E

Veřejná zasedání - Město Červený Kostele

 1. Pozvánky na veřejná zasedání ZO. Zobrazeno je 25 z celkem 32 záznamů na stránce: -1- 2. Pozvánka na 24. veřejné zasedání ZO Rybníky 22. 6. 2021 [PDF, 567 kB] (15.6.2021) Pozvánka na 23. veřejné zasedání zastupitelstva obce 31.5.2021 [PDF, 107 kB] (24.5.2021) Pozvánka na 22. veřejné zasedání zastupitelstva obce_3.5.2021.
 2. Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 20. 9. 2021. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve středu 8. 9. 2021. Průběh přípravy zasedání je možné sledovat již od 3. 9. 2021 v aplikaci Olomoucký Kraj Zastupitelstvo
 3. Veřejné zasedání obce Olbramice bylo zahájeno v 19.00 hodin v kulturní místnosti obce. Starosta obce přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Konstatoval, že dnešní jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zastupitelstvo obce byl
 4. 18. veřejné zasedání ZO Rebešovice se bude konat ve středu 25. srpna v 19.00 hod. v sále Zámečku v Rebešovicích

Zápis č. 16 ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 20.04.2021 14.04.2021 Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 09.02.202 Veřejné zasedání obce Olbramice bylo zahájeno v 19.40 hodin v kulturní místnosti obce. Starosta obce přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Konstatoval, že dnešní jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s programem a podklady pro jednání byly zaslány e-mailem dne 3. 8

RRTV

 1. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 14. června 2021. V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í.
 2. Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 8. 2021 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2
 3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA. středa 23.06.2021 od 16:00 hod. v kinosále Městského kulturního střediska v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP č.p. 389
 4. Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. v pondělí 21. června 2021 od 10:00 hod., v budově Magistrátu města Olomouce - Hynaisova 10 (velký zasedací sál), proběhne 5. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Zákon neukládá městským a obecním úřadům povinnost vyvěsit program na.
 5. Veřejné zasedání - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Přehled hlavních líčení a veřejných zasedání. u Krajského soudu v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5. nařízených na období od 16. 8. do 31. 8. 2021 . Upozornění! Přehled není v daném období aktualizován v případě změn, např. odročení, odvolání nebo zkrácení termínu hlavního líčení, veřejného zasedání atd Veřejná zasedání; Územní plán obce; Mikroregion Císařský kámen; Mapa obce; Organizace v obci. Firmy v obci; Knihovna; SDH Šimonovice; Mateřská škola Šimonovice; Program rozvoje obce Šimonovice 2017 - 2022. Zpracování programu bylo podpořeno dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje; Významné projekty obce. Obecní úřad Kramolín Obec Kramolín 355 01 Nepomuk 1 tel.: 725 042 537 E-mail: ou@obec-kramolin.cz Úřední hodin Veřejné zasedání zastupitelstva na čtvrtek 25.2.2021 od 18.00 hodin na sál restaurace SLUNCE. Program: - určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele - Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s Transport Trutnov - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobyt

Veřejná zasedání Vězeňská služba České republik

Historie obce

Veřejné zasedání zastupitelstva Obec Vrbic

1 6. veřejné zasedání zastupitelstva městyse - 24.6.2021, 18.00 hod. Veřejné vyhlášky | vloženo: 17.06.2021 . 16. veřejné zasedání zastupitelstva. Adresa. Obec Pňovany Pňovany 171 330 33 Město Touškov Telefon +420 377 914 111. E-mail. obec.pnovany@seznam.c Pozvánka na veřejné zasedání 2/2019 [DOC, 23 kB] Jiří Budil: 21.3.2019: Zápis z veřejného zasedání ZO 1/2019 [DOC, 34 kB] Jiří Budil: 7.3.2019: Pozvánka na veřejné zasedání ZO 1/2019 [DOC, 22 kB] Jiří Budil: 23.12.2018: Zápis z veřejného zasedání ZO 5/2018 [DOC, 42 kB] Jiří Budil: 6.12.2018: Pozvánka na veřejné. Veřejné zasedání ZM Plasy - 30.06.2021 s bodem programu: Schválení poskytnutí finanční výpomoci pro obce postižené živelnou pohromou Zápis č. 6 / 03 Veřejné zasedání Dne 26.11.2003 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně

Video: 15. veřejné zasedání 2. 9. 19h Librantice.c

plánek města - Plánek města - Oficiální stránky Města Stříbro

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 5/2021 ze dne 19. 7. 2021. Platný od: 21.7.2021. Aktualizováno: 21.7.2021. Zápis z veřejného zasedání ZO č. 3/2021 ze dne 17. 3 Kontakty. 530 350 418. 530 350 419. e-mail: mkninice@volny.c Pozvánka na 25.veřejné zasedání zastupitelstva Obce Žiželice na středu 4.8.2021 od 17.00 hod na KD Žiželic Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce. Zápis z veřejného zasedání ZO č. 2/2020 ze dne 1. 6. 2020. Přílohy k článku. Jméno souboru. Popis. Velikost. zapis-z-verejneho-zasedani-zastupitelstva-obce-c.-2-2020-ze-dne-1.-6.-2020..pdf V období od 24. 3. 2020 do 6. 4. 2020 bylo možné konat veřejná zasedání zastupitelstva pouze v případech nezbytných pro přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám

veřejné zasedání zastupitelstva obce na den úterý 29. 6. 2021 v 18,00 hodin v budově Obecního úřadu Velehrad Hlavní body programu: 1. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Velehrad od 26. 5. 2021. 2. Rozpočtové opatření obce Velehrad č. 6/2021. 3 V pondělí 7. června 2021 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 16. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce

17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouc

Veřejná zasedání Nová Lite

Veřejné zasedání (dotaz k bodovému systému) :::12bodů

Město Náchod - rada - radní

veřejná zasedání ZMČ Praha - Ďáblice jsou v roce 2015 plánována na 25.3., 17.6, 23.9. a 9.12. 8. veřejné zasedání proběhlo dne 2.11.201 Tímto vás srdečně zveme na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obruby, které se koná ve středu 23. 9. 2020 od 16,30 h v budově Obecního úřadu Obruby.Program jednání naleznete na úřední desce. Účast na zasedání pouze v roušc Závěrečné veřejné zasedání 2011 Závěrečné veřejné zasedání 2011 Závěrečné veřejné zasedání 2011 Zpět na přehled. Menu. Aktuality; Fotogalerie; Společenská kronika; Cyrilometodějský den řemesel; Kultura; Historie a současnost; Zpravodaj; Služby v obci Veřejné zasedání obecního zastupitelstva. datum zveřejnění: 24.6.2021 zdroj: Obecní úřad Chotyn. Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva středa, 09. prosinec 2020 // AKCE V OBCI. Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 17. 12. 2020 od 18:00 hod. v sále kulturního domu. Místo // Text // Obec Tlumačov. Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 17. 12. 2020 od 18:00 hod. v sále.

Veřejná zasedání Městys Davl

Neurgentní linka městské policie. Na neurgentní Zelené lince 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a. Termíny veřejných zasedání . Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, konají se v zasedací místnosti Úřadu, Dolnoměcholuá 168/37, Praha 10 a začínají v 17:30 hod, není-li uvedeno jinak. Livestream ze zasedání bude k dispozici vždy v čase začátku zasedání na našem YouTube kanálu

Veřejné zasedán

Pozvánka na veřejné zasedání [PDF, 386 kB] (4.2.2019) Pozvánka na veřejné zasedání [PDF, 496 kB] (4.12.2018) Pozvánka na veřejné zasedání [PDF, 434 kB] (22.10.2018) Pozvánka na veřejné zasedání [PDF, 422 kB] (13.9.2018) Pozvánka na veřejné zasedání [PDF, 367 kB] (11.6.2018) Pozvánka na veřejné zasedání [PDF, 374 kB. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Radostná pod Kozákovem se koná v úterý 16.3.2021 od 19:30 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu na Pustině Program: 1) Kontrola usnesení z minulého zasedání 2) Cyklobusy 2021 3) Vyhláška o místním poplatku z pobytu 4) El 4.veřejné jednání zastupitelstva VI.volebního období. obce Dobrná. dne 8.2.2011. budova OÚ Dobrná čp.26. Dne 8.února 2011 bylo svoláno zastupitelstvo obce Dobrná na 18:00 hod. do budovy OÚ Dobrná 26 paní Libuší Šrámkovou, starostkou obce Dobrná Výsledkem má být snadnější jednání, díky němuž se slovy Petra Hlaváčka bude v Praze stavět rychleji a přitom kvalitněji Oba ovšem připomínají, že kontribuce do veřejné vybavenosti není pro řadu investorů novinkou, a to jak v Česku, tak městech západní Evropy. Příkladů je spousta

Obec Štrbice – Obec SvětecGeografie a klimatologie - Město Červený KostelecObec Čížová - jihočeská vesnice roku 2010