Home

Alkalické kovy test

Alkalické kovy - test - Webzdarm

  1. Alkalické kovy - test. Svoje znalosti o alkalických kovech si ověř v následujícím testu. Otázky mohou mít více správných odpovědí. 1. Alkalické kovy se nacházejí v
  2. . neušlechtilé kovy. alkalické kovy. Mezi alkalické kovy patří. Ca, Na, Ba. Li, Mg, Pb. K, Na, Li. Společnou vlastností alkalických kovů je: prudká reakce se studenou vodou. prudká reakce pouze s horkou vodou. s vodou prakticky nereagují. Vyber vlastnost typickou pro alkalické kovy, která je odlišuje od.
  3. Alkalické kovy sa na vzduchu rýchlo: redukujú oxidujú nemenia červenajú 9. Li farbí plameň na: karmínovo červeno žlto modro zeleno 10. Na farbí plameň na: karmínovo červeno žlto modro zelen
  4. se nacházejí v
  5. (prvky 2. skupiny) skupina boru (prvky 13. skupiny) prvky skupiny uhlíku (prvky 14. skupiny) téma: sloučeniny uhlíku
  6. Testy ch. 8. ročník . Významné kovy Zopakuj si znalosti o kovech. Jméno a třída * You must specify a text. ) / / / / / / / / / / Mohlo by se vám líbit. Prvky a sloučeniny - rozdělování. Prvky v kriskrosu (5) Úniková hra s chemickými úkoly. Materiály pro žáky ZŠ.
  7. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

- měkké, lehké, stříbrolesklé kovy - velmi reaktivní s vodou reagují bouřlivě za vzniku vodíku a příslušného hydroxidu , což je zásaditá čili alkalická látka odtud název alkalické kovy - musí být skladovány pod vrstvou nereaktivní, bezvodé kapaliny (např. petroleje nebo nafty) - v přírodě se vyskytují vázané ve sloučeninác Alkalické kovy, ns 1 Lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, francium •Alkalické kovy jsou stříbřité kovy, na čerstvém řezu lesklé, pouze cesium má zlatožlutý odstín. • Je nutno uchovávat v inertní atmosféře, nebo vpetroleji. • Všechny prvky této skupiny jsou silně elektropozitivn Velký test alkalických tužkových baterií AA a AAA uspořádal v letech 2014 a 2017 dTest, který shledal značné rozdíly v kvalitě i ceně. U baterií AA testoval 13 různých značek, mezi nejlepší se překvapivě dostal Aerocell z Lidlu a Alkalisk z IKEA, jež patřily mezi nejlevnější Alkalické kovy jsou měkké, lehké a stříbrolesklé kovy (cesium je nazlátlé), které lze krájet nožem. V Mohsově stupnici tvrdosti mají hodnoty menší než 1 (jsou tedy měkčí než mastek).Nejtvrdší ze všech alkalických kovů je lithium.Všechny dobře vedou elektrický proud i teplo, lithium, sodík a draslík jsou lehčí než voda a plovou na ní, ale rubidium, cesium a. Alkalické kovy - test Zopakování vědomostí o alkalických kovech. Procvičení základních znalostí alkalických kovů - využití, barvení plamene, základní vlastnosti, práce s periodickou soustavou prvků

Dále zasílám test, který prosím vypracujte, až budete mít kompletně hotové kovy, můžete barevně zaznačit správnou odpověď na počítači nebo vytiskněte, zakroužkujte, vyfoťte a zašlete zpět na moji emailovou adresu DO 10.5.! Alkalické kovy jsou velmi reaktivní, proto se v přírodě vyskytují jen v Alkalické kovy - lithium, sodík, draslík ALKALICKÉ KOVYAlkalické kovy jsou prvky I. A. skupiny periodické soustavy prvků:Lithium - LiSodík - NaDraslík - KRubidium - RbCesium - CsFrancium - FrSpolečné vlastnosti:• V přírodě se vyskytují pouze ve sloučeninách• Stříbrolesklé, měkké kovy (dají se krájet nožem)• Velice nestálé, reaktivní (jeden. ZŠ BloviceBlended Learnin

Oxidy - souhrnný test (.pdf) Halogeny - prezentace (.pdf) Halogeny a síra - písemná práce (.pdf) Uhlík, alkalické kovy - pracovní list (.pdf) Chemické vlastnosti kovů - pracovní list (.pdf) Kovy - písemná práce (.pdf) Acido-bazický indikátor z červeného zelí - pracovní list (.pdf) Kyseliny a hydroxidy - písemná práce (.pdf Alkalické kovy mají velmi nízkou hustotu, například hustota lithia je 0,534 g•cm-3. Bouřlivě reagují s vodou (za vzniku vodíku a hydroxidu) nebo halogeny (prvky VII.A skupiny - fluor, chlor, brom, jod), kdy vznikají příslušné halogenidy alkalické kovy prudce reagují s vodou, halogeny a kyselinami. Reakce uvolňují překvapivé množství tepla a světla., V chemické rovnici, alkalické kovy jsou zastoupeny s. M. Zde jsou některé vzorek reakční rovnice: Alkalické kovy reagují s kyslíkem za vzniku oxidů, které mají nudnější vzhled a nižší reaktivita

Alkalické kovy pracovní list. Součástí materiálu je pracovní list a videoklip reakce sodíku s vodou. Autor: Mgr. Vlastimil Vaněk (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti další materiály k tomuto očekávanému výstupu Název materiálu: Uhlík. II.A skupina - kovy alkalických zemin Berylium Hořčík Vápník Stroncium Baryum Radium Tyto kovy mají 2 valenční elektrony a proto ve sloučeninách jsou vždy v ox. stavu (+2). Všechny kovy II.A skupiny jsou velmi reaktivní, takže reagují s vodou (za tepla) a uvolňuje se při tom vodík

Práce s alkalickými kovy. Alkalické kovy jsou: Li, Na, K, Rb, Cs a Fr. Fyzikální a obecné chemické vlastnosti. Všechny jsou velmi měkké (dají se snadno krájet nožem), mají nízké teploty tání a malé hustoty (Li, Na a K mají hustotu dokonce nižší než voda, takže po vložení do vody plavou na hladině) A skupina - alkalické kovy ( s 1 - prvky) Do 1.A skupiny periodickej sústavy prvkov patria alkalické kovy : 1. Li - lítium (gr. lithium), protónové číslo Z = 3, elektronegativita X = 0,98, 2. perióda, elektrónová konfigurácia Li: 1s2 2s1, skupenstvo - pevné, strieborná, bielodivá farba. 2 Alkalické kovy jsou prvky nacházející se v _____ skupině. Obsahují ve valenční vrstvě ____ elektron(y). Obecná elektronová konfigurace valenčních elektronů je _____, kde . n. je číslo periody. Z konfigurace valenčních elektronů vyplývá, že se alkalické kovy vyskytují ve sloučeninách v oxidačním čísle ____ Téma hodiny: Alkalické kovy a kovy alkalických zemin Test: 24. 3. 2020 v 9:00 V úterý 24. 3. vám v 9 hodin ráno zašlu v aplikaci Teams, a i na nástěnku v Bakalářích odkaz na online test. Od 9 do 10 máte hodinu na to si na vyplnění testu najít čas. V momentě, kdy test spustíte, budete mít na jeho vyplnění omezený čas 10.

Test Chemie 1.2en Periodická soustava prvků. Do skupiny alkalických kovů nepatří: Ba K Rb Cs. Do skupiny alkalických kovů patří: Sr Sc Alkalické kovy, ns1 Lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, francium • Alkalické kovy jsou stříbřité kovy, na čerstvém řezu lesklé, pouze cesium má zlatožlutý odstín. • Je nutno uchovávat v inertní atmosféře, nebo v petroleji. • Všechny prvky této skupiny jsou silně elektropozitivní a cesium je nejelektropozitivnější prvek vůbe Kovy, jejich poloha v PSP, jejich vlastnosti, slitiny kovů, těžké kovy, Test - zopakuj pojmy a značky prvků Aneta Valigurová - psát na opakování částiocové složení látek, značky, chemické nádobí, značení nebezpečných látek, pojm Anorganická chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů Alkalické kovy (těžké) 56 Zadání.

Postupně vyzkoušel alkalické, zinkové a lithiové baterie a na vlastním zařízení, které za tímto účelem postavil, měřil, jak dlouho vydrží při odběru proudu 50 mA a 500 mA. Zatímco 50 mA simuluje spíše menší spotřebič (dle autora třeba počítačovou myš, některá dálková ovládání během vysílání aj.), 500 mA. Chemická skupina: alkalické kovy Skupenství: pevná látka Protonové číslo: 11 Hmotnostní číslo: 22.98976928 Elektronegativita: 0.93 Elektronová konfigurace: [Ne] 3s1 Objeveno v roce: 1807 Kalium (K) Latinský název: Potassium Chemická skupina: alkalické kovy Skupenství: pevná látka Protonové číslo: 19 Hmotnostní číslo: 39. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Které z následujících prvků nepatří (!) mezi alkalické kovy? a) hořčík. b) vápník. c) draslík . d) sodík. 21. Autorem testu je Kamil Doležal, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem. Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky. Navštiv také

S prvky test | test chemie - prvky

Významné kovy I. - Chemie — testi.cz, online test

PPT - Alkalické kovy, ns 1 Lithium, sodík, draslík

Start studying Alkalické kovy. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hledaný prvek patří mezi alkalické kovy, má menší hustotu než voda a velmi prudce s ní reaguje, je také vázán v kuchyňské soli a uchovává se pod petrolejem. Název prvku je: A) křemík. B) draslík. C) sodík. 4. Slitina je: A) prvek. B) sloučenina nekovů. C) směs kovů. 5 2013/2014 Test Chemie - 8. ročník. Datum: .Zadal: Rancakova Třída: 8.r.Kategorie: Písemná práce Milí osmáci, jak jsem již říkala, napíšeme si během příštího týdne test týkající se učiva o kovech (alkalické kovy, kovy alkalických zemin, nejdůležitější kovy na Zemi, těžké kovy)

Zborovna

Prvky II.A skupiny - tes

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici 05 ACH Alkalické kovy 2020. 246KB. Klikněte na odkaz 05 ACH Alkalické kovy 2020.pdf pro zobrazení souboru. 04 ACH Plyny 2020. 06 ACH Alkalické zeminy doplněno 2020. Jsou to převážně měkké kovy (krom beryllia), a tak je lze krájet nožem. Na čerstvém řezu mají kovový lesk. vyšší hustoty, vyšší body tání (cca800°C) Jsou méně reaktivní než alkalické kovy - je třeba větší E na odtržení e- - mohou být na vzduchu. Většina sloučenin berylia, baria a stroncia patří mezi jedy Alkalické kovy Na str. 58 si pročtěte teorii a prohlédněte obrázky. Opět po Vás budu chtít pouze zápis, který si zkontroluji až po návratu do školy. Kdo má hotovou prezentaci, může mi jí poslat. Ohodnotím ji a známku dostanete po návratu do školy. Nezapomeňte si během prázdnin odpočinout a načerpat síly do další prác

Test č. 1. Test č. 1. Zadání laboratorní práce. Zadání laboratorní práce. Test č. 2. Test č. 2. Test č. 4. Test č. 4. GymnáziumGHraniceGymnázium HraniceChemie . Gymnázium. G. Hranice. kovy a nekovy jsou chemické sloučeniny. kovy a nekovy jsou chemické molekuly. kovy a nekovy jsou směsi. 3. Z uvedených látek určete. Alkalické kovy sú prvky 1.A skupiny v periodickej tabuľke chemických prvkov zahŕňajúce lítium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubídium (Rb), cézium (Cs) a francium (Fr). Sú vysoko reaktívne a vo voľnej prírode sa nenachádzajú v základnej forme. Ich pomenovanie pochádza z toho, že s vodou reagujú za vzniku alkálií - zásad

testy sexta - old.pglbc.c

Kovy alkalických zemin a alkalické kovy (3) Alkalické kovy (2) Kovy alkalických zemin (1) Pentely (2) Přechodné prvky (12) I.B skupina (Cu, Ag, Au) (3) (Liebermannův-Burchardův test) [ratings results=true] Důkaz cholesterolu (Salkowského test) [ratings results=true] Důkaz formaldehydu v dřevotřísce. Každá hra se skládá z 15 otázek. Pokud zodpovíš správně alespoň 12 otázek lehké nebo 13 těžké obtížnosti, tak získáš zkušenosti, mince a body do tabulky řešitelů 05 ACH Alkalické kovy 2020 Soubor 246KB. 06 ACH Alkalické zeminy doplněno 2020 Soubor 76.7KB. 07 ACH Bor doplněno 2020 Soubor 921.9KB. Test 3 - Přechodné kovy, lanthanoidy, aktinoidy, koordinační sloučeniny. Anotace a osnova předmětu. Anotace a osnova předmětu Stránka

Významné kovy - Materiály pro žáky Z

Alkalické kovy a kovy alkalických zemi

Cvičné testy z anorganické chemie zpět Vyberte téma, ze kterého chcete sestavit test. téma: vodík: alkalické kovy (prvky 1. skupiny) kovy alkalických zemin (prvky 2. skupiny) skupina boru (prvky 13. skupiny) prvky skupiny uhlíku (prvky 14. skupiny) téma: sloučeniny uhlíku Jednímz cílů projektu je vytvoření studijních opor. Jako alkalické kovy označujeme následujících 6 prvků první hlavní podskupiny periodické tabulky: lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium a radioaktivní francium.. Všechny alkalické kovy jsou velmi měkké, v porovnání s dalšími kovy mají velmi nízkou hustotu i teplotu tání. Zkoušky mechanických vlastností materiálů.

ALKALICKÉ KOVY - chemi

alkalické kovy. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} přírodní vědy. chemie. anorganická chemie. chemické prvky. kovy. alkalické kovy. See also: fyzika kov ů. See also. s-prvky, p-prvky (nepřechodné prvky) I. A - Alkalické kovy. II. A - Kovy alkalických zemin. Bě žela M a g da Ca ňonem, Sr ážela Ba nány Ra menem. III. A - Triely (skupina boru) B yl Al e Ga garin In dická Tl ama

Test tužkových baterií: Aerocell z Lidlu se vyplatí

3. KOVY - NEKOVY Každá perioda začíná kovem a končí nekovem. Hranici mezi oblastí kovů a nekovů vyznačují B, Si, As, Te, At. (Většina prvků v PSP jsou kovy - zhruba 75 % všech prvků; za NP se vyskytují v pevném skupenství, kromě rtuti; vedou teplo a elektrický proud. Nekovy jsou plynné, kapalné i pevné, jso Vodík, kyslík,halogény,alkalické kovy-test chémia 8.roč. Chémia 8. ročník ZŠ (Tercia OG) Martina Kullov. Překlady fráze ALKALICKÉ KOVY z češtiny do angličtiny a příklady použití ALKALICKÉ KOVY ve větě s jejich překlady: a alkalické kovy , moc se s ní.. s. 1. alkalické kovy. Prvky 1. A skupiny periodické soustavy prvků neboli s 1 -PRVKY mají valenční elektron (ns 1 ). Elektron odštěpují tím snáze, čím mají vyšší protonové číslo. Nazýváme je ALKALICKÉ KOVY, protože tvoří s vodou silné hydroxidy neboli alkálie. Alkalické kovy jsou nejvíce elektropozitivní prvky Naučte se definici 'alkalické kovy'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'alkalické kovy' ve velkém čeština korpusu

Alkalické kovy - Wikipedi

1.ALKALICKÉ KOVY. (s 1 prvky) mají velké atomové poloměry, k vazbě přispívá každý atom jen jedním elektronem. Proto jsou tyto stříbrolesklé kovy poměrně měkké, mají nízkou teplotu tání a malou hustotu. Vyznačují se dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí. - s prvky jsou nejreaktivnější známé kovy Aktuality Dokumenty Pokusy Kvíz Testy PSP Galéria Projekt Kontakt. PSP 1. H. Periodická sústava prvkov Nekovy Alkalické kovy Kovy alkalických zemín Halogény (nekovy).

activucitel.c

Kovy alkalických zemin, mimo beryllium, se v malém množství vyskytují také v mořské vodě, odkud se dají získávat, avšak jejich hlavním zdrojem v přírodě jsou jejich minerály. Získávání a výroba. Kovy alkalických zemin se získávají především z hornin nebo jejich minerálů Alkalické kovy; Předmět: Chémia Úroveň: ZŠ - 2. časť Typ materiálu: Učitelská lekce Na konci lekcie by ste mali byť schopní: - opísať elektrónovú konfiguráciu atómov alkalických kovov. vysvetliť, ako sa menia body topenia a varu prvkov I. A skupiny. vysvetliť, ako sa mení hustota prvkov I. A skupiny. vysvetliť vzťah medzi atómovou štruktúrou a vlastnosťami. Alkalické kovy Kovy alkalických zemin Přechodné kovy Ostatní kovy Polokovy Nekovy Halogeny Vzácné plyny Lanthanoidy Aktinoidy Partneři Chemické výpočty - výuka, procvičování, online testy Autor Jméno a příjmení: Aleš Kajzar Místo podnikání: Švermova 541, Vítkov 749 01 IČ: 87684241 Fyzická osoba zapsaná v. Otázka: Alkalické kovy (I.A): Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Předmět: Chemie Přidal(a): katka Francium: protonové číslo 87 → radioaktivní nejvzácnější prvek na Zemi reaktivita by odpovídala prvkům výše, ale je prakticky nevyužitelné Sodík, Draslík, Rubidium, Cesium: ns1 → téměř výhradně v I.+ (mají nízkou. alkalické kovy a vodík ? halogeny ? chalkogeny ? taková skupina prvků neexistuje; Na svařování se používají ve směsi dva plynné prvky ? H a O ? O a C ? H a Cl ? H a C; Plamenová zkouška sloučenin lithia zabarví plamen ? žlutě ? fialově.

Alkalické kovy - lithium, sodík, draslík › Chemie › Uč se

Alkalické kovy -1.skupina PSP (zápis) stříbrolesklé, měkké, reaktivní kovy (uchovávají se pod petrolejem, protože ochotně reagují se složkami vzduchu), mají malou hustotu i teplotu tání sodík - patří mezi žíravé a vysoce hořlavé látky, jeden z nejrozšířenějších prvků, vpřírodě se vyskytuje v 22. Prvky značek F, Cl, Br, I náležejí do skupiny označované: a) kovy alkalických zemin b) alkalické kovy c) halogeny d) chalkogeny. 23. Prvky značek He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn náležejí do skupiny označované: a) halogeny b) chalkogeny c) kovy alkalické d) inertní plyny. 24 Test pre 1. ročník gymnázia k téme ATÓM A JEHO ZLOŽENIE alkalické kovy b) kovy alkalických zemín c) chalkogény d) halogény 17. Vyber správne tvrdenie: a) Na, Mg, Ca majú v základnom stave na valenčnej vrstve 2 elektróny.. Alkalické kovy - 1.skupina PSP (zápis) stříbrolesklé, měkké, reaktivní kovy (uchovávají se pod . petrolejem, protože ochotně reagují se složkami vzduchu), mají malou hustotu i teplotu tán

Alkalické kovy jsou prvky, které jsou součástí skupiny I periodické tabulky, s výjimkou vodíku lithium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubidium (Rb), cesium (Cs) a francium (Fr). Na rozdíl od většiny kovů mají nízkou hustotu a jsou vysoce reaktivní Alkalické kovy 1. Doplňte do textu chybějící pojmy. Alkalické kovy jsou prvky nacházející se v _____ skupině. Obsahují ve valenční vrstvě ____ elektron(y). 2. Doplňte tabulku týkající se základní charakteristiky alkalických kovů. Protonové číslo alkalického kovu (Z) Značka prvku Název prvku sodík 19 Cs francium 3 Vypracované otázky na vodík a alkalické kovy do semináře z anorganické chemie. za 3 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky Alkalické kovy 2) Vyjmenujte (slovně) alkalické kovy, napište jejich značky. Lithium Li, sodík Na, draslík K, rubidium Rb, césium Cs, Francium Fr 3) Jaké vlastnosti mají alkalické kovy? Měkké pevné látky, dají se krájet nožem, vedou el.proud, velmi reaktivní, na vzduchu začnou hořet (reagují s vlhkostí)

Chemie: Alkalické kovy - plamenná zkouška - YouTub

Otázka: I.A skupina - s 1 prvky, II. A skupiny - s 2 prvky Předmět: Chemie Přidal(a): net I.A skupina - s 1 prvky. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr (radioaktivní) = ALKALICKÉ KOVY; valenční sféra ns 1 - snaží se získat EK vzácného plynu a odštěpí jeden elektron - kationy M +; silně elektropozitivní, malá izonizační E, (nízká hodnota elektrononegativity - ve. ALKALICKÉ KOVY - jsou prvky I. A. skupiny periodické soustavy prvků: Lithium - Li Sodík - Na Draslík - K Rubidium - Rb Cesium - Cs Francium - Fr Vlastnosti: - v přírodě se vyskytují pouze ve sloučeninác Alkalizace - alkalické kovy ve vodě neutralizují nadměrný kyselý odpad; Od září budou ze zdravotního pojištění hrazeny testy na koronavirus jen pro nezletilé, rozhodla na čtvrtečním jednání vláda. ⬅️ dne 20/08/2021. V Německu počet nakažených roste online test, který vám zadám během příštího týdne, takže s ním prosím počítejte. V učebnici najdete text o kovech na stranách 32 - 40 (vynechte prozatím alkalické kovy a kovy alkalických zemin, ty probereme ve čtvrtek str. 38 dole a str. 39), prosím přečtěte si ho. V online učebnici je o křemíku na straně 55 -57 Alkalické kovv lithium u, sodík Na, draslík K podobné vlastnosti stiíbrolesklé, velmi nestálé, ochotnë reaguií s kyslíkem a vodními parami (uchovávají se v petroleji) výskyt ve slouëeninéch (napF. NaCl) použití slouðenin: pråmyslové hnojiva, výroba skla, mýdla Významné kovy (60-61

Kovy alkalických zemin - kovy alkalických zemin, mimoPlavky litex 2021 | dámské plavky 2021Panska mikina adidas bez kapuce — prohlédněte si aktuální

Skupina 6 chemických prvkov I.A skupiny periodickej sústavy: lítium, sodík, draslík, rubídium, cézium, francium.Sú veľmi reaktívne, reagujú aj so vzdušným kyslíkom, majú malú hustotu a nízku teplotu topenia WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Alkalické kovy Alkalické kovy Vytlač si test; 1. skupina 1. Ktorý prvok je členom 1. skupiny, ale medzi alkalické kovy nepatrí? a) H b) Rb c) Ca. 2. Čistý oxid deutéria D 2 O sa používa: a) v potravinárskom priemysle b) v knižnici c) v jadrovom priemysle ako moderátor. 3. Halit má vzorec: a) NaNO 3 b) NaC Vedle obsahu učiva budou zpracované materiály obsahovat testy, návrhy projektů, seminárních prací a odkazy na další doplňkovou literaturu. Učivo bude diferencováno, žáci mohou využívat pouze tu část, která je pro jejich vzdělávání nejvýhodnější. Alkalické kovy - vypracovala Mgr. Alena Havranová. kovy, nekovy a polokovy. příspěvky. polokovy. 26. 3. 201 CHEMIE 7. třída. 19.4.2016.. 26. hodina// Směsi Dú: 1. Zopakuj 42 prvků. 2. Zopakuj kovy, polokovy, nekovy - test příště. 3. Do sešitu nalepit prvky, které zůstaly na pracovním listu vždy do té kapitoly, ke které patř