Home

Nidv soutěže

Každý finalista soutěže získá. možnost absolvovat vzdělávací program NIDV v maximálním časovém rozsahu 8 vyučovacích hodin dle vlastního výběru. Tato nabídka se nevztahuje na konzultační centra. NIDV si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit zvolený vzdělávací program Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání NIDV podporuje vzdělávání v cizích jazycích mj. formou celostátních soutěží. Nezáleží na tom, zda se soutěžící učí danému cizímu jazyku ve škole nebo v rámci mimoškolního vzdělávání, záleží na jeho schopnostech a zájmu. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a soustředí se na test porozumění.

Domino - Nid

  1. Dne 25. 6. 2019 se v Konferenčním centru NIDV v Praze 1 uskutečnilo v souvislosti s vyhlášením 9. ročníku Soutěžní přehlídky DOMINO setkání s organizacemi, jež s Národním institutem pro další vzdělávání spolupracují na realizaci soutěže
  2. - výsledky krajských kol literární části soutěže včetně oceněných soutěžních prací je třeba zaslat na adresu NIDV a velektronické podobě na e-mail:steflova@nidv.cz do 12. 4. 2019, - vybrané výtvarné práce zkrajských kol soutěže je třeba zaslat vtermínu od 15. 4. do 30. 4.2019 na adresu: Mgr. Jaroslava Spěváčkov
  3. Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubic
  4. (Kompletní informace: NIDV - Soutěže v cizích jazycích 2019/2020, propozice - FINAL) 1. Kategorie: kategorie I. A - je určena žákům do 7. ročníku základních škol. Soutěž probíhá ve školním a okresním kole kategorie I. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázi

Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole. Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evroému myšlení. Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá od roku 1992, od roku 1999 byl jejím garantem Národní institut dětí a mládeže (NIDM), od 1. 1. 2014 má garanci nad soutěží Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV). Soutěž je určena Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá od roku 1992, od 1. 1. 2014 má garanci nad soutěží Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Soutěž je určena: žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ a SŠ a školských zařízení Ohlédnutí za 7. ročníkem V prosinci loňského roku se uzavřel 7. ročník soutěže Brána k druhým, kterou vyhlásil Národní institut pro další vzdělávání. Do 7. ročníku se přihlásilo 27 týmů, které v období od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018 vykonaly ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní

NIDV - Národní institut dalšího vzděláván

SOČ je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Celostátní přehlídka SOČ byla letos připravena s významnou podporou Olomouckého kraje. Organizační stránky a hostitelské role s Navštivte finálovou přehlídku soutěže pro učitele DOMINO Dne 19. března 2019 se od 9 do 15 hodin uskuteční v budově Microsoftu, Vyskočilova 4a, Praha 4, prezentace finálových prací 8. ročníku soutěžní přehlídky DOMINO s vyhodnocením jednotlivých.. má garanci nad soutěží Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Soutěž je určena: žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ a SŠ a školských zařízení. Cíl soutěže: Evropa ve škole je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evroých zemích od rok

Talentcentrum. Obálka bude označena Soutěž FRANKOFONIE 2018. Kategorie SŠ. je určena pro žáky všech typů středních škol s výukou francouzského jazyka. Soutěž je jednokolová a probíhá formou vědomostního kvízu, který bude zveřejněn na webových stránkách MZV a na stránkách NIDV, za následujících podmínek Název soutěže: Školní koordinátor: Kategorie: Oficiální stránky soutěže (podrobnosti, archivy, zadání, řešení, výsledkové listiny atd. garantem soutěže NIDV. Soutěž je urena všem žákům 5., 6., 7. a 8. roþníků základních škol a jim odpovídajících roníků víceletých gymnázií, probíhá ve dvou kolech, školním a okresním. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího poþtu žáků. Soutěž se řídí organizaþním řádem . j

Distanční výuka – fotogalerie – Mateřská školka Mnichovice

Soutěže v cizích jazycích - talentovaní

garantem soutěže NIDV. Soutěž je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, probíhá ve dvou kolech školním a okresním. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Pravidla soutěže: 1 Soutěžní přehlídku uzavřela opět ředitelka NIDV Helena Plitzová. Kromě poděkování soutěžícím, divákům a organizátorům soutěže ocenila rovněž podporu sponzorů soutěže a pozvala všechny do dalšího ročníku soutěže DOMINO 2018 Service Territory. Headquartered in Navasota, MidSouth Electric Co-op has district offices in Montgomery and Huntsville. The cooperative serves members in Grimes, Montgomery, Madison, Walker, Brazos and Waller counties Archiv vítězných prací SOČ. Elektronický archiv vítězných prací SOČ, spravovaný Národním institutem dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zahrnuje odborné práce studentů, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím místě v každém ze soutěžních oborů celostátní přehlídky.

Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, tel. 222 122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz www.nidv.cz Zpřesnění propozic soutěže - informace ke školním kolům v Pardubickém kraji , která se registrují v systému soutěží a olympiád Pk DOMINO: inspirujte se - zapojte se - vyhrajte! NIDV se ve spolupráci se svými partnery, mezi nimiž nechybí AV MEDIA, připojuje k významnému roku osmičkových výročí a právě v den, kdy jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa, tedy 28. října 2018, spustil možnost přihlásit svůj objekt do této celostátní soutěže zadávány elektronicky na webu NIDV!!! Podrobné informace pro přihlašování budou zaslány v lednu organizátorům jednotlivých postupových kol soutěže. Soutěžní družstvo každého kraje doprovází jedna dospělá osoba, která zodpovídá za soutěžící svého družstva po celou dobu soutěže vþetně dopravy

NIDV - 9. ročník soutěže DOMINO zaháje

Soutěže typu A - MŠMT je vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel. Soutěže typu B - MŠMT je vyhlašuje spolu s dalšími vyhlašovateli, kteří se na realizaci soutěže finančně podílí. NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215,. Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz A 14) Soutěž v jazyce latinském (50. ročník) - vědomostní soutěž z latinského jazyka Celorepublikové kolo amatérské filmové soutěže pro žáky a studenty Antifetfest 2021 je vyhlášeno podmínky a přihlášku naleznete zde ;MČ Praha 12 srdečně zve na Ozvěny Antifetfestu 2018 ve čtvrtek 13. září 2018 od 17.30 do Viničního domku - podrobnosti zd

Výběr účastníků zahraničních soutěží – Středoškolská

NIDV - Šablon

1/ Prostřednictvím přihlášení se do soutěže ve středoškolské odborné činnosti (SOČ): Pokud si vyberete téma pro svoji soutěžní práci ze seznamu navrženém NIDV do soutěže v SOČ, které se týká školství v letech 1938 - 1945, budete ji moci zpracovávat pod vedením odborníků z výše uvedených institucí.Pokud bude. •tvůrce soutěže - studenty Semináře z ekologie - nechat samostatně zpracovat a uskutečnit soutěž ve všech oblastech: soutěžní úkoly, materiální zajištění, finanční zabezpečení, organizaci a průběh soutěže, pomůcky, spolupráci s partnery, propagaci či náplň soutěžního dne Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem NIDV Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Zák. umělecké vzdělávání Speciální vzdělávání Gymnaziální vzdělávání Odborné vzdělávání Jazykové vzdělávání Neformální vzděláván Samotné finálové kolo soutěže proběhne koncem listopadu v Seči, a to v rámci celostátní konference NIDV zaměřené na využívání digitálních technologií ve výuce. Inspiraci můžete čerpat z pěti dosud proběhlých ročníků a téměř 1000 výukových objektů, které svou kvalitou předčí mnohé běžné dostupné. Momentálně zde nejsou žádné položky. Fotogalerie. Akce, tábory, soutěže, turnaje a další. Videogalerie. Akce, tábory, soutěže, turnaje a dalš

Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen soutěže), které MŠMT pro školní rok 2017/2018: - vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dál PAU vzniklo jako následná organizace PAU o.s. založeného v roce 1992, působilo jako iniciativní expertní skupina v rámci sdružení NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání). Dále fungovalo PAU jako samostatná organizace sdružující učitele, rodiče, studenty, školské pracovníky, úředníky i.

Když učitelé soutěží aneb Škola hrou ve století informatiky. V pondělí 19. března vyvrcholila slavnostním finálovým kolem, které proběhlo v Praze, celostátní přehlídka digitálních výukových objektů DOMINO. Soutěž už posedmé uspořádal ve spolupráci se svými partnery Národní institut pro další vzdělávání - Motivace účastníků soutěže k hlubšímu zájmu o ekologii. - Inspirovat možné následovníky k realizaci podobné soutěže Text práce ve formátu PDF. Dobrovolnictví v zařízeních pro seniory Správce archivu SOČ - fatkova@nidv.cz. zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže přejímá dohled nad žáky organizátor, který urí poátek a konec tohoto dohledu (viz OŘ soutěže l. 10, bod 1). Grantem ústředního kola je NIDV. Aktuální informace budou zveřejňovány na stránkách www.talentovani.cz, webové stránky sp.stv.cz slouží jako archiv soutěže Naše škola je již zaregistrována do mezinárodní překladatelské soutěže Yuvenes Translatores.. Do soutěže se můžete přihlásit u PaedDr.Nataši Novákové do 12. října 2015 pouze prostřednictvím e-mailu. Uveďte jméno a příjmení spolu s jazykovou kombinací (ze kterého a do kterého jazyka chcete soutěžní text překládat např V školním roce 2015/2016 navštěvuje školu 158 žáků v 9 třídách. O děti se stará 12 pedagogických pracovníků a 4 provozní zaměstnanci. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky a ve školní kuchyni je 5 kuchařek včetně vedoucí školní jídelny

Soutěž

Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, tel. 222 122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz A 14) elostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (26. ročník) - 7 kategorií dle ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ) Š, Ú (3/2018 Dne 16. 9. 2010 byla zahájena evroá soutěž U4enegry. Do této soutěže se mohou zapojit školy z celé Evropy a prezentovat tak před celou Evropou své úspěchy na poli energetických úspor. Aktivity své školy můžete přihlašovat až do května 2011 Podmínky soutěže a metodika výběru vítězů Je členem Stálé konference ředitelů při NIDV, expertní rady programu Učitel naživo, členem pracovní skupiny Úspěch pro každého žáka a zástupcem obsahového partnera v projektu Eduzměna. Navigace pro příspěvek Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, tel. 222 122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz A 14) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (25. ročník) - 7 kategorií dle ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ) Š, Ú (3/2017

Soutěž Domino, Praha. 398 likes · 1 was here. Celostátní Soutěžní přehlídka DOMINO vyhlášovaná NIDV je určena všem pedagogickým pracovníkům na českých školác Vyhláška č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, aktuální znění 04.02.2005. Vyhláška se vztahuje na soutěže a přehlídky organizované pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení v zájmovém vzdělávání vyhlašované a spoluvyhlašované. 10. ročník soutěže Brána k druhým a informace k přihlášení. Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a dalšími subjekty, je hledat, ukazovat a oceňovat.. (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen NIDV) Soutěž v programování 31. ročník - 2016/2017 p r o p o z i c e Soutěž v programování je pořádána pro žáky základních a středních škol v oblastec

Koťata – Mateřská školka Mnichovice

soutěž Eurobot1, ve které roboti plní rozličné úkoly, zápasy Minisumo, konané při soutěži Eurobot, soutěž Robotour2, kde je úkolem robota projet zadanou trasu v parku, či slovenská soutěž ISTROBOT, která má hned několik kategorií - Stopař, Myš v bludišti, Minisumo a Volná jízda. I.2 Motivac Mladí designéři - soutěž pro žáky 1. stupně. Společnost ŠKODA AUTO pořádá 8. ročník soutěže s názvem Mladí designéři. Jedná se o soutěž pro ty nejmladší školáky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí. Registraci lze provádět online do 30.9.2020, Dále (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen NIDV) Soutěž v programování 32. ročník - 2017/2018 p r o p o z i c e Soutěž v programování je pořádána pro žáky základních a středních škol v kategoriích Programování, Programování mikrořadičů a Programování webu Národní soutěž DOMINO Česká re­pub­lika se stala v peda­gogické veřej­nosti známou a poměrně dobře ceněnou ak­tivitou. Tato soutěž byla podpořena také z prostředků OP VK. Or­ganizátorem soutěže je Národní in­stitut pro další vzdělávání společně s celou řadou partn­erů, je­jichž přehled naj­dete na. Tuto soutěž přišla podpořit místostarostka Vizovic paní Mgr. Alena Hanáková a vedoucí pracoviště NIDV ve Zlíně paní Ing. Ladislava Hašková. Podívejte se na fotoreportáž z průběhu školního kola soutěže, kterou pořídili žáci třetího ročníku oboru fotogra

Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škol

Česká televize odvysílá sestřih soutěže na ČT sport. Soutěž byla postupová a zaměřená na mnoho stylů, my jsme soutěžili v kategorii HIP HOP Základní liga. Prvně jsme se zúčastnili on-line semifinále, pak živého finále, kam nám z šesti choreografií postoupilo 5 choreografií. Celou soutěž natáčela Česká televize Soutěž vyhlašuje MŠMT a garanci nad soutěží má Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Záměrem soutěže je oslovit žáky od 8. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (I. kategorie soutěže) a studenty všech typů SŠ. , příp. www.nidv.cz) - nejpozději do 10 dnů po termínu konání jednotlivých kol. V případě opodstatněné změny termínu okresního či krajského kola nahlaste vše tajemnici soutěže TALNET Spojení online a prezenčních aktivit Mgr. Štěpán Peterka, Talentcentrum NIDV 23. 3. 201 Soutěž Frankofonie 2017. Po tomto datu je možné si práce vyzvednout do 2 měsíců (do 19. května 2017) na adrese NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1, odd. Talentcentrum. V zájmu propagace soutěže mohou být práce publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátora, případně využity.

Rodiče podnikal

MidSouth Transitions Medical Group is a leader in bringing patient-centered healthcare back to the comfort of your home. Strive for excellence in quality and service while honoring patient individuality. A community in which all people achieve their full potential for health and create positive change Výběr na zahraniční soutěže . Ve čtvrtek proběhlo v prostorách NIDV v Praze výběrové kolo na mezinárodní soutěže letošních nejlepších účastníku SOČky. Již tradičně se této události zúčastnili i členové našeho spolku soutěž v programování (jedna kategorie kreativní programování) NIDV + Stanice techniků Vyšehrad součástí je i aplikační software - tvorba webových stránek Spotřeba pro život www.spotrebaprozivot.cz dTest tvorba vzorového čísla spotřebitelského časopis 2019 v prostorách NIDV v Praze. V příloze naleznete doplněné a upravené propozice pro soutěž Frankofonie 2019. Animág Kroměříž 2019. 01.11.2018. 4. ročník celostátní soutěže v animované tvorbě dětí a mládeže vyhlášené ve věstníku MŠMT, kategorie C, umělecké soutěže.. NIDV - Krajské pracoviště Hradec Králové. Nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro období květen - červen 2019 najdete v příloze ke stažení. V přehledu jsou rovněž uvedena kvalifikační studia pro rok 2019-2020, na která je možné se hlásit již nyní během května a června: Kvalifikační studium.

Česká rada dětí a mládeže - Posts | Facebook

spolupráce MŠMT) nebo škol a školských zařízení (např. vybrané soutěže, těsnopis nebo činnost entra fiktivních firem). Základní data k počtu pracovníků NÚV a NIDV v roce 2019 a swot analýza Stávající organizace mají personální kapacity rozděleny mezi kmenovou činnost a IPs. Základní přehle DANIEL - historická, literární a fotografická soutěž. Je vyhlášena NIDV Praha ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze, Památníkem Terezín a Mezinárodním velvyslanectvím Jeruzalém - ICEJ. Holocaust a jeho reflexe; současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v. MO je soutěž z matematiky pro žáky základních a středních škol v 5 kategoriích dle ročníku školní docházky Z5 až Z9 pro ZŠ, pro SŠ 3 matematické kategorie A, B, C a 1 informatická kategorie P. ZŠ Z5 - Š (22. 11. 2018 / 5. 1. 2019), O (30. 1. 2019) ZŠ Z6, Z7 a Z8 - Š (18. 1. 2019 / 15. 3. 2019), O ( 9. 4. 2019) ZŠ Z9.