Home

StB prověřovaná osoba

Byl jsem veden od roku 1977 jako prověřovaná osoba a od roku 1984, když mi StB odebrala cestovaní pas, jsem byl veden u estébáků jako nepřátelská osoba - nikdy jsem s StB nespolupracoval, řekl Blesk Zprávám Jaromír Štětina. Na Twitteru se však nyní objevil dokument, který má údajnou spolupráci dokazovat. Jako čsl. státní příslušník z vlastních pohnutek. Prověřovaná osoba (PO) StB Domino z roku 1986 má novou přítelkyni Lenku z Brna, která fandí Kometě... Byl jsem v 70. letech registrován StB jako prověřovaná osoba (PO), od roku 1984 jako nepřátelská osoba (NO), což jsou kategorie, které jakoukoliv spolupráci vylučují. Možná by stačilo, kdyby kolega Rejžek nahlédl do registru svazků StB. Citace, které Jan Rejžek uvádí z mého spisu u StB, jsou autentické Petr Blažek: Evidovaná osoba ke spisu velmi jednoduše řečeno znamená, že ke konkrétní osobě vedla StB nějaký spis nebo tuto osobu k již existujícímu spisu přiřadila do své evidence (tzv. blokace). bez znalosti dalších údajů to pouze znamená, že daná osoba byla v nějakém vztahu k StB. Jak tento vztah vypadal, je nutné.

Uvedl, že byl veden jako prověřovaná osoba, a od roku 1984 jako nepřátelská osoba, nikoli agent. Milý Hynku, toto je skutečný rejstřík StB. Jak vidíte, jsem v něm registrován jako PO (proverovana osoba), nikoliv jako agent. Později, v roce 1984, jsem byl estébáky prohlášen za NO (nepřátelská osoba). Jsem na to docela pyšný Prověřovaná osoba . NO. Nepřátelská osoba . NS. Nevázaná osoba . VC. Vízový cizinec . N. Navrátilec . DP. Důvěrný pramen . VM. Volný materiál . stb.broumov@seznam.cz . Údaje je nutné dále ověřit v registru MV (údaje o celkové době vedení spisu a nakládání se spisem),.

Štětina přiznal podpis StB a tvrdí: Estébákům jsem lhal

Slušní lidé - Prověřovaná osoba (PO) StB Domino z roku

Štětina: Nikdy jsem nespolupracoval s StB TOP 0

 1. álního oddělení. I informátor - do r. 1972 název pro pro důvěrníka, viz výš
 2. Protože v roce 1972 legálně opustila Československo na vystěhovalecký pas, mohla i nadále bez obav navštěvovat své příbuzné a známé. Svazek s krycím jménem Ivana založila pod registračním číslem 29834 Státní bezpečnost v kategorii Prověřovaná osoba. Již o rok později 27. dubna 1979 je svazek předán na rozvědku
 3. Nikdy jsem vázací akt s StB nepodepsal a nikdy jsem s StB nespolupracoval. Byl jsem v sedmdesátých letech veden jako prověřovaná osoba, od roku 1984 jako nepřátelská osoba, což jsou kategorie vylučující jakoukoliv spolupráci, dodal. Kopii Štětinova vázacího aktu má nicméně iDNES.cz k dispozici
 4. K přítomnosti jména Miloše Zemana na seznamu StB jako nepřátelské osoby; dle vyhledávání v archivních pomůckách Archivu bezpečnostních složek byl status Miloše Zemana v rámci záznamů StB (tedy druh svazku) zprvu Prověřovaná osoba (PO), následně svazek převeden na Signální svazek (S). Svazek prověření signálu (neboli signální svazek) zavádí se.
Ne, Jiří Bartoška nebyl fízl a vy lháři to dobře víte

Živě o datech StB: Nahlédnout smíte i do Gottova spisu

Štětina přiznal podpis StB

 1. Tedy z prosté informace, že prověřovaná osoba byla spolupracovníkem StB nebo VKR, nemůže učinit NBÚ jiný závěr, než že provede šetření v příslušných archivech, personálních spisech a dalších zdrojích za účelem shromáždění co nejvíce informací o tom, jakou činnost prověřovaná osoba vyvíjela
 2. Není běžné, že StB zakládala přímo signální spis, běžně se zakládaly spíše spisy v kategorii prověřovaná osoba. Označení signální znamená ´aktivní rozpracování za účelem zahájení trestního stíhání´, komentoval svazek historik Radek Schovánek z Ústavu pro studium totalitních režimů
 3. prověřovaná osoba - 37 případů; ostatní kategorie - 19 případů. evidováno centrálou StB, z dalších krajských správ bylo nejvíce evidovaných v Brně - 89 osob. Centrála 118 osob tj. 26,7 % Praha 126 osob tj. 28,5 % Ostrava 23 osob tj..

Sweb.c

K tomu opět Štětina napsal: Toto je skutečný rejstřík StB. Jak vidíte, jsem v něm registrován jako PO (prověřovaná osoba), nikoliv jako agent. Později, v roce 1984, jsem byl estébáky prohlášen za NO (nepřátelská osoba). Jsem na to docela pyšný. Zdroj: Wikipedia.org. Rudolf Hrubo Jenže v evidencích komunistické Státní bezpečnosti byl Pavel Wonka veden jako takzvaná prověřovaná a nepřátelská osoba, tedy byl evidován v režimu postavy režimu nepřátelské. V březnu 1983 si StB Wonku zaevidoval jako takzvaného kandidáta tajné spolupráce Někteří byli sice předvedeni k výslechu, ale nic jim StB nemohla prokázat. Nikdy jsem s StB ani s její kontrarozvědkou nespolupracoval a jsem na to pyšný. Nebylo to lehké odmítnout, ale odmítl jsem, řekl nyní pro Blesk. že byl veden jako prověřovaná osoba, a od roku 1984 jako nepřátelská osoba, nikoli agent..

Štětina přiznal podpis StB a tvrdí: Estébákům jsem lhal

StB ho vedla v kategorii prověřovaná osoba, v níž svou kariéru písemnostmi StB začínala řada disidentů a obecně nepřátelských osob. V dnešních poměrech, kdy máme premiéra člena KSČ a agenta StB, kdy ministrem obrany je muž, který ještě za Palachova týdne sloužil jako příslušník Pohotovostního pluku VB, a. V letech 1982 až 1989 ho sledovala StB (spolu s jeho otcem a bratry). Jiří Payne byl evidován jako prověřovaná osoba pod krycím jménem Fyzik. V roce 1988 jej policie obvinila z podněcování a organizování demonstrací. Po pádu totality došlo k zastavení trestního stíhání

Michal Horáček byl oficiálně ve svazcích registrován jako KTS, kandidát tajné spolupráce, s výjimkou registrace z roku 1981, kde byl veden jako PO, tzn. prověřovaná osoba. Podle rozhodnutí Ústavního soudu nebyli lidé s registrací KTS ještě plnohodnotnými spolupracovníky StB, byli pouze kandidáti U většiny spisů spolupracovníků je spisová značka P.O. - prověřovaná osoba. V případě pana Srpa se ale jedná o značku Důvěrník a později dokonce Agent, řekl Vodrážka, který to považuje za důkaz, že Srpova spolupráce s StB byla čilá a hojná. Jistá část z ní prý dokonce ze Srpovy vlastní iniciativy

Upsal jsem se StB, připustil europoslanec Štětina

 1. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že Státní bezpečnost založila k osobě Pavla Rychetského dne 31. října 1975 spis v kategorii prověřovaná osoba s krycím jménem Prokop. Svazek vedla desátá správa, první odbor, první oddělení v problematice pravicový oportunismus, tj. útvar zaměřený na sledování.
 2. Neobjevujte Ameriku. Jen bych si dovolil upozornit, že jsem byl v sedmdesátých letech veden u StB jako prověřovaná osoba a v osmdesátých jako nepřátelská osoba. Jsem dost pyšný na to, že jsem spolupráci s StB odmítl. Děkuji a zdravím. Jaromír Štětina. Komentář: Štětina se narodil v Londýnské ulici v Praze 6.4.1943
 3. StB byla vojensky řízená organizace, v níž podléhalo vše příslušným rozkazům a nařízením. Jejich součástí bylo i to, že žádný občan nemohl být evidován jako spolupracující osoba bez vlastního souhlasu a vědomí
 4. Na Miloše Zemana zavedla StB svazek (PO), tedy prověřovaná osoba, který změnila na svazek signální (S). Z toho nevyplývá, že donášel nebo aktivně spolupracoval. Naopak, spíš, že byl podezřelý z nepřátelské činnosti - popsáno tady. Jiný svazek dostupný v archivu není. Může se o tom každý, kdo zabrous
 5. zájmovými osobami StB a tím ztratil využitelnost. Michal Horáček byl dle spisu Sázkař vy-loučen ze studia žurnalistiky UK na základě návštěvy USA, ke které nedala škola souhlas. číslo 34484 se stejným krycím jménem tentokrát v kategorii prověřovaná osoba

Ne, Jiří Bartoška nebyl fízl a vy lháři to dobře víte

Jiří Bartoška byl prověřovaná osoba, což byli například i Václav Klaus a Miloš Zeman. Byl to opak spolupracovníka, týkalo se to lidí, které StB podezírala z nepřátelské činnosti. Komunisti to samozřejmě velmi dobře vědí, ale neštítí se žádné lži, že ano, pane Novotný Konec StB? Jedním z nejdůležitějších úkolů hned po listopadu 1989 bylo zrušení Státní bezpečnosti a jejího vlivu. Už v prosinci 1989 chtěli členové Občanského fóra zapečetit archivy StB, aby nedocházelo k jejich likvidaci. To se příliš nepovedlo a bylo zničeno deseti tisíce svazků této totalitní organizace

Temná tvář Miloše Zemana

Dále připomíná, že o pět let později, v roce 1987, založila Státní bezpečnost na Michala Horáčka nový svazek se stejným krycím jménem, ale tentokrát v kategorii prověřovaná osoba. Tento svazek byl v prosinci 1989 skartován Od roku 1974 byl evidován ve svazcích StB jako prověřovaná osoba a nepřátelská osoba. V roce 1977 se zúčastnil III. festivalu druhé kultury na Hrádečku Václava Havla u Trutnova. Stal se signatářem Charty 77. Kvůli soustavné policejní šikaně (akce Asanace) opustil v říjnu 1978 Československo a žil v emigraci. Bývalý premiér Josef Tošovský podle civilní rozvědky nespolupracoval se Státní bezpečností. Pokud by pan Tošovský byl oficiálním spolupracovníkem StB, objevil by se ve vydaných seznamech, řekl mluvčí rozvědky Bohumil Šrajer

V roce 1988 působil jako kaplan v Detvě a Žiaru nad Hronom a jako farní administrátor ve Sklených Teplicích, v roce 1989 jako farní administrátor v Tužině, v roce 1990 jako farní administrátor v Uľance.V roce 1988 byl pod krycím jménem Sebastian zaevidovaný jako prověřovaná osoba ve svazku StB.V letech 1990-1993 absolvoval. Na webové stránce jsou při tom každému dostupné registry svazků StB, kde je jasně uvedeno, že byl vždy pouze sledovanou osobou. Svazek se zachoval, zatímco druhý svazek, vedený v kategorii prověřovaná osoba v polovině osmdesátých let pod krycím názvem Advokát, byl podle záznamu v registru svazků údajně. Již v roce 1974 se objevuje první registrace (č. 13.658, krycí název svazku Izák), nejprve coby prověřovaná osoba k 1. dubnu 1977 převedena svazek na svazek signální. To byly kategorie osob, které si StB prověřovala a vyhodnocovala signály, přičemž záleželo na výsledcích tohoto sledování, zda byl. Od 1974 byl evidován ve svazcích StB jako prověřovaná osoba. 1977 se zúčastnil III. festivalu druhé kultury na Hrádečku Václava Havla u Trutnova. Stal se signatářem Charty 77. 1978 opustil Československo a žil v emigraci v Nizozemsku. Po pádu komunismu se 25. listopadu 1989 vrátil

Horáček je pro mne nevolitelný kašpar. Pro mne je důležitá zkratka PO k tomu, aby si odvodil, kdo Horáček je. Olšer to přešel. Nevím to jistě, PO může znamenat prověřovaná osoba. Mohlo se stát, že StB si drobné kriminální činnosti Horáčka všimla a začala šetřit. Nevím, zda to je podle vás správné Štětina se brání, že sice byl vedený ve svazcích StB v sedmdesátých letech, avšak jako prověřovaná osoba a od roku 1984 jako nepřátelská osoba. Nikdy prý nebyl žádným agentem a nikdy nespolupracoval Vy osobně jste mu odpustil? 03.ledna 2007 Dlouho jsem hledal ztracenou odvahu - až dnes: Já, Pepa Streichl, jsem evidován v archívu spolupracovníků StB od 21.9.1977 jako PO (podezřelá osoba???, prověřovaná osoba???), poté 7.4.1978 jako KTS (kandidát tajné spolupráce) a od 14.7.1978 jako A (agent) Diskuzní forum, které se zabývá problémy nešťastných lidí nebo lidí v depresi. Ostatní mohou těmto navštěvníkům pomoci vyřešit problém. Je zde možné se i nenásilně seznámit s kamarády nebo s budoucím partnerem. Portál se řadí mezi nejnavštěvovanější v České republice Na stránce Ústavu paměti národa (ÚPN) je Golonka evidovaný jako osoba prověřovaná. V praxi to znamená, že ve skutečnosti byl právě on sledovaný komunistickou Státní bezpečností (StB). Tato osoba byla nepřátelskou osobou vůči režimu a byla proti Státní bezpečnosti, vysvětluje ředitel ÚPN Ondrej Krajňák

Neméně bizarní je Babišovo tvrzení o tom, že byl StB terorizován kvůli dvěma rodinným emigracím. Obecně platí, že pokud by byl objektem zájmu v negativním smyslu, byl by veden jako přinejmenším prověřovaná osoba, v horším případě nepřátelská. Nic takového ovšem nepřicházelo v úvahu Prověřovaná osoba je pak druh osobního svazku. Osobní svazky se dělí na prověřované osoby a nepřátelské osoby. Z logiky věci pak vyplývá, že prověřovaná osoba není totéž co osoba nepřátelská. Pozn.: Záznam Miloše Zemana je dohledatelný zde, po zadání příjmení (Zeman), jména (Miloš) a data narození (28.09.

K žalobě na určení, že určitá osoba nebyla spolupracovníkem StB Otázka vztahu žaloby na ochranu osobnosti v případech, kdy byla fyzická osoba evidována jako spolupracovník bývalé StB a žaloby na určení podle § 80 písm. c) o.s.ř., že tato osoba nebyla tímto spolupracovníkem, je řešena ustálenou judikaturou. Cibulkove zoznamy sú údajné a neúplný zoznam tajných spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti z radov obyvateľstva. V roku 1992 publikovali českej aktivista Petr Cibulka a teraz sú zdrojom záujmu a súdne spory. Podľa údajov, ktoré zverejnil politický aktivista Juraj Vaňek mu tieto časti sú uvedené dal David Eleder, ktoré po novembri 1989 pracoval v štátnej komisie.

Róbert Bezák - Wikipedi

 1. Zeman nebyl evidován u STB jako osoba nepřátelská, jak lže, kudy chodí, ale jako osoba prověřovaná, kdy se statusem Agent MAN, byl agentem STB. Z jeho práce jej vyhodili pro chlast. To se děje v každém zřízení. Dokonce se proslýchá, že i pro mlácení své bývalé ženy, jak tvrdí někteří jeho bývalí spolupracovníci
 2. Podle pravidel StB nemohl být Babiš veden na seznamu agentů neoprávněně a figuroval by v kategoriích jako přinejmenším prověřovaná, ale spíše nepřátelské osoba. Babiš byl ale od roku 1980 veden jako důvěrník, a od roku 1982 pak jako tajný spolupracovník..
 3. Prověř.osoba nebo-li prověřovaná osoba. Svazek PO byl zakládán na všechny, o koho se StB nějakým způsobem zajímala čili si ho nějak prověřovala (označovala je za tzv. zájmové osoby), ať už je sledovala, perzekuovala či chtěla získat pro spolupráci
 4. Osoba asi nejpovolanější, proslulý estébák Miroslav Pich-Tůma, v roce 1956 uvedl, že akci vymyslel krátce po Únoru 1948 velitel oblastní úřadovny StB v Plzni JUDr. Josef Stehlík. Počet provedených akcí KÁMEN jde pravděpodobně do desítek ale dosud se podařilo doložit a zdokumetovat průběh jen některých
 5. PO - prověřovaná osoba. PÚV KSČ - Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa PZO - podnik zahraničního obchodu reg. č. - registrační číslo StB - Státní bezpečnost sv. - svazek ŠtB - Štátna bezpečnos
 6. StB s ní vedla styk již jako s důvěrníkem, a tento styk byl nepravidelný, založený převážně na její iniciativě, tvrdí Vodrážka. Frantová byla podle jeho zjištění registrovaná také 16. února 1976 jako prověřovaná osoba pod krycím jménem »Bába«. Tento svazek byl zničen až 1. prosince 1989
 7. Brání se, že sice byl vedený ve svazcích StB v sedmdesátých letech, avšak jako prověřovaná osoba a od roku 1984 jako nepřátelská osoba. Nikdy prý nebyl žádným agentem a nikdy nespolupracoval. Přiznal, že skutečně byl a dosud je veden ve svazcích pod jménem Plavec, což se ale dozvěděl teprve nedávn

Ten v roce 2008 obecně konstatoval, že: Mohla to být prověřovaná osoba, mohl to být spolupracovník. A potom přijde někdo s morálními kvalitami a inteligencí jako je například starosta Břetislav Hrdlička nebo místostarosta Milan Jungvirt a slušný člověk je v problémech StB, sledovaná osoba: mluvčí Charty 77 profesor Bedřich Placák, U Zlatého tygra Verified Komunisté? Co slovo, to lež. Co čin, to zločin. Josef Čape

Dalším případem pro horlivého úředníka StB byla prověřovaná osoba F.S, která měla na svědomí jenom to, že obdržela od emigrantky zahraniční osobní automobil a účastnila se pietních aktů pokládání věnců k památníkům amerických vojáků padlých za II. sv. války pořádaných zastupitelským úřadem USA prověřovaná osoba v žargonu StB Reakce na xid, 4.4 2020 11:35 | Vlákno . xid . 4.dubna 2020 11:35:05. Co přesně je PO? Reakce na arnost, 4.4 2020 11:30 | Vlákno . Fyfyk Fyfyk A great deal of intelligence is invested. 4.dubna 2020 11:31:36. jj, tehdy ho prověřovali kvůli styku se zlými agenty CIA :-). O SVAZÍCH STB, HRAČKÁCH POLITIKŮ A ÚPADKU PRÁVNÍHO MYŠLENÍ že Státní bezpečnost založila k osobě Pavla Rychetského dne 31. října 1975 spis v kategorii prověřovaná osoba s krycím jménem Prokop. Svazek vedla desátá správa, první odbor, první oddělení v problematice pravicový oportunismus, tj. útvar. Jak zjistím, jestli jsem byl evidován ve svazcích STB jako sledovaná osoba? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak zjistím, jestli jsem byl evidován ve svazcích STB jako sledovaná osoba?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích MZ: byl jsem na seznamu státní bezpečnosti, jako nepřátelská osoba (ČT 17.1.2013) realita: status Miloše Zemana v rámci záznamů StB (tedy druh svazku) byl nejdříve Prověřovaná osoba (PO), následně Signální svazek (S)

To nemohl v Husákově Českoslove nsku žádný normální smrtelník.(mohl, přinejmenším, schválen jako prověřovaná osoba - viz příslušné databáze StB, lze je najít ne internetu). A výsledek? Západ tyto disidenty přijal jako opravdové! Zejména naivní Bushové, senior i junior Horáček je oficiálně duševně nemocný. Roku 1976 se Horáček stal pracovníkem META, výrobního podniku Svazu invalidů. Podmínkou zaměstnání byl invalidní důchod, případně tzv. změněná pracovní schopnost - potvrzení o ní získal po opakovaných hospitalizacích v ústavech pro duševně nemocné v Bohnicích a Kateřinkách, kde je v areálu bývalého. Změna je život. Autor: Oto Mádr - Číslo: 2005/4 (Punctum saliens) Po čtvrtstoletí námah a radostí spojených s redigováním Teologických textů jsem rád, že mohu jejich čtenářům konečně představit někoho, o němž jsem přesvědčen, že je schopen k začátku nového akademického roku po mně úspěšně převzít hlavní odpovědnost za tento odborný časopis SPZ okresu Prešov; poštovní úřad, pošta (z anglického post office); pionýrská organizace; požární ochrana; právnická osoba; prověřovaná osoba - zkratka používaná v seznamech StB; ptačí oblast - území vyhlášené podle evroé směrnice o ptácích č. 79/409/EHS; Občanská platforma (z polského Platforma Obywatelska. kontrarozvědky po celém Československu. Mohla to být prověřovaná osoba, mohl to být spolupracovník, uvedl zástupce ředitele archivu Martin Pulec. Kromě pomocných protokolů existoval také centrální registr VKR v Praze. Pulec doplnil, že v brzké době by měly být zveřejněny všechny registrační a archivní protokoly

V důsledku toho se stal Zdeněk Vokatý objektem stálých výslechů vedených vyšetřovateli StB, byl sledován a jeho telefon odposloucháván. V roce 1979 byl žadatel evidován jako nepřátelská osoba socialistickému státnímu zřízení Nevím jestli to bylo samou radostí nebo tím, že neumí číst, anonym přehlédl, že u jména Josef Šlehobr, nar. 10.10.1938 přezdívka právník je označení druhu spisu PO - prověřovaná osoba. Také je zde nutné podotknout, že se nejedná o seznam příslušníků StB jako je třeba ten slavný Cibulkův seznam

Na tom nezměnilo nic ani to, že po zeměkouli neputoval s oním batohem, ale opravdu v saku. Vše uměl natolik naplánovat, že Nový Zéland projel ze značné části autobusem a dle jízdních řádů. Pan Chroust uvádí, že se nikdy nedostal dál než do kategorie prověřovaná osoba, z čehož Vojenská rozvědka smutnila Je to kategorie PO, tedy prověřovaná osoba. Byl to vlastně (Horáček) takový husákovský vekslák přes koně a sázky na ně. A StB nad ním musela držet ochrannou ruku. To se mi líbí To se mi líb Bohužel byl agentem StB (krycí jméno: PTÁČEK, reg.č.33545), (prověřovaná osoba) převeden na signální svazek. Signální svazek byl založen na základě podezření z provádění tr. činnosti dle § 112 tr. zákona

StB byla jen malý hráč, který měl sověty přesně vymezené pole působnosti. Pokud ke všem faktům přistupujete stejně volně, jako k této informaci, jakou relevanci mají vaše další tvrzení? +12 / −1 Teď je jen otázka, zda PO je prověřovaná osoba, nebo prověřená osoba. I vysvětlivky lze upravit V letech 1986-1989 byl jako prověřovaná osoba sledován Státní bezpečností. Antonína v roce 1961 zatkla StB, po šesti měsících vazby ho soud odsoudil ke třem letům vězení, po odvolání byl trest snížen na dva roky. Na svobodu se dostal na Novotného amnestii 9. května 1962. Věčné sliby složil 28. srpna 1963 03.ledna 2007 Dlouho jsem hledal ztracenou odvahu - až dnes: Já, Pepa Streichl, jsem evidován v archívu spolupracovníků StB od 21.9.1977 jako PO (podezřelá osoba???, prověřovaná osoba???), poté 7.4.1978 jako KTS (kandidát tajné spolupráce) a od 14.7.1978 jako A (agent). Poslední datum je pro mne černou můrou

O nás - nbu.c

Je zajimavy, jak Fuka citi, ze se kolem nej zacina stahovat smycka (otec-stb, matka-stb, stryc-stb, teta-v ksc, otcova druzka-stb) a radsi si pripravuje alibi, ze na nej mozna taky nekde nejaky spis je. Odpovědět Vymaza Ve zprávě Evroého úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která analyzuje nesplnění podmínek Farmy Čapí hnízdo pro evroou dotaci, je Andrej Babiš zmíněn více než 20krát. Neplatí tak jeho slova, že by ve zprávě vůbec nebyl. Ale ani, že by byl zmíněn jako vyslýchaná nebo prověřovaná osoba Tomáš Kraus (* 19. března 1954 Praha) je od roku 1991 tajemníkem Federace židovských obcí v ČR.V této funkci vybudoval novou infrastrukturu celé organizace. Zabývá se otázkami restitucí židovského majetku a odškodnění obětí holocaustu, a to jak na vnitropolitické, tak na mezinárodní úrovni. Po pádu komunistického režimu se vyznamnou měrou podílel na revitalizaci.

Video: Seznam druhů svazků vedených bývalou Státní bezpečností

prof. Ing. RCDr. Václav Hoffmann, CSc., dr.h.c. Podnikové hospodářství v totalitním systému Vysoká škola ekonomická vznikla v roce 1953, který spadal do období upevňování pozic KSČ, a stupňování jejího tlaku na všechny stránky života společnosti a zastrašování všech demokratických sil. Připomeňme si proces se Slánského protistátním spikleneckým centrem. Režisérka Libuše Rudinská tímto filmem znevážila život a smrt Pavla Wonky. Hází špínu na ty, co se v době totality dokázali postavit na odpor a dokázali říci režimu pravdu do očí. Ale pozor. Nehází ji na živé, kteří se mohou hájit. Hází ji na ty, co se z hrobu již nemohou bránit. To nevyžaduje žádnou odvahu. K tomu stačí velká lidská neslušnost, kterou.

Odboj na Jičínsku - Archiv StB - Skartované svazk

Pokud by byl Babiš vyšetřován, jak také jednu dobu tvrdil, vedla by na něj takzvaný signální svazek, a figuroval by v kategoriích jako přinejmenším prověřovaná, ale spíše nepřátelské osoba. . Babiš byl ale od roku 1980 veden jako důvěrník, a od roku 1982 pak jako tajný spolupracovník Tomáš Halík byl sice skutečně veden od r. 1973 jako prověřovaná osoba (PO) a v r. 1982 jako kandidát tajné spolupráce (KTS), v mezidobí byl ale dne 5. 9. 1979 pod r.č. 31707 zaveden jako nepřátelská osoba (NO), operativní pracovník Irovský, II-9-1, což značí II. správa SNB (kontrarozvědka), 9. odbor (kontrarozvědná.

Tomáš Kraus je od roku 1991 tajemníkem Federace židovských obcí v ČR. V této funkci vybudoval novou infrastrukturu celé organizace. Zabývá se otázkami restitucí židovského majetku a odškodnění obětí holocaustu, a to jak na vnitropolitické,[1] tak na mezinárodní úrovni. Po pádu komunistického režimu se vyznamnou měrou podílel na revitalizaci české židovské. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. - kandidát na prezidenta ČR :: Motorkářské fóru Ljuba Krbová: Kvůli roli ve Třetím patře mě nechtěli obsloužit. Herečka Ljuba Krbová (58) na natáčení seriálu Třetí patro vzpomíná ráda, přestože v něm hrála zápornou postavu. Horší to bylo s reakcemi okolí. Dokonce ji odmítli obsloužit v obchodě

VRegistračních protokolech agenturních a operativních svazků Státní bezpečnosti uložených na Slovensku jsou však o jeho osobě vedeny dokonce tři záznamy - první jako kandidát tajné spolupráce, druhý jako prověřovaná osoba. Třetí záznam je ovšem nejvážnější Diskuse k článku. Horáček besedoval na gymnáziu v Sušici. Přišel jediný zájemce. Kampaň před prezidentskými volbami na gymnáziu v Sušici Michalu Horáčkovi v úterý příliš nevyšla. Ředitel školy odmítl volební agitaci při výuce a mítink s prezidentským kandidátem odsunul na odpoledne. Účast byla dobrovolná, což.

Upozornění. Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky. Děkujeme za pochopení