Home

Příprava na církevní sňatek

Svatba Na Dohled? - Příprava Na Církevní Sňatek

Diecézní centrum pro rodinu při Biskupství českobudějovickém nabízí v letošním roce tři turnusy kurzu přípravy snoubenců k uzavření církevního sňatku. Kurz se skládá z 8 setkání, které mohou páry absolvovat i v jiném turnusu, pokud by jim to časově v jednom turnusu nevyšlo. Videopozvánku si můžete prohlédnout ZDE. Rádi se ujmeme snoubeneckých párů, které. Plánujete církevní sňatek? Přípravě na manželství se nevyhnete. Pokud jste oba křesťané, tak se přípravě na manželství nevyhnete. Odměnou vám pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace a spokojeného manželství. Myslete ale na to, že byste se o přípravu měli zajímat již půl roku před svatbou Přípravy na manželství jsou určeny pro páry, které se připravují na církevní sňatek a jsou ochotny věnovat vstupu do manželství ještě o něco víc, a sice svůj čas. Odměnou jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství Jelikož příprava na církevní sňatek trvá déle, je dobré o výpis požádat až ve chvíli, kdy máte pevně stanovené datum svatby a víte, že vám výpis nepropadne. Zároveň je potřeba navštívit faráře z místa, které jste si ke své svatbě vybrali, a požádat ho o souhlas s uskutečněním sňatku v jeho farnosti

Příprava na manželství - má to smysl • CRS

Kurzy pro mladé páry - přípravy na manželství • CRS

 1. Příprava snoubenců probíhá prostřednictvím kněze, nebo pověřené osoby, je nutné počítat alespoň se dvěma měsíci času. Během přípravy se snoubenci seznámí s obřadem, se svými závazky a povinnostmi, ale také s dotazníky, které musí z hlediska církve i státu vyplnit a podat
 2. Příprava na manželstv (Otázky a odpovědi) Dobrý den, chtěla bych se zeptat na církevní sňatek pokřtěného s nepokřtěným. Vím, že svátost manželství si udělují snoubenci navzájem, ale nejsem si jistá, zda tohle platí i v případě, kdy jeden ze snoubenců není pokřtěný..
 3. Příprava na církevní svatbu Budete se muset rozhodnout, kde se bude svatba konat. A to i prakticky s ohledem na počet pozvaných, aby se do vybraného prostoru vůbec vměstnali. Většinou to bývá v místě bydliště jednoho ze snoubenců, jsou-li křtění oba
 4. imálně 3 měsíců pastoračního referenta Martina Staňka o semiindividuální přípravu (4 setkání)
 5. Příprava na církevní sňatek. Před sňatkem je třeba absolvovat příslušnou přípravu. Tu si snoubenci dojednají na faře. Příprava trvá zpravidla tři měsíce, proto je třeba, aby se snoubenci na ni domluvili alespoň čtyři měsíce před plánovaným termínem svatby

PRVNÍ POMOC: Církevní svatba - MILE magazín o svatbách a

 1. příprava na manželství Snoubenci, kteří se rozhodli pro církevní sňatek si na matričním úřadě vyzvednou a vyplní příslušné formuláře (Dotazník k uzavření manželství a Žádost o vydání osvědčení). Na základě těchto dokumentů vydá matriční úřad v místě konání sňatku Osvědčení potvrzující, že.
 2. Příprava na církevní sňatek Před sňatkem je třeba absolvovat příslušnou přípravu. Tu si snoubenci dojednají na faře. Příprava trvá zpravidla tři měsíce, proto je třeba, aby se snoubenci na ni domluvili alespoň čtyři měsíce před plánovaným termínem svatby
 3. Církevní sňatek může uzavřít podruhé pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří ti, jejichž manželství bylo podle církevního práva neplatné. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře
 4. Na druhou stranu však může církevní sňatek i podruhé uzavřít vdova nebo vdovec. Příprava na manželství; Tento bod není zcela nezbytný a jeho forma se může farnost od farnosti lišit. Většinou je ale zvykem, že snoubenci tzv. přípravu na manželství absolvují. Ta probíhá zpravidla na konkrétní faře podle bydliště.
 5. Přípravy na svátost manželství probíhaly ve ztížených podmínkách po celý rok aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Církevní svatba bývá plánovaná s větším předstihem a předchází ji příprava na zodpovědný život v manželství
 6. Svatba v kostele: pohádková romantika i závazek na celý život. Církevní svatba v kostele probíhá jinak než klasická civilní svatba. Za prvé je delší. Pokud jsou oba manželé pokřtění, je součástí svatby také mše svatá. V takovém případě trvá svatba něco přes hodinu

DUCHOVNÍ ŽIVOT - Přípravy - lutersky

Katolický křesťan prožívá církevní rok, proto má mít i církevní kalendář. Církevní rok sleduje život Pána Ježíše Krista a také Panny Marie a svatých. Jsou tři velká období církevního roku: vánoce, velikonoce a období svatodušní. Před vánocemi jsou 4 neděle adventní jako příprava na vánoce PŘÍPRAVA NA KŘEST V katolické církvi je možné křtít jak děti, tak dospělé podle staré tradice, kdy se křtily celé rodiny. Křtem jsou člověku odpuštěny hříchy, v případě dítěte jde o obmytí z dědičného neboli prvotního hříchu, který si každý nese od časů Adama a Evy svým zrozením na svět CÍRKEVNÍ SŇATEK. Pro formu církevního sňatku musíte mít k dispozici křestní listy a již zmíněné osvědčení z matričního úřadu. Všechny tyto dokumenty předáváte faráři jednotlivé církve. Záleží na církvi samotné jak dlouho bude trvat příprava na svatební obřad. Příprava se vede formou pohovorů se samotným. Formulář Zápis k žádosti o církevní sňatek získáte v kterékoliv farnosti. Stručný návod k vyplnění Zápisu k žádosti o církevní sňatek (vyplňujte prosím s kompetentní osobou - s oddávajícím či s připravujícím knězem): Stránky 1 a 2 vesměs vyžaduje vyplnění vašich nacionálií (můžete učinit sami) Na faře se vyplňuje: Žádost Biskupství brněnskému o církevní sňatek a v případě, že je pokřtěný jen jeden také Žádost Biskupství brněnskému o dispenz od překážky v rozdílnosti náboženství (disparitas cultus) nebo o dovolení smíšeného manželství (mixta religio)

Svátost manželství - Římskokatolická farnost Dolany u Olomouc

 1. Alkohol na svatbě (4) Církevní sňatek (3) Děti na svatbě (4) Hudba na svatbu (5) Místo na svatbu (12) Nevěsta (48) Organizace svatby (67) Po svatbě (2) Před svatbou (51) Při svatbě (30) Snubní prsteny (14) Svatba a roční období (5) Svatební barvy (8) Svatební dary (7) Svatební dekorace (24) Svatební den (5) Svatební dárky.
 2. Příprava sňatku. Je krásné, když mladí lidé uvažují o sňatku nejen v kruhu svých blízkých, příbuzných a přátel, ale také před Pánem Bohem a před jeho lidmi. Příprava na svatbu patří k nejkrásnějším obdobím života a zpravidla jí věnujeme hodně času, fantazie a sil. Samotný sňatek ovšem bude trvat možná.
 3. Příprava na manželství a rodičovství. Realizujeme přípravu snoubenců na církevní sňatek (viz samostatný odkaz Příprava snoubenců). Můžeme se individuálně věnovat také párům, které se připravují na civilní sňatek. O čem je dobré se bavit před vstupem do manželství? Témata která nabízíme
 4. Přípravy na manželství. 9.1.2017. Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Brněnským biskupstvím pořádá přípravy snoubenců na církevní sňatek. Kurz se skládá ze sedmi podvečerních setkání, zabývá se praktickými a duchovními tématy manželského života a je veden zážitkovou metodou. Je možné kurz.
 5. ství žijí snoubenci žádající o církevní sňatek většinou diametrálně odlišné osobní příběhy. Stejně tak jsou různá jejich očekávání, pokud jde o manželství i přípravu na ně.4 Je tedy třeba rozlišovat, kdy jde o preevangelizační, kdy o evangelizační a kdy o pastorační situaci
 6. Žádost o církevní sňatek. Snoubenci, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek v katedrále, vyplní tento předběžný formulář a odevzdají jej na farním úřadě. Vyplnění formuláře je nutnou podmínkou pro rezervování termínu. Stáhnout: PDF, DOC, RTF (pro MS-Word) Příprava k přijetí svátost
 7. Bezprostřední příprava na manželství. Program pro dvojice, které mají před sebou vstup do manželství. Především pokud se připravují na sňatek v římskokatolické církvi, která dbá na promyšlenou přípravu. Děkanát Ostrava nabízí pro rok 2021 tři alternativy, distanční kurz je náhradní variantou, pokud není dovoleno..

Církevní svatba - podmínky a průběh církevního sňatk

 1. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny zákonné náležitosti pro uzavření platného manželství
 2. Téměř každý se řadu let odpovědně připravuje na svoje povolání-zaměstnání. Manželství je také povolání ke společné cestě, k růstu v lásce. Příprava mladých lidí na manželství a na rodinný život je dnes potřebnější, než kdy předtím, uvádí se v adhortaci Familiaris consortio (66)
 3. Církevní obřad po letech manželství. Fórum Svatba v kostele a víra. 26. kvě 2016 16 0. Zapnout upozornění. Vdávala jsem se za svého prvního manžela v kostele. Po asi 15 letech jsme se rozešli, nějakou dobu jsem byla sama a teď jsem už čtyři roky vdaná po druhé. Samozřejmě jsem nemohla mít církevní obřad

Církevní sňatek - Svět svateb

• Dalším předpokladem pro sňatek v kostele je ochota vychovávat děti ve víře. • A absolvovaná příprava na svatbu. Příprava na manželství a svatbu probíhá v každém kostele jinak, někde individuálně, jinde hromadně, může se absolvovat i v Centru pro rodinu na pražském arcibiskupství budete-li mít církevní sňatek, je potřeba oslovit faráře, kterého si přejete jako oddávajícího. V případě církevního sňatku je nezbytná snoubencká příprava před vstupem do manželství a její délka může trvat i rok. čerpejte inspiraci ze svatebních veletrhů; 12 - 6 měsíců před svatbo Církevní sňatek má v ČR platnost sňatku státního, proto je třeba se informovat na matričním úřadě v místě, kde sňatek bude, co vše vyžadují. V každém případě je třeba mít na matričním úřadě vyřízeno vše tak, aby snoubenci obdrželi písemné osvědčení, že splnili všechny státem stanovené podmínky. Příprava církevního sňatku Termín církevní svatby je nutné si na farním úřadě domluvit alespoň dva nebo tři měsíce předem, aby byl dostatek času na přípravná setkání s farářem, která jsou jednou z podmínek uzavření církevního sňatku

S ohledem na zcela zvláštní těžkosti - ověřené bolestnými zkušenostmi - nedávají církevní představení souhlas s manželstvím mezi katolíky a muslimy. BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA. Úmysl uzavřít církevní manželství je třeba probrat s farářem dotyčného místa s dostatečným předstihem Sňatek s tlumočníkem. Dvojsňatek, trojsňatek. Zlatá - diamantová svatba (příprava, průběh). Sňatek na jiném vhodném místě. Sňatek mimo dobu určenou Radou obce. Sňatek v obci, která není matričním úřadem. Církevní sňatek. Sňatek v cizině. Registrované partnerství (příprava, průběh obřadu, řeč matrikáře)

Příprava na manželství. Příprava se koná formou několika setkání, kde se mluví o některých pro manželství klíčových tématech. Zápis k žádosti o církevní sňatek Obdržíte jej ve farnosti a spolu s farářem (nebo pastoračním asistentem) vyplníte církevní žádost musí být ověřena v domácí diecézi a zároveň potvrzena pražskou arcidiecézí PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ probíhá podle dohody s duchovním správcem farnosti (telefonicky (607 177 690) , před nebo po mši svaté, osobní návštěvou fary, e-mailem Příprava na svatbu patří k nejkrásnějším obdobím života a zpravidla jí věnujeme hodně času, fantazie a sil. Samotný sňatek ovšem bude trvat možná hodinu, svatební hostina několik hodin, ale manželství je z křesťanského pohledu celoživotní dar i závazek Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem (ne starší 6 měsíců), o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Příprava na svátost manželství.

Církevní sňatek po rozvodu manželství uzavřeného na úřad

Svátost manželství - Církev

 1. Někdy se též jmenuje civilní sňatek. Typicky na úřadu před starostou či jiným zástupcem města. Církevní sňatek. Církevní sňatek realizuje kněz či pastor pověřené církve. Katolická církev zpravidla sňatky realizuje jen v kostele. Protestanské církve zpravidla v kostelech a někdy i venku dle domluvy s farářem
 2. Církevní sňatek Aktuální od 27. července 2016 do 31. prosince 2020 ( Ostatní informace ) Proto se svátost manželství smí udělit snoubencům, kteří jsou věřící, navštěvují bohoslužby v kostele a mají v úmyslu uzavřít před církví nerozlučné manželství na celý život
 3. imálně čtyři měsíce před zamýšlenou svatbou. Více informací k otázkám manželství lze najít na stránkách www.manzelstvi.cz
 4. Příprava na církevní sňatek je dlouhodobá. Kontaktujte příslušného kněze nejméně ¾ roku předem. Církevní sňatek dosud neoddaných má pro stát stejné účinky, jako oddavky na úřadě. SVÁTOST SMÍŘENÍ: Každý katolík je zavázán přistoupit alespoň jednou za rok, nejlépe v době velikonoční, ke svaté zpovědi
 5. SVATBA. Snoubenci, kteří chtějí přijmout svátost manželství (uzavřít církevní sňatek) v lužské farnosti, se musí obrátit na kněze, a to nejméně 3 měsíce před zamýšleným sňatkem. Bude vás informovat o všech náležitostech nutných k uzavření svátosti manželství
 6. Církevní sňatek volí jen asi desetina snoubenců že je před Bohem a v církvi, píše katolický kněz Aleš Opatrný v sedmdesátis­tránkové příručce Příprava na manželství. Konkrétně katolický sňatek vyžaduje pět podmínek: manželství mohou uzavřít pouze muž a žena, ani jeden z nich nesmí být už ženatý.

církevní sňatek, svatba v kostele, svátost manželství

Příprava obřadu - obřadní síň, výběr hudby, fotografování, přípitek, příprava oddávajícího, Sňatek na jiném vhodném místě - mimo dobu určenou radou obce. Církevní sňatek. Sňatek na zastupitelském úřadu. Sňatek v cizině. 7. Obřad k významnému výročí - zlatá, diamantová, platinová svatba. 8. příprava na církevní svatbu. Základní - nikoli však jedinou - podmínkou k uzavření církevního sňatku je to, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v katolické církvi.Příprava se koná formou několika setkání, kde se mluví o některých pro manželství klíčových tématech.Snoubencům, kteří se jen velmi. Další podmínkou je příprava ženicha a nevěsty, která zpravidla trvá půl roku a probíhá u vašeho faráře, se kterým se znáte osobně. Celý proces začíná souhlasem farnosti, protože pokud farář ve vašem případě církevní svatbu v zahraniční odmítne, vše se zastaví. Pozor na místní zvyklosti - církevní svatba v. Příprava na manželství: Duchovní pastýři mají za úkol vést celé církevní společenství k důkladné přípravě na manželství. Informace o křesťanském manželství se mají podávat v kázáních, v hromadných sdělovacích prostředcích, v katechezi dětí, mládeže i dospělých, při svatebních obřadech Nárok na církevní sňatek má příslušník církve ve svém sboru nebo farnosti, další podmínky si kladou jednotlivé církve. Církevní sňatek nemůže mít ten, kdo nechce žít s partnerem po celý život a kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva a bránil by dětem v poznávání křesťanství

Svatba v kostele, co nás čeká? Tradice Marriage guide

Video: Svátost manželství - Akademická farnost Prah

Kontakt - Římskokatolická farnost Nížkov

Svátost manželství :: Farnostneplachovic

Příprava na manželství - pro koho? Kurzy společné přípravy na život v manželství jsou určeny pro páry, Pokud snoubenci plánují církevní sňatek, je důležité si ověřit, zda oddávající akceptuje naši přípravu (v 95% případů tomu tak je) a počítat s tím, že oddávající bude sám chtít jedním či několika. Jelikož příprava církevní svatby trvá déle, je dobré o výpis požádat až ve chvíli, kdy máte pevně stanovené datum svatby a víte, že vám výpis nepropadne. Zároveň je potřeba navštívit faráře z místa, které jste si ke své svatbě vybrali, a požádat ho o souhlas s uskutečněním sňatku v jeho farnosti

Svatba - Evangne

Plánujete svatbu a potřebujete mít přehled o tom, kolik času vám zaberou jednotlivé části vašeho svatebního dne? Pojďme se společně podívat, jak dlouho průměrně trvá civilní obřad, církevní obřad v kostele, ale i další části, jako je oběd s rodinou, focení nebo jak dlouho trvá celková příprava svatby i vyřízení potřebných náležitostí Plánujete církevní sňatek? Přípravě na manželství se nevyhnete Pokud jste oba křesťané, tak se přípravě na manželství nevyhnete. Odměnou vám pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace a spokojeného manželství. Myslete ale na to, že byste se o přípravu měli zajímat již půl roku před svatbou

Svátost manželství :: Římskokatolická farnost - Děkanství

- Příprava na manželství z pohledu křesťanství - Svatba nevěřících v kostele? - Kurzy příprav na manželství - církevní sňatek, svatba v kostele, svátost manželství - církevní sňatek - manželství, svatba v kostele - církevně právní aspekty - přípravy na manželství - web www.manzelstvi.cz (25. 5 Příprava trvá různě dlouho a probíhá v intervalech, které si snoubenci s knězem dohodnou podle potřeby a podle vlastních možností. O církevní sňatek se žádá vždy v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců. Protivínský farář může v Heřmani, Protivíně, Myšenci a Krči oddávat snoubence s trvalým. Pokud chcete uzavřít sňatek v našem kostele, bude potřeba předložit občanský průkaz, tzv. ověření z matriky místního úřadu, potvrzení o křtu, a osobní údaje svědků. Příprava na sňatek probíhá buď hromadně, nebo individuálně. Počítejte však s několika návštěvami Církevní sňatek - římskokatolická církev 1. Doba trvání 45 minut, se mší svatou 90 minut. Kontrola dokladů a vyřízení dalších formalit probíhá již několik dnů před sňatkem, po obřadu jsou snoubenci pouze vyzváni k podpisu oddacího protokolu. 2 Příprava snoubenců Snoubenci, V Arcidiecézi olomoucké je třeba držet se tohoto postupu přípravy na sňatek od 1. února 2014. Snoubenci se schází s knězem na faře a probírají (minimálně) tato čtyři základní témata: který je povinnou přílohou Žádosti o církevní sňatek. Další.

Další podmínkou je příprava ženicha a nevěsty, která zpravidla trvá půl roku a probíhá u vašeho faráře, se kterým se znáte osobně. Celý proces začíná souhlasem farnosti, protože pokud farář ve vašem případě církevní svatbu v zahraniční odmítne, vše se zastaví. Pozor na místní zvyklosti - církevní svatba. Svatba v kostele je již platná stejně jako civilní sňatek. I církevnímu sňatku totiž předchází projednání na matrice. I církevní sňatek je možné rozvést. Skončí však jeho platnost pouze z občanského hlediska, z pohledu církve trvá i nadále. Proto je také možná pouze jedna církevní svatba za život

Většina snoubenců v České republice volí civilní obřad, pro církevní sňatek se rozhodne asi jen desetina párů. Ročně se v ČR bere zhruba 52.000 párů, katolický obřad podstupuje kolem 6000 z nich. Právo oddávat snoubence mají i jiné křesťanské církve, u těch je ale počet sňatků ještě nižší Tato příprava probíhá zcela individuálně dle domluvy. O církevní sňatek žádají snoubenci ve farnosti ženicha nebo nevěsty. Podívejte se také na znalostní minimum pro snoubence a po jeho přečtení si vyzkoušejte své vědomosti na příkladu testu snoubenců

Volby – Farnost Hradčovice

Příprava na biřmování Církevní sňatek Církevní pohřeb Návštěva nemocných Duchovní rozhovor Farní charita K zamyšlení Setkáváme se Kamery Kontakt. P. Václav Hes. Děkanská 220 375 01 Týn nad Vltavou. tel.: 385 731 759 mobil: 731 402 855. Příprava snoubenců na církevní sňatek 2.2.2018 - 19.00 hod. (pátek) Fara Moravská Huzová Hromniční pouť matek 3.2.2018 (sobota) Kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku Setkání seniorů 5.2.2018 po mši sv. (pondělí) Fara Uničov Modlitby matek 6.2.2018 - 16.00 hod..

- Zápis k žádosti o církevní sňatek (z Karlova) - Případně další dokumenty - podle okolností. Platby. Poplatky za administrativní úkony na matrice manželství vám sdělí matrikářky. Svatba v kostele i příprava k manželství jsou samozřejmě zdarma. Bývá však dobrým zvykem přispět libovolným darem na provoz. Na zámku Červený Hrádek je možné uzavřít občanský sňatek v krásných prostorách Rytířského sálu, či zámeckého salonku v zámeckém parku a na ostrůvku. V zámecké kapli Sv. Jana Křtitele lze uzavřít sňatek církevní Církevní sňatek je možné uzavřít, je-li alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný katolík. Je-li jeden ze snoubenců nekatolík nebo nepokřtěný, ale souhlasí s formou a závazky katolického manželství, vyřizuje se dovolení od biskupa. Církevní sňatek je možné uzavřít, jsou-li oba snoubenci svobodní Dříve musel pár jít nejprve na úřad Oddávajícím je zástupce církve: biskup, kněz nebo jáhen. V dnešní době je církevní sňatek uznáván státními úřady. Zhruba od 50. let minulého století do Sametové revoluce totiž museli být snoubenci, kteří chtěli uzavřít církevní sňatek, nejprve oddáni na úřadě

Rok 2020 – Farnost HradčoviceZápisy ze schůzí – Farnost Hradčovice

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu kazateli osvědčení Svatebnímu shromáždění musí předcházet příprava žadatelů. Rozhodnutí o jejím rozsahu a intenzitě je je možno uzavřít manželství na kterémkoli místě. Církevní sňatek je možno uzavřít pouze na. Příprava rodičů (pokud měli uzavřený církevní sňatek), kteří chtějí pokřtít svoje dítě probíhá v sobotu, týden před křestním termínem, v kostele v Boršicích po večerní mši sv. kolem 19.00 hod. a to bez ohledu na to, kde pak budou děti pokřtěny (v Boršicích, na Suchově nebo na Nové Lhotě Sňatek má být uzavřen ve farním kostele jednoho ze snoubenců, tedy ve farnosti, kde alespoň jeden z nich fakticky žije, chodí do kostela a účastní se života farnosti. Má-li svatba z vážného důvodu proběhnout jinde, musí to být na základě písemného dovolení vlastního faráře snoubenců Často se však zapomene na tu nejdůležitější část svatebních příprav, na kterou se musí brát ohled ještě dříve, než se začne celá svatba plánovat a to je byrokratická část a dokumentace, tak aby byl sňatek platný. Příprava dokumentace. Příprava dokumentů je velmi důležitý aspekt

Pastorační rada 2019 – Farnost HradčoviceDůležité informace a návody pro snoubence | Svatební diářŘímskokatolická farnost - děkanství Postoloprty a farnost

Příprava na svátost manželství. Během postní doby se bude konat v naší farnosti příprava na svátost manželství pro všechny páry, které plánují uzavřít církevní sňatek v roce 2019. První setkání se uskuteční v neděli 10.března od 14.00 hod. na faře Ze svatby v kostele se hned tak nevyvážete. Aby bylo vše, jak má být, měli by faráři své ovečky vyškolit. Snoubenci s nimi absolvují několik pohovorů, kde se spolu snaží přijít na to, jestli je v jejich případě svatba opravdu dobrý nápad. Mému kolegovi faráři odešla jedna nevěsta přímo z kostela. V podstatě až. Církevní svatba v zahraničí je vhodná pro páry, které jsou věřící a rády by si řekli ano před Bohem. Touží mít tradiční svatbu v kostele, ale zároveň chtějí zažít kouzlo svatby v zahraničí. Nejste-li praktikující věřící a o církevní svatbě uvažujete spíše jen kvůli atmosféře v kostele, máme pro vás v nabídce krásné odsvěcené chrámy, kde.