Home

Centrálny depozitár cenných papierov cenník

Cenník Národný centrálny depozitár cenných papierov, a

 1. Trnavská cesta 100 Bratislava - mestská časť Ružinov PSČ 821 01 Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 6044/B, IČO: 47255889, DIČ: 202415430
 2. Centrálny depozitár robí kroky na podporu rozvoja kapitálového trhu. Emisie cenných papierov sú základom existencie a rozvoja kapitálového trhu na Slovensku. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) v uplynulých rokoch zaznamenal rastúci záujem korporátnych emitentov o vydávanie Vážení klienti, Pripravili sme pre.
 3. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., účinný od Štátna veterinárna a potravinová správa SR Botanická č. 17, Bratislav

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR. Autor: Monika Ščevovichova. 56. Článok I -- Všeobecné podmienky. 1. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (CD) vykonáva služby v rozsahu udeleného povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára a v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku CD. 2 Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 6044/B, IČO: 47255889, DIČ: 2024154308 Zobraziť sídlo spoločnosti na map cenných papierov, a.s. a Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len Cenník služieb) POUŽITÉ SKRATKY A VYSVETLIVKY JFOCP - JELLYFISH o.c.p., a.s CDCP - Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. NCDCP - Národný depozitár Cenných papierov, a.s. BCPB - Burza cenných papierov SR, a.s. CP - cenný papie

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR Pridajte názor Zdroj: 12. 3. 2004 - Všeobecné podmienky1. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (CD) vykonáva služby v rozsahu udeleného povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára a v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku CD.2 BRATISLAVA - Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) upravuje ceny poskytovaných služieb. Ako informuje spoločnosť, zmeny v cenníku vyplývajú z prechodu na spoločnú technologickú platformu euróych depozitárov T2S Aké úlohy zabezpečuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ( ďalej len CDCP SR, a.s.) pre emitentov listinných akcií na meno zabezpečuje: vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno na základe Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu. Konkrétne centrálny depozitár uvádza, že poplatky spojené s prevodom peňažných prostriedkov klesli o 2 eurá na 1 euro, pričom poplatky spojené s prevodom cenných papierov sa nemenia. Pri burzových obchodoch bez finančného vyrovnania sa však zase cena zvýšila o 1 euro na 2 eurá

Centrálny depozitár cenných papierov SR mení cenník 29.05.2017 (17:00) Dôvodom na úpravu cien, ale aj pridanie nových poplatkov, je prechod na novú technologickú platformu. Niektoré služby depozitára budú tiež lacnejšie. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) upravuje ceny poskytovaných služieb Spoločnosť Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v roku 2020 zvýšila zisk o 852 % na 7,524 mil. € a tržby jej narástli o 7 % na 9,147 mil. €. IČO 31338976 DIČ 202031283 POUŽITÉ SKRATKY A VYSVETLIVKY JFOCP - JELLYFISH o.c.p., a.s CDCP - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. NCDCP - Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. BCPB - Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. CP - cenný papier PPN - pozastavenie práva nakladať FO - fyzická osoba PO - právnická osoba JSA - jednoduchá spoločnosť na akci Seznam ochranných známek, majitel Centrálny depozitár cenných papierov SR (5 platných známek, 5 ochranných známek celkem)

Centrálny depozitár cenných papierov SR je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s. Svoju činnosť podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov vykonáva od 19 Podrobnosti spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.. Základné imanie 10 489 304,00 €. Štatutárny orgán: Ing. Lukáš Bonko - Člen predstavenstva, RNDr. Pavel Ferianc, Ing. Martin Wiedermann Registrácia akcií a Centrálny depozitár cenných papierov. Chcete mať splnené všetky zákonné podmienky a vykonávať činnosť akcionára? Potom musíte Vaše akcie registrovať u centrálneho depozitára cenných papierov. Pomôžeme Vám a celú agendu pre Vás zabezpečíme na kľúč

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a

 1. Centrálny depozitár cenných papierov SR. Zobrazit ostatní známky . Zástupce **** Soukromá chráněná data **** OZ tvořena pouze barvou: Šedozelená, bílá. OZ tvořena pouze barvou: EN Sage green, white. OZ tvořena pouze barvou: FR Gris-vert, blanc.-Stav
 2. nové meno firmy Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. novú adresu firmy Štefánikova 27, 814 99 Bratislava; nové základne imanie 8 400 000 € (splatené 8 400 000 €) zmena osôb: Nové osoby. Ing. Ľubor Jenis (Predseda predstavenstva) , Stromová 11, 900 31 Stupava; Ing
 3. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 86 (na) tagasubaybay sa LinkedIn. Komplexné služby pre cenné papiere. | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. spoluvytvára základnú infraštruktúru kapitálového trhu na Slovensku. V súčasnosti sme plne začlenený do jednotného kapitálového trhu EÚ a poskytujeme našim klientom centralizované služby v oblasti.
 4. CD - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., v príslušnom tvare CP - zaknihovaný cenný papier v príslušnom tvare IČE - identifikačné číslo emisie cenných papierov - 12 miestny kód začínajúci dvojčíslím 88 PN - právo nakladať s cennými papiermi PPN - pozastavenie práva nakladať s cennými papierm
 5. Podrobnosti spoločnosti Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.. Základné imanie 8 400 000,00 €. Štatutárny orgán: Ing. Ľubor Jenis, Ing. Andrej Sinicyn
 6. Cenník prevod CP za poplatok. Musím žiadať Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. o zrušenie môjho účtu po uskutočnení prevodu? Ak po zrealizovaní prevodu zostal Váš majetkový účet prázdny, je evidovaný v CDCP SR bez poplatku. V zmysle § 173v ods. 3 z. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných.

Related Searches. centrálny depozitár cenných papierov sr bratislava • centrálny depozitár cenných papierov sr bratislava photos • centrálny depozitár cenných papierov sr bratislava location Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) v uplynulých rokoch zaznamenal rastúci záujem korporátnych emitentov o vydávanie dlhových cenných papierov. Očakáva sa, že vplyvom mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 sa situácia zmení, čo sa dotkne štruktúry a objemu vydaných emisií Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. - short credit report on date 25/07/202 a služieb člena spoločnosti Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (ďalej len NCDCP),na základe zmluvného vzťahu medzi klientom a Spoločnosťou podľa Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti je určená nasledovne: 1. INVESTIČNÝ ÚČET . Obstaranie kúpy finančných nástrojo

Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP), ktorý zriaďuje a vedie účty majiteľov cenných papierov, upravuje ceny svojich služieb a spôsob ich spoplatnenia. Nový cenník bude účinný od 1. júla tohto roku. Malí veritelia Váhostavu majú dostať o 3,5 mil. eur viac Centrálny depozitár od júla mení poplatky. Centrálny depozitár cenných papierov, ktorý zriaďuje a vedie účty majiteľov cenných papierov, upravuje ceny svojich služieb a spôsob ich spoplatnenia. Minimálny mesačný poplatok pre právnické osoby bude stanovený na 30 eur plus DPH takto získané cenné papiere eviduje v zmysle zákona Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (CDCP). Ak teda ešte stále vlastníte cenné papiere z prvej vlny kupónovej privatizácie, máte svoj vlastný ú čet, ktorý je evidovaný v CDCP 2.9 Centrálny depozitár cenných papierov (CD CP): Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. alebo Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. 2.10 Cieľová suma sporenia je suma vkladov, ktoré plánuje Klient vložiť na Účet v rámci pravidel-ného investovania. Cieľová suma sporenia s

Zmluva o správe cenných papierov Chcete, aby vaše cenné papiere spravoval iný subjekt? Môže ním byť obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár cenných papierov. Prikladáme vám vzor Pozrieť zmluvu ; Zmluva o sprostredkovaní kúpy cenných papierov Chcete kúpiť cenné papiere Cenník bude rozlišovať poplatok za podanie príkazu na registráciu záložného práva, poplatok za prednostné spracovanie príkazu, poplatok za registráciu záložného práva a poplatok za prednostné vykonanie služby. Viac na túto tému: #klient #registrácia #Centrálny depozitár cenných papierov #záložné právo.

Cenník znamená cenník služieb VUB vo forme a s obsahom, ako bol naposledy Zverejnený alebo inak oznámený Klientovi Centrálny depozitár znamená spoločnosť Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., alebo akýkoľvek iný subjekt s licenciou centrálneho depozitára podľa ZC cenných papierov; peňažné vysporiadanie je vykonané mimo Centrálneho depozitára. Vysporiadanie na strane cenných papierov predstavuje prevod cenných papierov od predávajúceho kupujúcemu. Centrálny depozitár vysporiadava obchody so zaknihovanými aj listinnými cennými papiermi. Zahraničné (tzn. iné než české) finančn

A, Bratislava, Cenník Centrálneho depozitára cenných

Záleží na tom, kedy Centrálny depozitár cenných papierov zmení cenník a spoplatní všetky účty bez ohľadu na nominálnu hodnotu. V prvom rade je potrebné poskytnúť vlastníkom akcií čas, aby ich mohli previesť. K 31. júlu požiadalo o prevod cenných papierov 58 495 ľudí. Väčšinou takí, ktorí nemuseli nič platiť Ak máte otázky ohľadne prevodov cenných papierov volajte niektorú z nasledovných liniek: 02 50 22 95 14. 02 50 22 95 1 Požiadajte CDCP SR písomne o vystavenie opisu faktúry. Svoju žiadosť/aspoň s jedným osobným údajom: číslo majetkového účtu, rodné číslo/ pošlite na adresu Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., Ul. 29 augusta, 814 80 Bratislava

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov S

 1. Centrálny depozitár cenných papierov bude na Slovensku už len jeden Živnostenský účet v Tatra banke možno založiť on-line: aké sú ďalšie benefity? Manažment a marketing Školenie zamestnancov s pomocou umelej inteligencie Preclievanie zásielok z tretích krajín: najčastejšie chyby a otázk
 2. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) je už rok súčasťou jednotného kapitálového trhu EÚ. Zmena so sebou priniesla nové zjednotené postupy, prevádzkový poriadok, cenník, zlacnenie niektorých služieb, ako a
 3. Národný centrálny depozitár cenných papierov | Facebook

Video: Národný centrálny depozitár cenných papierov, a

BRATISLAVA. Účty v takzvanej starej evidencii začínajúce sa sedmičkou viedol Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) doteraz zadarmo. Boli na nich najmä akcie z prvej vlny kupónovej privatizácie, ktorá sa uskutočnila v 90. rokoch. Na tieto účty sa nedali pripisovať cenné papiere Odosielateľ Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) v ňom žiada poplatok vo výške 9,60 až 198 eur. Zbytočné náklady. List prekvapil aj Lenku Bartekovú. Chcela som na pošte zistiť, či mamine akcie majú vôbec hodnotu, hovorí rodáčka z Piešťan Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP), ktorý zriaďuje a vedie účty majiteľov cenných papierov, upravuje ceny svojich služieb a spôsob ich spoplatnenia. Po novom sa budú poplatky za vedenie účtov počítať na mesačnej a nie ročnej báze

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 83 followers on LinkedIn. Komplexné služby pre cenné papiere. | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. spoluvytvára základnú infraštruktúru kapitálového trhu na Slovensku. V súčasnosti sme plne začlenený do jednotného kapitálového trhu EÚ a poskytujeme našim klientom centralizované služby v oblasti registrácie. Centrálny depozitár cenných papierov SR. 29. augusta 1 81107 Bratislava Bratislava - Slovakia Display phone. Website . No ratings. Investment. In Bratislava, Infobel has listed 175,222 registered companies. These companies have an estimated.

papierov sa pri cenných papieroch evidovaných na držiteľskom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o Držiteľovi, pričom sa uvedie táto skutočnosť. 2.4.3 CDCP môže zriadiť držiteľský účet len pre Národnú banku Slovenska, centrálny depozitár aleb Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) v minulom roku zaregistroval mimo štátnych a bankových cenných papierov dlhové cenné papiere za čosi viac ako 40 miliónov eur. Objem nových majetkových cenných papierov bol väčší, dosiahol temer 213 miliónov eur Národný centrálny depozitár cenných papierov. 9 likes. NCDCP.s Contextual translation of centrálny depozitár cenných papierov sr from Slovak into Spanish. Examples translated by humans: bolsa regional, bolsa de valores

Centrálny depozitár cenných papierov SR. 29. augusta 22 81108 Bratislava Bratislava - Slovakia Display phone. Website . No ratings. Investment. In Bratislava, Infobel has listed 174,131 registered companies. These companies have an estimated. 2.9 Centrálny depozitár cenných papierov (CD CP): Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976. 2.10 Cieľová hodnota portfólia: je suma vkladov, ktoré vloží pravidelný investor bez vstupného poplatku Centrálny depozitár cenných papierov je stredne veľkou súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá pôsobí na finančnom trhu, so sídlom v širšom centre Bratislavy. Sme stabilná firma s 28 ročnou tradíciou, ktorá je vo svojej oblasti jednotkou na trhu, poskytujeme kvalitné služby a stále expandujeme Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov, eviduje cenné papiere a ich majiteľov. Jeho stopercentnou matkou je Burza cenných papierov, kde väčšinu vlastní štátny Fond národného majetku a zvyšok súkromné banky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR oPeniazoc

Centrálny depozitár cenných papierov SR mení cenní

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) je už rok súčasťou jednotného kapitálového trhu EÚ. Zmena so sebou priniesla nové zjednotené postupy, prevádzkový poriadok, cenník, zlacnenie niektorých služieb, ako aj rast profesionality a dôveryhodnosti pre obchodných partnerov z celej Európy. CDCP pred rokom úspešne prešiel na euróu platformu Target 2. Record-keeping of book-entered securities, changes in their ownership and changes in other data as stipulated in Securities Act No. 600/1992 Coll; record-keeping of immobilised securities, changes in their ownership and other dat Evidencia cenných papierov. Centrálny depozitár cenných papierov - prístup na Váš majetkový účet je možný cez Patria Finance, ktorá je účastníkom CD Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP. Uzatvorenie zmluvy je pokračovaním procesu vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, o čom zúčastnené strany informovali vo februári. 29. prepojenie centrálnych depozitárov je dojednanie medzi centrálnymi depozitármi cenných papierov, na základe ktorého sa jeden centrálny depozitár stáva účastníkom systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi iného centrálneho depozitára s cieľom uľahčiť prevod cenných papierov od účastníkov druhého uvedeného centrálneho depozitára v prospech.

Ako prebieha a koľko stojí registrácia akcií u Centrálneho

Centrálny depozitár - Kompletná judikatúra/judikáty - vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD Charakteristika spoločnosti. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. ponúka prácu v rozvíjajúcej sa špecializovanej finančnej inštitúcii, ktorá zabezpečuje infraštruktúrnu podporu kapitálového trhu Zdroj: CDCP 5. 8. 2021 - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP. Uzatvorenie zmluvy je pokračovaním procesu vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, o čom zúčastnené strany informovali vo februári minulého roka Voľné pracovné miesta vo firme Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.. Pozrite si všetky aktuálne pracovné ponuky spoločnosti. S Kariérou máte lepšiu prácu na dosah

Centrálny depozitár cenných papierov SR mení cenník

Firma Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. vznikla 15.03.1991, štatutárom sú Ing. Filip Králik, Ing. Lukáš Bonko, Ing. Viktor Reischig, Žiadosť je možné doručiť osobne do podateľne CDCP alebo poslať poštou na adresu CDCP: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava. Následne CDCP podpíše s emitentom zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov spolu s prílohami Centrálny depozitár je pokračovateľom Strediska cenných papierov SR, a.s., ktoré spravovalo účty akcionárom z prvej vlny kupónovej privatizácie. Tí, ktorí sa reálne nikdy nestali investormi a s cennými papiermi neobchodovali, majú na účtoch spravidla malý počet cenných papierov Centrálny depozitár cenných papierov (CD CP): Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976. 2.10 Cieľová hodnota portfólia: je suma vkladov, ktoré vloží pravidelný investor bez vstupného po-platku. 2.11 Custodián: Subjekt, ktorý vykonáva najm

Centrálny depozitár cenných papierov SR mení cenník Banky

Lehota, do kedy je ešte možné využiť bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát, sa kráti! Posledný termín je 30. jún 2016. Upozorňuje na to Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP), ktorý vedie účty väčšiny majiteľov cenných papierov ešte z čias kupónovej privatizácie cenník poplatkov Banky, platný v Ease poskytnutia služby Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta I/A, 814 80 Bratislava, Ito: 31 338 976 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sa, viožka 4931B alebo Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Trnavská cesta 100, 821 0 centrálny depozitár cenných papierov alebo centrálny depozitár je právnická osoba, ktorá prevádzkuje systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi uvedený v oddiele A bode 3 prílohy a poskytuje aspoň jednu ďalšiu hlavnú službu uvedenú v oddiele A prílohy; 2

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a

Prevod zaknihovaných akcií a postup na CDCP. Obchodný zákonník uvádza, že prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona. Týmto zákonom je zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len zákon o cenných papieroch) Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) v minulom roku zaregistroval mimo štátnych a bankových cenných papierov dlhové cenné papiere za čosi viac ako 40 miliónov eur. Objem nových majetkových cenných papierov bol väčší, dosiahol temer 213 miliónov eur Centrálny depozitár cenných papierov vznikol transformáciou bývalého Strediska cenných papierov a svoju činnosť začal v marci 2004. Evidencia takzvaných starých účtov ešte z čias kupónovej privatizácie bola najprv zadarmo. V januári minulého roku centrálny depozitár tieto účty prečísloval a zverejnil cenník za ich. Súčasne s vydaním ISIN Národný centrálny depozitár cenných papierov zriadi pri prvej registrácii emisie akcií register emitenta. Poplatok za registráciu je 150 EUR (ak je hodnota akcií viac ako 188 000 EUR bude poplatok vyšší, kalkulačku poplatku nájdete na stránke depozitára)

Centrálny depozitár cenných papierov SR - majitel

Súčasne s vydaním ISIN pri prvej registrácii emisie akcií Národný centrálny depozitár cenných papierov zriadi register emitenta. Poplatok za zradenie registru je 150 EUR (ak je hodnota akcií viac ako 188 000 EUR bude poplatok vyšší, kalkulačku poplatku nájdete na stránke depozitára) Každá akcia musí mať pridelené svoje ISIN číslo, pre ktoré je potrebné podať žiadosť o pridelenie identifikačného kód emisie cennných papierov, adresovanú pre Národný centrálny depozitár cenných papierov SR. Ku žiadosti sa prikladá výpis z obchodného registra, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace Centrálnym depozitárom cenných papierov alebo (CD CP) sa rozumie Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. alebo Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Cieľovou sumou sa rozumie suma, ktorej výška môže byť dohodnutá v časti Zvolený produkt v Článku I Zmluvy o riadení portfólia Centrálny depozitár cenných papierov sa stal terčom kritiky celkom neprávom. Nielen preto, že krik okolo poplatkov vznikol pre 23-tisíc účtov, ktorých sa spoplatnenie týkalo. Dôvodom nemohla byť ani skutočnosť, že v ojedinelých prípadoch sa poplatky vyšplhali až na desaťtisíc korún (332 eur)

Centrálny depozitár FinancnyKompas

8191 - Centrálny depozitár cenných papierov SR 8320 - J&T BANKA 8330 - Fio banka 8360 - mBank S.A. 8370 - Oberbank AB 8420 - BKS BANK AG 8430 - KDB Bank Europe Ltd. 9951 - Burza cenných papierov v Bratislave 9952 - Trust Pa Centrálny depozitár cenných papierov (CD CP): Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. alebo Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Cieľová suma sporenia je suma vkladov bez vstupného poplatku, ktoré plánuje Klient vložiť na Účet v rámci pravidelného investovania. Cieľová suma sporenia s Centrálny depozitár cenných papierov poskytuje služby v súvislosti s vydávaním a registráciou akcií a iných cenných papierov, pokladničných poukážok či štátnych dlhopisov. Depozitár sústreďuje množstvo aj neverejných informácií o slovenských firmách Napriek tomu, že Centrálny depozitár cenných papierov upozorňoval na to, aby si ľudia pred prevodom overovali hodnotu cenných papierov, nie všetci to dôsledne robili. Vyskytlo sa niekoľko desiatok prípadov, keď občania žiadali prevod aj cenných papierov, ktoré mali hodnotu Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) zaviedol absurdné poplatky za prvej vlády Roberta Fica 1. januára 2008. Keďže niekoľko rokov poplatky nevyberal, na mieste je otázka: Čo ho k takému kroku viedlo

Aj vy ste zostali v úžase, že Centrálny depozitár cenných papierov poslal pred pár dňami faktúru vašej mame či manželovi, hoci už nežijú? Majú zaplatiť za vedenie účtu s akciami z kupónky! Ďalší šok: ak sú akcie bezcenné a chcete ich zlikvidovať, musíte obnoviť dedičské konanie. Účet za tento špás je však poriadne vysoký Majiteľom účtov, ktorí sa rozhodnú, že si cenné papiere ponechajú, bude centrálny depozitár za vedenie účtu aj naďalej fakturovať poplatok. Bezodplatne previesť akcie bez hodnoty na štát je možné do konca júna - Dobré novin Centrálny depozitár cenných papierov SR intenzívne pracuje na elektronizácii poskytovania služieb emitentom zaknihovaných aj listinných cenných papierov. V krátkej dobe si emitenti sami budú môcť manažovať vybrané údaje o ich spoločnosti vedené v centrálnom depozitári, budú môcť podávať požiadavky na služby. Cenník služieb je prílohou každej zmluvy, ktorej sa týka a v listinnej forme je k dispozícii v sídle Obchodníka uvedenom v Článku I. ods. 1. VOP. 7. Centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len CDCP) je Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO