Home

Vegetační pásy Evropy

Vegetační typy Evropy. Mezi několik vybraných a níže popsaných vegetačních typů (společenstev) Evropy patří: mediteránní sklerofytní lesy a křoviny. submediteránní lesy. mezofilní opadavé listnaté a smíšené lesy temperátní Evropy. stepi a lesostepi východní Evropy. boreální lesy severní Evropy vegetační pásy Evropy: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Otázka: Vegetační pásy Předmět: Zeměpis Přidal(a): Lucy 1)Tropické deštné lesy. Území: kolem rovníku(Amazonský PRALES,Konžský prales,Indonésie) Podnebí: vlhké,teplé podnebí ,o celý rok kolem 25°C,srážky 2000-3000mm-Deštné pralesy se ozn.jako plíce planety,největší producent kyslíku na Zem

Vegetace Evropy (významná společenstva) Zeměpisec

  1. Pouze jižní Evropa okrajem zasahuje do subtropického pásu a nejsevernější oblasti Evropy do subarktického a arktického pásu. Z evroé pevniny bývá nejtepleji v létě na jihozápadě ve Španělsku (teplotní rekord Sevilla +47°C), nejchladněji v zimě na severovýchodě v Rusku (Pustozersk -55°C)
  2. Vegetační pásy jsou závislé na podnebných poměrech. Do Evropy jich zasahuje sedm: mrazové pustiny, tundry a lesotundry s mechy a lišejníky, tajga s jehličnatými lesy, smíšené a listnaté lesy, stepi a lesostepi se suchomilnými trávami, většinou proměněná v kulturní step s úrodnou půdou, subtropické listnaté opadavé a.
  3. Evroé přírodní krajiny, někdy označované jako vegetační pásy, jsou rozděleny podle podnebných poměrů. Ve většině případů však už v původním stavu neexistují. Přírodní krajiny byly proměněny v krajiny kulturní, uzpůsobené a současně vytvářené hospodářskou činností člověka
  4. Podnebné pásy. a) polární pás-kolem pólů. b) subpolární pás - sevení Evropa. c) mírný pás-střídají se 4 roční období (většina Evropy) d) subtropický pás - jižní Evropa. e) tropický pás - kolem rovníku (v Evropě už není

Evropa) Vývoj našich lesů v poledových dobách a vegetační pásy • teplejší oblasti po 5 tisíciletí působení člověka • maximální rozšíření lesů a ustálení vegetační stupňovitosti 1250 př. n.l. vs. již 2000 leté působení zemědělců • podoba nivních ekotopů 3 tisíciletí • dřevo jediné topivo - 18 Vegetační pásy. Evropa patří do tří podnebných pásů severní polokoule. Na nejzazším severu je to studený pás se dvěma oblastmi, arktickou a subarktickou, na Špicberkách, Nové zemi a severním pobřeží Ruska. Zde leží i absolutně nejchladnější místo Evropy Usť-Cilma (−69 °C) podnebí a příroda Evropy (vegetační pásy (subtropický (JV Evropa (okolí: podnebí a příroda Evropy Podnebné a vegetační pásy (opakování) Cíle: zapamatování, vysvětlení, samostatnost, popis a procvičování 1. Charakterizuj mírný podnebný pás

Evropa patří do tří podnebných pásů severní polokoule. Na nejzazším severu je to studený pás se dvěma oblastmi, arktickou a subarktickou, na Špicberkách, Nové zemi a severním pobřeží Ruska. Zde leží i absolutně nejchladnější místo Evropy Usť-Cilma (−69 °C). Většina Evropy leží v severním mírném pásu Vegetační pásy jako chorologické jednotky. Ve východní Evropě tento pás na jižním okraji hraničí s lesostepí a stepí, na severním okraji se smíšeným jehličnato-listnatým lesem a ještě více k východu s jehličnatým smrkovým lesem. Druhově je však tento vegetační pás nejbohatší na dřeviny ve střední Evropě. Opovažte se do sešitu psát tropický pás, mírný pás apod.,to teď už NE! V sešitě je nadpis Vegetační pásy Evropy. 1. úkol Opakování - vypište do sešitu s pomocí internetu, jaké vegetační pásy se na Zemi vyskytují. Uspořádejte je směrem od rovníku k severu. Podtrhněte ty, které se vyskytují v Evropě

DUMY.CZ Materiál Vegetační pásy Evrop

  1. Podnebné pásy na území Evropy • Do území Evropy zasahují tři pásy • Nejsevernější část Evropy-polární pás • Nejjižnější část Evropy-subtropický pás • Zbytek Evropy-mírný pás -zde se střídají čtyři roční obdob
  2. Vegetační pásy evropy Vegetace Evropy 4 - Jihoevroá pohoří - YouTub . Chcete-li mít kvalitní a zdravý celer, je nejvyšší čas zasít semínka, protože celer má dlouhou vegetační dobu. V dnešnej dobe nie je vzácnosťou, ak je niekto trpí bolesťami kĺbov, problémami so spánkom.
  3. Mnohonárodnostní stát. ¾ Španělé + Galicijci, Baskové (Jazykově samostatná skupina), Katalánci. Baskičtina (BAI=ano, EZ=ne, KAIKSO=ahoj) Španělština, Portugalština - románské jazyky. Autonomní oblasti. Katalánsko - 7 milionů obyvatel, usilují o odtržení. Galície - 3 miliony obyvatel, usilují o odtržení, lepší.
  4. - zde leží nejsušší místo Evropy Astrachaň Krajina - vegetační pásy jsou závislé na podnebních poměrech - do Evropy jich zasahuje sedm a) mrazové pustiny b) tundry a lesotundry s mechy a lišejníky c) tajga se jehličnatými lesy d) smíšené a listnaté lesy e) stepi a lesostepi se suchomilnými trávam
  5. 1. 3. 3 VEGETAČNÍ PÁSY Vegetační pásy jsou závislé na podnebných poměrech v Evropě. Patří sem: mrazové pustiny s permafrosty9, tundry (keřové, mechové a lišejníkové) a lesotundry, tajga s rozlehlými jehličnatými, smíšenými a listnatými lesy, stepi a lesostepi se suchomilnými trávami

Podnebné pásy a vegetační pásma (přírodní krajiny) 1. Rovníkový (ekvatoriální) pás: · rozkládá se od rovníku do 10 - 11° s. a j. šířky · po celý rok převládá rovníková vzduchová hmota (nízký tlak) · malé rozdíly v denním i ročním chodům teplot · průměrná teplota je 24 - 28° Vegetační pásy. Vegetační pásy - mapa biomů polární oblasti tundra tajga lesy mírného pásu stepi pouště pralesy Rozšíření ekosystémů nezávisí jen na vzdálenosti od rovníku (vegetačních pásech), ale také na nadmořské výšce (vegetačních stupních). příklad vegetačních stupňů v ČR: dubový, smrkový, alpínský Vegetačním Pro mírný podnebný pás jsou typické listnaté, jehličnaté a smíšené lesy. Zejména v přírodní krajině listnatých lesů jsou dobré podmínky pro život lidí. Lesy. LISTNATÉ A 2) Vyjmenuj vegetační pásy Ameriky. sopečnou činností - oblast vých. Kaktusovité (Cactaceae), známé též jako kaktusy je čeleď dvouděložných rostlin z řádu hvozdíkotvaré.Jsou to vytrvalé rostliny se sukulentními stonky specifické stavby. Relevantní materiály. Satelitní snímek Evropy v noci

DUMY.CZ Materiál Vegetační pásy v Evropě - živočichové a ..

Vegetační pásy - otázka ze zeměpisu Studijni-svet

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 klimatické pásy podnebné oblasti šířkové vegetační pásy moř Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus) Vegetační pásy jsou závislé na podnebných poměrech. Do Evropy jich zasahuje. sedm: mrazové . pustiny, tundry . a . lesotundry. s mechy a lišejníky, tajga . V Evropě jsou rozvinuty všechny druhy dopravy a má největší objem zahraničního obchodu ze všech světadílů. TĚŽBA ROPY. ZDROJE - vyjmenuje hlavní vegetační pásy Evropy, uvede příklady typických zástupců z rostlinné a živočišné říše - na mapě vyhledá ložiska nerostných surovin, hlavní hospodářsky pěstované rostliny a vyjmenuje hlavní průmyslové oblasti Evropy

Evropa - podnebí a přírodní krajin

Evropa - zemepis.e

Geografie Evropy - Wikipedi

rozliší hlavní vegetační pásy Evropy, uvede příklady typických zástupců z rostlinné a živočišné říše na mapě vyhledá důležitá ložiska nerostných surovin objasní historický vývoj myšlenky evroé integrace v kontextu bipolárního rozdělení Evropy geologický vývoj Evropy podnebí Evropy rostlinstvo a. Co rozumíme vegetační pásmovitostí, 2. na čem je závislá, 3. která pásma lze vylišit 5. které typy vegetace jsou v nich rozřířeny, 6. jaký má význam vegetační pásmovitost v ČR V ČR i jinde v Evropě - Vegetační pásy: tundra, tajga, lesostepi, stepi, polopouště, pouště Austrálie má třístupňový systém vlády a. Evropa - Západní Evropa. Klíčová slova. Velká Británie, Francie, Irsko, Belgie, Nizozemsko. Vzdělávací oblast. Člověk a příroda - zeměpis. vegetační pás - převážně listnaté lesy + kulturní krajina. Obyvatelstvo. nejhustěji osídlená oblast Evropy. hovoří germánské, románské a keltské jazyky. Vegetační pásma se utváří především vlivem klimatu. pásová mapa. poušť. horská poušť. deštný prales. pasáty. klimatické pásy, podnebné pásy. rainforest. tropical zone. Vegetation zones are formed above all due to the influence of the climate. sub-tropical zone. mountain desert. desert Krajiny studeného podnebného pásma.

Bezlesé oblasti, mechy a lišejníky VEGETAČNÍ PÁSY AMERIKY Tajgy Aljaška Jehličnaté lesy Medvědi, losi, jeleni Stepi Prérie - severní, bizoni, kojoti, trávy Pampy - jižní, bavlna, vinná réva, pštros, tapír VEGETAČNÍ PÁSY AMERIKY. 1. Přečíst si v učebnici kapitolu Stepi a lesostepi (str.80 a 81) 2 Jezera se ve Francii příliš nevyskytují. Jsou pouze na hranicích se Švýcarskem. Největší a nejznámější je Ženevské jezero. Francie je stát s s rozmanitou biosférou. Najdeme zde zástupce smíšených lesů mírných pásů, vždy zelené tvrdolisté lesy středomořského typu , horské a velehorské vegetační pásy v evroých a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá) - asijský obchod, významné obchodní společnosti vodstvo, podnebí a vegetační pásy - hospodářské oblasti, nerostné suroviny, zemědělské oblasti - obyvatelé Evropy, změny ve PT: Výchova k myšlen Vegetační pásy. Obyvatelstvo. Dvojice - hra. Amerika 5 (AMERIKA5.bmp) Státy Ameriky. Turisticky zajímavá místa. Amerika 6 (AMERIKA6.bmp) Evropa 1 (EVROPA1.bmp) Rozloha a krajní body pevniny. Členitost. Evropa 2 (EVROPA2.bmp) Křížovka. Povrch Evropy. Evropa 3 (EVROPA3.bmp) Povrch. Rozdělení Alp Patří mezi několik málo evroých stepních jezer. Rozsáhlý pás rákosu podél jeho břehu umožňuje, aby se v okolí jezera rozvíjel život rozmanité flóry a fauny. Slunné Burgenlandsko je známé také díky vinohradům. Milovníci rybolovu a potápění si zase oblíbili ubytování u jezera Attersee v Horním Rakousku

Z tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá jsou zařazena témata: zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy. vyjmenuje podnebné a vegetační pásy Ameriky, uvede typické zástupce rostlin a živočichů. Tajga prezentace TAJGA - pás jehličnatých lesů na severu Evropy, Asie(= tajga) a Ameriky(severský les) - mírný podnebný pás s dostatkem srážek - tajga: pás jehličnatých lesů v Evropě a Asii - hlavní dřevinou je modřín - největší šelma = medvěd hnědý - zvířata: sobol, norek, liška, ondatra, rys, vlk, ptáci (tetřev hlušec,tetřívek), komá

v evroých a globálních souvislostech (žijeme v Evropě) - žák zhodnotí přírodní, sociální a ekonomické poměry Evropy - vegetační pásy Austrálie a Oceánie PT: Multikulturní výchova (základní problémy sociokulturních rozdílů klimatické pásy severní polokoule). • Podnebí (monzuny, tropické cyklony, kontinentalita podnebí, nadmořská výška aj.) ovlivňuje společensko-ekonomickou sféru (hustota zalidnění, zemědělství, turistiku aj.). • V Asii najdeme všechny vegetační pásy. Výrazně se zd Vegetační pásy Evropy.doc (30208) 19. Hospodářství Evropy.doc (28160) 15. Vodstvo Evropy - slané vody.doc (1,2 MB) Úvod Pro mé žáky Kontakt Fotogalerie Kniha návštěv Zajímavé odkazy Má diplomová práce Ke stažení informace ke stahování. Podnebí Evropy tvoří studený pás s arktickou a subarktickou oblastí, severní mírný pás a subtropický pás. Vegetační pásma zasahující do Evropy jsou mrazové pustiny, tundry, lesotundry, tajgy, smíšené a listnaté lesy, stepi a lesostepi. Geografie Asi STR.18-19 = PODNEBNÉ PÁSY. STR.24-25 = STÁTY. UČEBNICI. S.Amerika. Východní Evropa. J.Amerika. Střední Asie. Na které travnaté pláni se budou vyskytovat maximální roční teploty v měsíci lednu a únoru? (Atlas str.18-19) PAMPY. PŘÍRODNÍ KRAJINY (VEGETAČNÍ PÁSMA

pro státy je společný podnebný pás: rovníkový. Uveď pro tyto státy(dohromady) průměrné teploty:a) v lednu= 20-30°C. b) v červenci= 20-30°C. Dvěma z těchto států prochází významná rovnoběžka: ROVNÍK 0°z. š. Max - 5bod Anotace, základní pojmy: Biosféra- vegetační pásy Země- tropického, subtropického podnebného pásu. Datum vytvoření: 31.7. 2012 Ověřeno ve výuce (datum, třída, Evroé Středomoří. Tvrdolisté trvale zelené křoviny (macchie) nebo stepní společenstva na místec

Video: Evropa :: Hravé učen

• Nejsevernější oblasti Evropy, Asie, Ameriky a Antarktidy, Grónsko a přilehlé ostrovy • Mechorosty, lišejníky, byliny a malé keříky • Mírný podnebný pás - především severní polokoule • Listnaté stromy (buk,dub), bohatý bilinný systé KDE - polární pás (Antarktida, Grónsko, ostrovy Evropy, Asie) JAK - zima. ŽIVOČIŠSTVO - lední medvěd, tučnáci, lachtani, tuleni, velryby, mroži. VÝŠKOVÉ STUPNĚ. směrem od rovníku k pólům teplota klesá = vegetační pásy. směrem od nížin k horám teplota klesá = výškové stupn Vegetace a biotopy Evropy 1. Úvod, verze 24. 9. 2020 Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brn např. meze, distanční pásy či okraje lesů. Tyto vegetační struktury jsou hlavním poskytovatelem ekosystémových služeb důležitých pro zemědělské hospodaření. A přesto, teprve tato práce představuje zpracování prvního mapového zobrazení rozmístění polopřirozené vegetace na území Evropy

Evropa - Wikipedi

Vegetační pásy a živočišstvo Evropy EVVO - ochrana přírody a životního prostředí, přístupy k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví; EP - základy ekologie: organismy a prostředí; ochrana přírody a životního prostředí. Určí a lokalizuje v mapách Evropy . oblasti s nejstarším osídlením Teplotní pásy (PASY.bmp) o Teplotní pásy. ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 o Celkový oběh vzduchu v atmosféře o Vegetační pásy o Obyvatelstvo o Dvojice - hra Evropa 1 (EVROPA1.bmp) o Rozloha a krajní body pevnin E - pás polárního klimatu (teplota nejteplejšího měsíce pod 10 °C), pásy A, C, D a E vymezeny podle teplotního hlediska, pás B podle vztahu výpar - srážky, pásy A, C, D mají dostatek tepla a vláhy pro vzrůst dřevin, k označení klimatických typů jako druhé písmeno Köppen použil: S - semiaridní (stepí a suchých. výsadbové pásy, vegetační střechy a vegetační fasády. (6) Vodním prvkem se rozumí vodní plochy nacházející se trvale na pozemku nebo stavbě, zejména vodoteče, rybníky, jezírka, nádrže, mokřady. (7) Opatřením pro podporu přirozeného koloběhu vody se rozumí přírodě blízká i technick

podnebí a příroda Evropy (vegetační pásy (subtropický (JV

Vegetační pásy žluté č.3 se nazývájí .Vegetační pásy světle zelené č.2 se nazývají . Vegetační pásy tmavě zelené č.1 se nazývají . Vegetační pásy fialové č.7 se nazývají Evropa patří do tří podnebných pásů severní polokoule. Na nejzazším severu je to studený pás se dvěma oblastmi, arktickou a subarktickou, na Špicberkách, Nové zemi a severním pobřeží Ruska. Zde leží i absolutně nejchladnější místo Evropy Usť-Cilma (-69 °C). Většina Evropy leží v severním mírném pásu materiály k výuce. Selection File type icon File name Description Size Revision Time Use Vegetační pás převažující na poloostrově Přední Indie. Nejhlubší jezero. Ruský veletok. Hlavní město Saudské Arábie. Jedno z nejlidnatější město Asie (38 °s. š. a 127 °v. d.). Stát (20 °s. š. a 102 °v. d.). Hlavní město Afghánistánu. Největší asijská poušť. Poloostrov s četnými sopkami

Tajga prezentace, severský jehličnatý les neboli tajga je

www.zemepis.estranky.cz - Evropa - Informace o Evrop

Pás napříč Severní Amerikou a Euroasií, v horách (i v tropech!) Hlavní ekologické faktory ( nižší teploty, sezónní periodicita; vody dostatek, v dlouhém zimním období ve formě sněhu. Vegetace. Vegetační pásy Evropy. Vertikální zonace (ČR PODNEBNÉ PÁSY: 1.Rovníkový (tropický vlhký) - horko, vlhko, 25-28 0C, 10tis.mm/rok srážek (10 000l vody,které spadly na 1m3, ČR- max.ro ční úhrn srážek 1280mm) Výrazná výšková stup ňovitost na rovníku - Kilimandžáro - na vrcholu sní Vegetační pásy fialové č.7 se nazývají zeměpis - 6.třída. školní atlas světa, pracovní sešit - nutné na každou vyučovací hodinu. Vegetační pásy. test: 11.4. - vegetační pásy (kde jsou, jak tam je, co tam roste, co tam žije Podnebné pásy a vegetační pásma (přírodní krajiny) 1 Evropa se za samostatný světadíl považuje spíše z historických, kulturních a politických důvodů než z důvodů fyzickogeografických. Hranice mezi Evropou a Asií není v přírodě zjevná a zeměpisci se odedávna přou, kudy má přesně vést. Vegetační pásy jsou závislé na podnebných poměrech. Do Evropy jich zasahuje.

PPT - PŘÍRODNÍ ZEMSKÉ PÁSY PowerPoint Presentation, free

Evropa :: Zeměpis.e

Digitální učební materiály. Anglický jazyk; Český jazyk; Dějepis; Fyzika; Chemie; Matematika; Přírodopis; Přírodověd Vývoj rostlinstva v pleistocénu a v holocénu (postglaciálu) Ve starším pleistocénu, tzv. preglaciálu neboli postpliocénu, bylo klima v Evropě zpočátku ještě dosti teplé, ale pak se rychle ochlazovalo a nastává doba, kterou pro zvětšení ploch ledovců označujeme jako dobu ledovou čili glaciální Podnebné pásy a ekosystémy Obsahový cíl: Žák vyjmenuje a pojmenuje kontinenty, podnebné pásy, uvede jejich strunou charakteristiku, ekosystémy. Žák zařadí rostliny, zvířata a podnebí do správného podnebného pásu. Jazykový cíl Amerika ­ podnebí a vegetační pásy 2. Výukový materiál na téma AMERIKA ­ podnebí a vegetační pásy. 388 stažen í Zábavnou formou doplňuje žák názvy určených míst Evropy, pracuje se slepou mapou a pomocí soutěže určuje vlajky států Evropy

Mexiko zemědělství - zemědělství

Vegetační pásy evropy - start studying podnebné a

Najdeme zde zástupce smíšených lesů mírných pásů, vždy zelené tvrdolisté lesy středomořského typu , horské a velehorské vegetační pásy. Na tvorbu půdy a povrchu země mělo vliv prvohorní zvrásnění částí kůry (Francouzská nížina), třetihorní zvrásnění části kůry (Alpy, Pyreneje) Informace o projektu. Plochy leží ve III a IV. zóně ochrany přírody CHKO Bílé Karpaty. V současnosti se jedná o plochy orné půdy v blocích orné půdy v okolí obce ve výšce 180 m n.m. nad obcí Sudoměřice

Slepá mapa afriky k vytisknutí - slepé mapy

Jižní Evropa - otázka ze zeměpisu Studijni-svet

Které vegetační pásy nalezneme v Asii? Pouze stepi, savany a deštné pralesy. Pouze tundru, tajgu a polární pustiny. Všechny. Co je to tajga? Asijský název pro tundru. Asijský název pro jehličnatý les. Asijský název pro stepi. V jakém státě byte hledali nárosní parky Kronónockij a Altaskij? V Kyrgystánu. V Rusku. v Nepál Havajské ostrovy sestávají z osmi hlavních ostrovů. Největší ostrov Havaj (zvaný také jako Velký ostrov Big Island), následující Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Nihau a Kahoolawe. Toto souostroví je známé tím, že vzniklo sopečnou činností. Severozápadní ostrovy jsou starší Východní Evropy (Ukrajina, Bělorusko) Pobaltských zemí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) (Využij . své zápisky, atlas a všechny prezentace zaslané na třídní e-mail) Popiš povrch, klima a vegetační pásy těchto zemí. Najdi v atlase nerostné zdroje těchto zemí. Porovnej data výše zemí s daty pro Českou republiku: - polohu a.

PPT - Evropa – střední Evropa úvod PowerPoint Presentation

Určí polohu a hlavní znaky Evropy, vyhledává na mapě významné pohoří, nížiny, sopky, toky, jezera, ledovce, poloostrovy, ostrovy, souostroví Jmenuje podnebné a vegetační pásy, porovná v nich teploty a množství srážek, uvede rostliny a živočichy typické pro jednotlivé oblast Biosféra a vegetační pásy. Geografie obyvatelstva, demografie. Socioekonomická geografie - hospodářství (primér, sekundér, terciér) Geografie Evropy/Asie - Rusko a bývalé státy SSSR (mimo střední Asii) Geografie Evropy - západní Evropa (Irsko, V. Británie, Benelux, Francie Podnebné a Vegetační pás Severní Evropa Vymezení oblasti - obyvatelé těchto zemí jsou potomky germánská kmenů - - Oblast S Evropy zahrnuje sopečný ostrov Island, hornatý Skandinávský poloostrov (Norsko, Švédsko), Finskou jezerní plošinu a nížinný povrch Jutského poloostrova (Dánsko) a pobaltské republiky (Litva. Vegetační pás Fagus-Abies k nám pronikl od jihozápadu jako klín mezi vegetaci pásu Picea v horských polohách a pásu Quercus-Tilia-Acer v nižš ích polohách v podmínkách snižující se horní hranice lesa. Největší rozvoj buku nastává od epiatlantiku po subatlantik, kdy se jeho areál formuje do konečné podoby a jeho.