Home

Sportovní fyzioterapie studium

Fyzioterapie Masarykova univerzit

Studium je členěno do šesti semestrů a zahrnuje předměty v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování fyzioterapeutické péče (biologie, anatomie, fyziologie, patologie a patofyziologie, biofyzika, biomechanika, kineziologie), podstatné jsou potom předměty fyzioterapie - vyšetřovací a terapeutické postupy. Studium je určeno absolventům akreditovaných bakalářských studijních oborů fyzioterapie v České republice. Absolventi zahraničních vysokých škol (s výjimkou Slovenské republiky) musejí podstoupit proces nostrifikace. Standardní doba studia na UK FTVS je 2 roky Fakulta zdravotnických studií. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. |. Ústí nad Labem. Fyzioterapie. Specializace ve zdravotnictví. Ergoterapie. a dalších 7 programů. 10 programů Domů › SZŠ › Studijní obory › Obor masér sportovní a rekondičn Obor profesně navazuje na dřívější výuku oboru fyzioterapie, který je v současné době vyučován na vysokých školách. Absolvent studijního oboru je zařazen podle klasifikace oboru mezi osobní a provozní služby (L-obor)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu. Charakteristika oboru: Studium fyzioterapie připravuje studenty především pro potřeby zdravotnictví v oblasti rehabilitační péče o nemocné a tělesně postižené. Učit se budete fyzikální terapii, fyzioterapeutické postupy v klinických oborech, diferenciální diagnostiku a terapii poruch motoriky, kineziologii. Studium je zaměřeno především na činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie. Fyzioterapeut s doporučeným postupem lékaře a na základě vlastního vyšetření navrhuje a provádí optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů

studijní program Tělesna výchova a sport: 225 (součet všech specializací a sdruženého studia), z toho sdružené studium s AJ 25, ČJ 5, MA 10, OV 15, PŘ 25, ZE 25. studijní program Osobní a kondiční trenér: 75. studijní program Specializace ve zdravotnictví: 25 Tříleté bakalářské studium Fyzioterapie i navazující dvouleté magisterské studium Aplikovaná fyzioterapie vedou k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeut. Získáte přehled o všech medicínských oborech a podrobné znalosti o uplatnění fyzioterapie v oborech základních hobby: fyzioterapie, adrenalinové sporty, práce s mladistvými, pobyt v přírodě, cestování Vzdělání 2017-2020 Bakalářské studium na University of Birmingham, Velká Británie, obor Sportovní fyzioterapeut Sdružený studijní program Tělesná výchova pro vzdělávání (maior) je program, který připravuje v bakalářském studiu odborníky splňující kvalifikace k výkonu regulovaného povolání pedagogických pracovníků, jako je pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel apod., včetně kvalifikace pro práci ve sportovních. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, bakalářské studium, obor fyzioterapie sport-terapie.cz Sportovní traumatologie, chirurgie a fyzioterapie s.r.o

Představení studijního programu. Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta. Vzhledem k situování oboru fyzioterapie na Fakultě sportovních studií. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Magisterský studijní program: Fyzioterapie Absolvované kurzy a workshopy: Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň A, B, Fyzioterapie. Fakulta sportovních studií Fakulta sportovních studií. Studijní programy uskutečňované Masarykovou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak V roce 2016 jsem se rozhodla pro studium fyzioterapie na 3. Lékařské fakultě v Praze, kde jsem v roce 2019 získala titul Bc. Ihned po skončení jsem navázala magisterským studiem na FTVS, které tento rok dokončuji. V průběhu studií jsem měla mnoho praxí na různých odděleních nemocnic, ale i na soukromých klinikách Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy . José Martího 269/31. 162 52 - Praha 6 - Veleslavín. Česká republika. IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208 Identifikátor datové schránky: piyj9b4 Bankovní spojení: 0085332011/0100 Fakturační údaj

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

Studijní program Aplikovaná fyzioterapie je navazujícím magisterským studijním programem pro absolventy bakalářského studijního programu Fyzioterapie. Studium poskytuje zejména rozšíření odborných znalostí a praktických dovedností získaných předešlým absolvováním bakalářského studijního programu Náš tým Fyzioterapie. Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D. Fyzioterapeut - jednatelka společnosti. Vzdělání: 2006 ukončeno postgraduální doktorandské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze; 1996 ukončeno magisterské studium - funkční poruchy hybného systému na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, Prah 2. 2021, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty. Elektronická přihláška (cena) : 820 K Bc. Hana Szikszay (Hanžlová) odborný fyzioterapeut, sportovní fyzioterapeut, podiatr. Jsem perfekcionalistka se smyslem pro detail. V mém oboru jsou tyto vlastnosti velkou předností ve snaze vyřešit Váš zdravotní problém a pomoci Vašemu tělu dostat se do optimální kondice Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta

Fyzioterapie - Bc. studium 1. ročník. Anatomie; Anglická terminologie; Biologie; Etika, sociologie a filozofie ve zdravotnictví Tělesná výchova a sport zdravotně postižených; Tělovýchovné lékařství. Fyzioterapie - bakalářské studium. Fakulta / organizační jednotka: Lékařská fakulta OU. Cílová skupina: Fyzioterapie - bakalářské studium. Doba trvání / hodinová dotace: 4 semestry/2 roky. Cena

Mgr

Fyzioterapii provádí fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních programů MZČR. V současnosti se jedná o 3 leté bakalářské nebo o 5ti leté magisterské studium. Po 5ti leté praxi následuje 3 leté specializační studium zakončené atestační zkouškou Fyzioterapie je v současnosti stále populárnější. Absolventům kromě jiného umožňuje pochopit systém fyziologických funkcí, rozdíly v chování nemocného a zdravého člověka nebo vliv prostředí na zdravotní stav člověka. Součástí studia je i poznávání metod, díky kterým získáte informace o onemocněních v jednotlivých klinických oborech, hlavně ve spojitosti. Vždy mne zajímalo spojení fyzioterapie se sportem, který provází celý můj život. Má více než 10letá profesní praxe u sportu (FK TEPLICE a.s.) mne specializovala do traumatologie, sportovní fyzioterapie a terapie funkčních bolestivých syndromů. Svou odbornost zvyšuji pravidelným absolvováním kurzů a seminářů (mj 2015 - 2018 Magisterské studium, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie. Diplomová práce: Analýza poranění a léčby ramenního kloubu u overhead sportovců v České republice. 2011 - 2014 - Bakalářské studium, Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor fyzioterapie

Fyzioterapie - Vysoké škol

- sportovní fyzioterapie - metoda a cvičení dle Ludmily Mojžíšové - korekce držení těla, škola zad - balanční cvičení, cvičení s velkým míčem - terapeutické prvky jógy a jógová terapie. Terapeuti Mgr. Petra Slezáková. Vzdělání: magisterské studium fyzioterapie FTVS UK Praha rehabilitační pracovník SZŠ. K rozvoji ve fyziopterapii přispělo studium v zahraničí i zahraniční stáž a následná praxe v zařízeních ambulantního, nemocničního i lázeňského typu. Nyní pracuji na seberozvoji v oblastech sportovní fyzioterapie, diagnostiky a psychologie člověka

Obor masér sportovní a rekondiční Střední zdravotnická

 1. Magisterské studium 1998 - 1999 Karlova Univerzita Praha, fakulta tělesné kultury a sportu, obor Funkční poruchy pohybového systému; Bakalářské studium 1993 - 1995 Ostravská univerzita, Ostrava, fakulta sociálně zdravotní, obor léčebná rehabilitace a fyzioterapie; Středoškolské studium 1987 - 199
 2. 1999 - 2003 studium na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi 2003 - 2006 studium na VOŠ Mills, s.r.o., obor fyzioterapie - udělen titul DiS. - prospěla s vyznamenáním 2009 ukončeno studium na Fakultě zdravotnických studií na ZČU v Plzni, obor fyzioterapie - udělen titul Bc. - prospěla s vyznamenání
 3. Fyzioterapie dospělých, Sportovní fyzioterapie, Funkční fyziotrénink, Respirační fyzioterapie Hlavní metody: DNS, léčba suchou jehlou, viscerální terapie, terapie bolestivých spoušťových bodů. Vedoucí fyzioterapeut Kinisi, Mgr. Martin Vojtovič, své studium začal v roce 2008 na prestižní 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Motole.. Díky sportovnímu zaměření.
 4. >Theses raciza. Tématika sportovní fyzioterapie - Barbora KONSZK
 5. Fyzioterapie po úrazech ve sportu DNS sportovní kurz část I. McKenzie kurz A BARÇA Sports Physiotherapy Conference . Praxe. od 2019 fyzioterapeut 1. FC Slovácko 2018 - 2019 fyzioterapeut u týmu SHK Veselí nad Moravou ženy 2017 - 2018 Lůžková + ambulantní část Vítkovická nemocnic

S prosbou o studium tohoto oboru se na nás obracelo mnoho zájemců. Proto jsme se rozhodli vytvořit obsáhlý komplexní kurz, se zaměřením na veterinární fyzioterapii. Rehabilitace geriatrických pacientů, sportovní fyzioterapie. 18.6.-20.6.2021. 6 Magisterské studium na Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Specializace ve zdravotnictví - Fyzioterapie; Vlastní platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl. č. 4/2010Sb. Zanechá studia po prvním ročníku (studijní obory): Tělesná výchova a sport - cca 20 %, Učitelství tělesné výchovy - cca 35 %, Fyzioterapie - cca 13%, Management TVS - cca 38%. Náročnost se obor od oboru liší 1999 - Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra fyzioterapie, Univerzita Karlova v Praze, studium fyzioterapie - Mgr. 2004 - Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie a biomechaniky, Univerzita Karlova v Praze, postgraduální studium - Ph.D. Profesionální kurzy: Manuální terapie. Léčebný koncept dle Ludmily Mojžíšov

POROVNÁNÍ OBORŮ: Fyzioterapie - Magazín - Vysoké škol

 1. Magisterské studium ukončil na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia se zúčastnil vícero odborných kurzů z oblasti fyzioterapie a fitness v České republice, ale i v zahraničí. Absolvoval odborné stáže pod vedením zkušených fyzioterapeutů v SK Slavia Praha a ASC Dukla Praha. Víc
 2. Studium je rozděleno na tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské. Je zde možno studovat několik oborů - tělesná výchova a sport, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, vojenská tělovýchova, management tělesné výchovy a sportu, fyzioterapie, ortotik-protetik
 3. Jan Tolar fyzioterapeut . Vzdělání: 2011 2. LF UK, Mgr.; 2008 LF MUNI, Bc. Praxe: 2012 - dosud Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol; 2017 - dosud Rehaton, s.r.o Zahraniční stáže: 2007 University College of Physiotherapy, Pontevedra, Spain; 2011 Rajbash Hospital, Nepál Pedagogická činnost: vyučující předmětu Palpační anatomie pro.
 4. Současně působí jako fyzioterapeut u A mužstva prvoligového fotbalového klubu 1. FK Příbram a fyzioterapeut Tenisového sportovního centra mládeže pro Středočeský kraj. Pravidelně se účastní mezinárodních kongresů a školení. Dosažené vzdělání. Mgr. Petr Hána ml. absolvoval v roce 2007 studium fyzioterapie na VŠ v.
 5. 2016 - 2019 Bc. studium fyzioterapie FTVS UK. 2010 - 2019 Bc. a Mgr. studium TVS (Aktivity podporující zdraví) FTVS UK. Praxe: 2020 - dosud Balet Národního divadla. 2020 - dosud Institut sportovního lékařství. 2017 - 2018 Rehabilitační klinika Malvazinky. Kurzy
 6. email: habova@levitas.cz tel.: +420 721 480 101 Vystudovala jsem magisterský obor fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Na fyzioterapii mě baví možnost kombinování technik a přístupů ve snaze pomoci lidem od různých obtíží. Intenzivně se věnuji problematice pánevního dna. Ať už jde o inkontinenci, bolestivou menstruaci či problémy s.
 7. bakalářské studium oboru fyzioterapie, FSpS Masarykova univerzita. 2014 - 2016. magisterské studium oboru fyzioterapie, FTK Univerzita Palackého. 01/13 - 09/14. Česká reprezentace v dálkovém plavání - fyzioterapeut. 01/15 - 06/16. Klinika sportovní medicíny, Ostrava - fyzioterapeut. 09/16 - 10/18. DJK s.r.o, Ostrava.
Fyzioterapeut a masér Mgr

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT - 2 roky studia Fyzioterapie - nyní přerušeno Akreditované studium a certifikáty MŠMT: Sportovní masáže Relaxační a rekondiční masáže Cvičení SM systém - kurzy 1A a 1B Fyzioterapeutické vyšetřovací postupy I. a II Zakládáme si na individuálním přístupu zkušených odborníků, kteří vám prostřednictvím nejmodernějšího přístrojového vybavení a bohatých zkušeností pomohou odhalit limity sportovního výkonu a nasměrují vás k maximálnímu využití vašeho potenciálu.Na Fakultě sportovních studií se zabýváme řešením celé řady odborných výzkumných projektů, tudíž. Re: studium fyzioterapie (30.6.2018 13:46:38) Prvně musím říct, že dcera studuje v angličtině (nemá českou maturitu), má americkou maturitu, poslední dva ročníky SŠ studovala na Floridě (měla sportovní stipendium). Učí se tak normálně, při studiu sportuje (hraje 1 ligu), zvládá sport i studium

Fyzioterapie Kolář

Samotné studium fyzioterapie mě vlastně ke sportu jako takovému přivedlo. Pochopila jsem, co je to pohyb, jako ho vnímat a jak si ho užít (a né jenom přežít). Pohyb jako takový mě natolik pohltil, že mám možnost se na pohyb dívat z pohledu sportovce na reprezentační úrovni Fyzioterapie (FYZI) § Délka studia: 3 roky § Forma studia: prezenční § Garant oboru: doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. § Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vysoký, Ph. D. 2 Přijímací zkouška 20 % Praktická přijímací zkouška § § Jacíkův celostní motorický test = max. 10 bodů 80 % Oborový test z přírodních věd § § biologie.

Video: Vysoká škola zdravotnická - FYZIOTERAPI

Bakalářské programy Fakulta sportovních studií

 1. 2012 - 2016, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, udělen titul Ph.D. v oboru Kinantropologie. Téma disertační práce: Diagnostika a terapie dětské ploché nohy. 2010 - 2011, RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, Olomouc, pozice: fyzioterapeu
 2. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Titulní stránka; Kurzy; Přijímací řízení v Moodle; Kategorie kurzů
 3. Sportovní fyzioterapie ostrava. Vyšetření je prováděno zkušeným lékařem a v případě potřeby je pacient odeslán k dalším specialistům či k navazující fyzioterapii.Naše širší zaměření je jistotou, že se k nám můžete objednat jako dospělí pacienti, stejně jako je součástí naší kliniky i dětská fyzioterapie, kdy naše centrum přivítá rádo i ty nejmenší
Vape shop ostrava

Léčba gynekologických onemocnění pomocí fyzioterapie mě odjakživa zajímala. Když jsem se během studií dozvěděla, že pomocí fyzioterapie je možné pomoci vzniku nového života, velmi mě to fascinovalo a hned jsem věděla, že to je něco, čemu se chci profesně věnovat. Mimo gynekologickou specializaci často pracuji s pacienty s bolestmi pohybového systému z pracovního. Boční panel. dl3. Čeština ‎(cs)‎ Čeština ‎(cs)‎ English ‎(en) Tato stránka obsahuje údaje firmy Sportovní fyzioterapie, s.r.o. ze živnostenského rejstříku. Údaje byly staženy dne 8. prosince 2020 a dle údajú systému ARES nebyly do dnešního data změněny. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob Sportovní fyzioterapie Brno. 235 likes. Mgr. Vít Císař, fyzioterapeut Svatoplukova 14, Brno-Židenic Sportovní fyzioterapie, s.r.o., diskuse, názory, komentáře, hodnocení, fórum a příspěvky k firmě Sportovní fyzioterapie, s.r.o.

Fyzioterapeut, Diagnostik, G ynekolog, Internista, Praktický lékař, Pediatr Více. Dlouhá 99, Jablonné v Podještěd Velice mi pomohla při vrcholovém sportu se uvolnit a odreagovat. Vřele doporučuji.. Studium. Pro studenty. Informace pro prváky; Harmonogram akademického roku; STAG; Průkaz studenta; E-learning; Studium v zahraničí; Ceny rektora; Služby a volný čas; Sport; Umění; Studentská grantová soutěž (SVV) Finanční podpora studentů; Poradenské centrum UJEP; Pro uchazeče. Přijímací řízení; Přihláška ke studiu. Fyzioterapeut / fyzioterapeutka Cheb Detail volného místa. Profil společnosti: Zprostředkováváme personální inzerci pro našeho klienta, kterým je společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.. Více informací o společnosti naleznete na www.ensanahotels.com. Požadujeme: • VŠ bakalářské / VOŠ v oboru, osvědčení ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb., § 66 (registrace.

Naše programy 2. lékařská fakulta Univerzity Karlov

Studium oboru Fyzioterapie mi navíc umožnilo nadále pokračovat ve sportu na vysoké úrovni. Kateřina Vernerová, 3. ročník Fyzioterapie. Jmenuji se Kateřina Vernerová a studuji bakalářský obor fyzioterapie na 3. LF UK. Studium mi otevřelo nové možnosti a přineslo přátele a mnoho nových zkušeností Tento velice přehledný článek obsahuje přehled všech Vysokých škol v Česku, kde můžete studovat fyzioterapii - bakalářské i magisterské studium. Zpracovaly ho pro vás holky z 1. LF, které najdete na Instagramu pod názvem @Fyziokachny . Zdravíme všechny zájemce o studium fyzioterapie Magistr fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2019). Zahraniční studijní pobyt v programu Erasmus+, Jyväskylä, Finsko (2018). Bakalář fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (2015). Kurzy: Funkční trénink dětí a dospívajících - online webinář, Mgr. Jakub Hybš Studium pedagogického oboru Tělesná výchova - Biologie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha, zakončeno státní zkouškou. 1997 - 2002. Studium Fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha, zakončeno státní zkouškou. 1998 - 200

Alena Baierlová Dis. Diplomovaný a registrovaný fyzioterapeut. Studium: VZŠ České Budějovice, obor Diplomovaný fyzioterapeut . Absolvované kurzy:. Metoda Roswithy Brunkow (podstatou jsou vzpěrná cvičení, která jsou založena na správném nastavení aker horních a dolních končetin a využívá polohy motorické ontogeneze (registrovaný fyzioterapeut s platným Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu) Vzdělání: Nástavbové studium na SZŠ obor rehabilitační pracovník (1992), Atestační zkouška v oboru Aplikovaná fyzioterapie s označením specialisty Odborný fyzioterapeut 29. 3 Studium fyzioterapie se v posledních letech stává více a více oblíbené. A já jako fyzioterapeut jsem za to ráda. Myslím, že fyzioterapie je skvělý obor a navíc vzhledem ke stavu našeho zdravotnictví, je skvělé vidět, kolik lidí má zájem pracovat v oboru péče o lidské zdraví

2000 - 2004 UK v Praze, 2. lékařská fakulta - obor fyzioterapie, bakalářské studium. absolvované kurzy: Masér pro obor sportovní a rekondiční masáže IMEP-Sport. Forma, funkce, facilitace (Clara-Marie Helena Lewitová) Pohyb a stabilita (Clara-Marie Helena Lewitová) O dýchání (Clara-Marie Helena Lewitová Fyzioterapie (magisterské studium) 2010 - 2012. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Fyzioterapie (bakalářské studium) 2008 - 2010. Pracovní zkušenosti. Soukromá praxe NZZ Fyziomotion Brno Mgr. Roman Koubík - sportovní a traumatologická fyzioterapie. Telefon. 728 528 859 Fyzioterapie (KF) Personální složení. Prezenční forma studia. Kombinovaná forma studia. Cvičení pro ženy po operaci prsu. Kurzy pořádané katedrou. Periodika vhodná k publikaci Tříleté bakalářské studium je ukončeno bakalářskou prací. Součástí práce je kazuistika - fyzioterapeutický postup u konkrétního pacienta s určitou diagnózou. Je studium programu pro vás? Pokud se ptáte, zda jste vhodnými uchazeči o studium v programu Fyzioterapie, pokuste se zodpovědět si následující otázky

Bc. Magdaléna Fialová :: FyzioCentrum Hanžlov

 1. Re: studium fyzioterapie Co se týče studia,je určitě rozdíl studovat tento obor na lékařské fakultě a na sportovní. Na lékařské se studium na sport nijak nezameřuje
 2. ) 500 Kč Přístrojová lymfodrenáž (50
 3. Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): 17. - 18. 4. 2021 - praktická zkouška z TV, 25. 4. 2021 písemné testy biologie, fyzika, chemie. Den otevřených dveří 28. 1. 2021. Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP + test z biologie se základy chemie 24. - 25
 4. Studijní program: Fyzioterapie. Kód studijního programu: B0915P360013: typ / forma studia: bakalářské studium. prezenční forma. doba trvání studia: 3 akademické roky: referentka studijního oddělení: Darina Kostková. T/ +420 389 037 736. E/ dkostkova@zsf.jcu.cz. informace pro uchazeče: informace pro student
 5. Mgr. Kateřina Burdová - fyzioterapeut (Magisterské studium fyzioterapie, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu) - v současnosti na mateřské dovolené. Naším cílem je poskytovat kvalitní rehabilitační péči v léčbě i prevenci poruch pohybového aparátu dospělých
Historie fakulty | Fakulta sportovních studií Masarykovy

Bakalářské studium: Fakulta tělesné kultury U

Školení: studium-rekvalifikace-fyzioterapeut - Najděte si kurz a nebo školení z nabídky různých společností. Web obsahuje Seznam kurzů a školení z různých oborů : Rekvalifikační kurzy, semináře a školení - Zdravotní kurzy a alternativní medicína - Jazykové kurzy a školení - Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře - Dotace, projekty, EU. Univerzita Karlova - Fakulta tělesné výchovy a sportu navazující magisterské studium - obor fyzioterapie (zakončeno titulem Mgr.) 2016 - 2019. Téma diplomové práce: Dysmenorea a možnosti fyzioterapie Vzdělání: 2005-2008 - Bakalářské studium Aplikovaná tělesná výchova 2007-2010 - Bakalářské studium fyzioterapie 2010-2012 - Magisterské studium Mgr. et Bc. Michaela Žváčková | Sport Medic Ke kariéře fyzioterapeuta mne dovedlo sportovní dětství strávené v podhůří Jesenických hor. Před 20 lety jsem začal v Brně studovat Fyzioterapii a učitelství Tělesné Výchovy na Masarykově Univerzitě. Původní záměr zapsat se ke studiu jak na Lékařské, tak na Pedagogické Fakultě a později si vybrat to zajímavější vyústil v paralelní studium obou oborů.

sport-terapie.cz - Sportovní traumatologie, chirurgie a ..

 1. FYZIOTERAPEUT. Alois Polák absolvoval bakalářský i magisterský stupeň studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti na fakultě stále působí v rámci doktorského studia kinantropologie
 2. Fyzioterapie byl obdobný obor a jsem ráda, že jsem jí vystudovala. Fakultu tělesné výchovy a sportu mi vybrala mamka, protože mně bylo celkem jedno, jaký obor budu studovat. Studovala jsem obor fyzioterapie, bakalářské i magisterské studium. Po pěti letech studia jsem se přihlásila na doktorské studium kinantropologie
 3. Filip Štupl Dis. Kontakt. +420 777 332 122. filip.stupl@therapy4you.cz. Studium v oboru. > VZŠ Hradec Králové obor Fyzioterapie 1995-1998. > studium UC Berkley - english. > stáž v Rehabilitation centre in Sanfrancisco 2000. Praxe

Fyzioterapie - Masaryk Universit

Studium. 2012 - 2014 Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, obor fyzioterapie, Mgr. 2009 - 2012 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, obor fyzioterapie, Bc. Praxe. 2014 - dosud Soukromá ambulance, Fitcentrum Fila,Litomyš Studium. Studium je rozděleno na tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské.Je zde možno studovat několik oborů - tělesná výchova a sport, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, vojenská tělovýchova, management tělesné výchovy a sportu, fyzioterapie, ortotik-protetik Druhé vydání učebního textu obecné zátěžové fyziologie určeného studentům FTVS jednooborového studia tělesné výchovy a sportu, učitelského dvouoborového studia a studia fyzioterapie. ISBN 80-7184-875-1. Hofer, Zdeněk: Technika plaveckých způsobů. Praha, Karolinum 2000, brož., 100 s., 1. vyd., cena 100 Kč

O nás - ÚPSL Ústav preventivního a sportovního

Fyzioterapie se zaměřením na sportovní výkony; Kineziotaping; Přístrojová ošetření; Studium Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Obor Fyzioterapie fyzioterapeutka Akademici Plze 2006 - 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav zdravotnických studií, obor Fyzioterapie (Bc.) 2010 - 2012 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor Fyzioterapie (Mgr. email: koch@levitas.cz tel: +420 608 358 242 Fyzioterapie je pro mě nejen povoláním, ale i zábavou a posláním. Sport a pohyb se stal mou denní potřebou a lidské tělo mě neustále fascinuje. Již při studiu jsem se začala zajímat o jógu, vystudovala jsem tříleté studium Jógy a jógové terapie na FTVS UK a stala se tak instruktorem jógy I. třídy Dětská fyzioterapie (děti od 5 let), Sportovní fyzioterapie, Akutní a pooperační fyzioterapie Hlavní metody: Metoda Ludmily Mojžíšové, kineziotaping, terapie bolestivých spoušťových bodů. Fyzioterapeut Michal v roce 2012 začal studovat fyzioterapii na fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovi v Praze, kde v roce 2019 dokončil magisterské studium

Studijní programy - Sport, regenerace a výživa

Informace o škole. Sportovní gymnázium je jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Nabízí sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní sportovní činnosti. Přitom hlavním cílem je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření STUDIA SPORTIVA 2013 / č. 2 Kineziologická sekce Srovnání výkonnosti studentek studijních oborů Tělesná výchova a sport a Fyzioterapie v motorických testech Performance comparison of students of Physical education and sport and students of Physiotherapy in motor tests Zdeněk Havel, Kateřina Vaníkov

BcKto som? Monika :: 4elements-masáže

Mgr. Adam Buriánek - fyzioterapeut. Své bakalářské studium v oboru fyzioterapie jsem absolvoval na Fakultě zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni a následně magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Během studia jsem se setkal s velmi pestrou škálou diagnóz a. 2004 - 2007 - Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, obor: Regenerace a výživa ve sportu, bakalářský studijní program; 2001 - 2006 - Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, obor: Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, magisterský studijní program; 1995 - 2001 - Reálné gymnázium v Prostějov Momentálně zde studuji i magisterské studium, abych si rozšířila základnu vědomostí. V terapii se věnuji dospělým a dětem od 4 let. S dětmi pracuji i v rámci kroužku gymnastiky, kde se snažím propojit nabyté zkušenosti ze sportu a fyzioterapie 1998 - Vyšší odborné studium obor Fyzioterapie, Diplomovaný fyzioterapeut, Praha. 2003 - Karlova Univerzita Fakulta tělesné výchovy a sportu obor Fyzioterapie magisterské studium, Praha. 2003-2007 - Klinika komplexní rehabilitace Monada s.r.o., Praha. 2007 - soukromá ordinace, Řevnice Konzultační den uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního oboru fyzioterapie Prezenční Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášk