Home

JSNS mediální výchova

Nový web k mediální výchově. V září vznikl nový web pro vyučující mediální výchovy s názvem Svět médií.Najdete na něm například tipy na materiály do výuky nebo na vzdělávací příležitosti.Web se věnuje široké šíři témat od role médií ve společnosti, přes fungování mediálních organizací až po reklamu, síťová média nebo bezpečnost na internetu Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V Jednom světě na školách podporují jejich rozvoj. Připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací semináře a organizují Týdny mediálního vzdělávání Jeden svět na školách (JSNS), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, a Nadace O2 představily nový mediálně-vzdělávací seriál pro děti s názvem V digitálním světě.Chtějí tím reagovat na dlouhodobý nedostatek výukových materiálů v oblasti mediální výchovy na prvním stupni základních škol

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma Ve spolupráci s agenturou MEDIAN jsme provedli reprezentativní dotazníkové šetření mezi dvě stě osmnácti vyučujícími.. MQtester pro vyučující - Změřte si mediální gramotnost. Webovou aplikaci přichystal Jeden svět na školách, vzdělávací program Člověka v tísni Jeden svět na ąkolách (JSNS), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, provedl ve spolupráci s agenturou MEDIAN v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 druhý reprezentativní průzkum zjią»ující stav výuky mediální výchovy na českých středních ąkolách. Byli osloveni vyučující z celé České republiky, kteří se mediální výchově věnují Jeden svět na školách (JSNS), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, provedl ve spolupráci s agenturou MEDIAN v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 druhý reprezentativní průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na českých středních školách

Nový web k mediální výchově - JSN

 1. MQtester - Změřte si mediální gramotnost. Webovou aplikaci přichystal Jeden svět na školách, vzdělávací program Člověka v tísni
 2. Mediální výchova je důležitou součástí vzdělávání všech žáků, kterým dává do života praktickou průpravu. Žákům s odlišným mateřským jazykem však může mediální vzdělávání nabídnout další možnost rozvoje jazyka a komunikace, začlenění do kolektivu a potvrzení vlastní identity. Mediální výchova.
 3. Jak nicméně dokládají výsledky předchozího šetření JSNS (2017) na 54 % středních škol absolvují žáci za celé studium méně než 10 hodin mediální výchovy. Kompletní závěrečnou zprávu z výzkumu najdete zde. Mediální vzdělávání zaujímá ve školních osnovách pouze velmi malý prostor vzhledem ke své.
 4. Mediální gramotnost dětí je nízká. Nadpoloviční většina žáků ZŠ však přitom používáním různých typů médií tráví většinu svého volného času. Třináct..
 5. (2018), Mediální výchova, Mediální výchova - Školní časopisy, 3 200 zobrazení Radek Sárközi odpovídá na otázky Matěje Hynka k mediální výchově. Mediální výchova je v RVP vedená jako průřezové téma a mnoho učitelů ji tak vnímají jako problém těch druhých
 6. Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, a Nadace O2 představují nový mediálně-vzdělávací seriál pro děti s názvem V digitálním světě. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek výukových materiálů v oblasti mediální výchovy na prvním stupni základních škol. Původem francouzský animovaný seriál je určen pro 6-12leté diváky.

Mediální vzdělávání na JSNS Inkluzivní škol

Jeden svět na školách. Projekt společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách dlouhodobě přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, zlepšení jejich orientace v rychle se měnicím světě a ke zvyšování mediální gramotnosti. Je založen na úzké spolupráci s učiteli, využívá atraktivních postupů. Autor článku: JSNS.cz Domů Pedagogové Průřezová témata Mediální výchova Dezinformační dezinfekce: nové výukové materiály ke (koronavirovým) dezinformacím Vzdělávací program organizace Člověk v tísni vydal novou publikaci s názvem Dezinformační dezinfekce Mediální výchova nabízí žákům aplikaci představ o konstrukci významu předváděného (je třeba ukázat, že když se nějaký charakteristický rys něčemu přisuzuje, například osobě ve zpravodajství, postavě v seriálu či účastníkovi reality show, nemusí to bý 5. 2021 Akce, Archiv příspěvků, Články, Žurnál. Jako pátý ročník se koná šestitýdenní akce na podporu mediální gramotnosti s názvem Týdny mediálního vzdělávání, které pořádá vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni. Letošní motto Mediální ring. Rozhodni, kdo zvítězí! zvýrazňuje. Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/18, Tematická zpráva České školní inspekce 2018 Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím, Median pro JSNS 2018. Stav výuky mediální výchovy na středních školách, Median pro JSNS 2018

JSNS a Nadace O2 spustily mediálně-vzdělávací seriál pro

JSNS - Mediální výchova není v českém školství vnímána

 1. All things are difficult, bevor they are aesy. Média . JSNS
 2. Jak vnímáte roli JSNS v oblasti filmové/audiovizuální eventuálně mediální výchovy? Z našeho pohledu není bohužel reálné, že by se plošněji na školách učila filmová výchova jako samostatný povinný předmět. V Jednom světě na školách hledáme cesty, jak v rámci povinné výuky vybavit základy filmové gramotnosti.
 3. vedle ideologické výchovy měly stát pohybové aktivity české mládeže ve věku 10 - 18 let. Měla být i návnadou a efektivním nástrojem indoktrinace dospívající generace nacistickými myšlenkami. Postupně se však tělesná výchova stala hlavní činností Kuratoria, a pokračovala tak její předválečná tradice
 4. áře a organizují Týdny mediálního vzdělávání
 5. JSNS Bulletin mediálního vzdělávání Téměř 40 % vyučujících mezi 18-34 lety považuje epidemii koronaviru za nafouknutou mediální bublinu či se nechtějí nechat očkovat, Zdroj: Mediální vzdělávání / Mediální výchova - JSNS.

Je určena zejména pro výuku mediální výchovy na středních školách a druhém stupni základních škol a má za cíl posílit mediální gramotnost dospívajících. Úroveň mediální gramotnosti žáků základních a středních škol je dlouhodobě velmi nízká, řekl Proglasu ředitel programu Karel Strachota S výukou mediální výchovy často pomáhají i mediální nebo neziskové organizace. Kromě hry FakeScape se školáci mohou setkat i s programem Jeden svět na školách (JSNS). Na jejich webových stránkách učitelé naleznou spoustu audiovizuálních materiálů Jeden svět na školách (JSNS), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, opět uspořádal Týdny mediálního vzdělávání, které právě tento týden vrcholí. Nejvíce aktivit proběhlo ve Středočeském (26), Moravskoslezském (13) a Jihomoravském kraji (9) a v Praze (27)

MQtester pro vyučujíc

 1. Umět kriticky posoudit mediální sdělení je jednou ze základních dovedností, kterým bychom se měli ve školách věnovat v oblasti mediální výchovy... Ačkoliv většina vyučujících považuje mediální vzdělávání za důležité, bývá pro ně obtížné začlenit je koncepčně do výuky. jsns.cz/mv/ vyukovy-plan.
 2. Mediální ring 2: Zpravodajství. JSNS. May 27 · Jak rozpoznat kvalitní zpravodajství od žumpy, jaké existují typy žurnalistiky a proč jsou kvalitní novináři důležití pro fungování demokratické společnosti. Na tyto otázky hledají odpověď dva protagonisté nového vzdělávacího pořadu Mediální ring 2; Lucka a Matyáš
 3. Jak rozpoznat kvalitní zpravodajství od žumpy, jaké existují typy žurnalistiky a proč jsou kvalitní novináři důležití pro fungování demokratické..
 4. Vycházejí hned z několika průzkumů a analýz, které v nedávné době zveřejnila Česká školní inspekce (ČŠI), Jeden svět na školách (JSNS) a Evroé hodnoty. Z nich vyplývá, že mediální výchově je na českých školách věnován malý prostor, přičemž úroveň mediální gramotnosti žáků základních a středních škol je velmi nízká
Stanovisko k debatě "Mediální gramotnost a mediální

Jeden svět na školách v souvislosti s uzavřením škol dočasně volně zpřístupnil veškerý obsah svého vzdělávacího portálu JSNS.cz, aby ho při vzdálené online výuce žáků mohli snadno využít jak vyučující, tak rodiče s dětmi. Zájemcům o filmy a vzdělávací materiály od nás je tak od dnešního dne k dispozici celkem 275 audiovizuálních lekcí spolu s více. Třeba jsem přišel s křížkem po funuse a o JSNS.cz už víte. A nebo taky ne a někomu se tato informace hodí . Děkuji za sdílení . 0 shares. Tagged mediální výchova, škola,. Autorka se výzkumem a studiem mediální výchovy v rodině dlouhodobě zabývá, a proto by chtěla kromě shrnutí toho, co k mediální výchově v rodině na konferenci zaznělo, reagovat na některé zajímavé i kontroverzní postřehy, ať už byly zmíněné ze strany hostů či diváků, a doplnit je o širší kontext

JSNS realizuje také výzkumy týkající se mediální výchovy a mediální gramotnosti a vydává pravidelný online newsletter. Na školách po celé republice organizuje kampaň Týdny mediálního vzdělávání, během níž žáci debatují s novináři a účastní se projekcí filmů s mediální tematikou a workshopů Jeden svět na školách. 3. 2. 2020 Výuka 0 komentářů. Hledáte do výuky zajímavá témata? Pouštíte žákům rádi filmy? Rádi využijete připravené lekce? Tak to mám pro vás TIP -> Jeden svět na školách (JSNS.cz) Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. Karel Strachota. Strachota, Karel, Strachota, Karel, Copies Bound volumes. Loading copies. Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes. Add copy. Citation Related All parts. Reklama nás obklopuje na každém kroku. O naši pozornost se vede obrovský boj, ve kterém stále větší roli hrají také influenceři. Lucka s Matyášem,.. 1 Zdroj: Výzkum Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k mediím, červen 2018 JSNS.cz 2 Zdroj: Výzkum Stav výuky mediální výchovy na českých středních školách, únor 2018, JSNS.cz 3 Zdroj: Výzkum Výuka mediální výchovy na středních školách, únor 2017, JSNS.c

Dneškem startují Týdny mediálního vzdělávání, podpoří rozvoj mediální gramotnosti v ČR. Už po páté se v České republice koná šestitýdenní akce na podporu mediální gramotnosti s názvem Týdny mediálního vzdělávání (10. května - 18. června), které pořádá vzdělávací program JSNS společnosti. Výborně vysvětlen rozdíl mezi pojmy dezinformace, hoax a fake news, přestože nemaji pevné hranice. Určitě lze využít ve výuce dějepisu, občanské nauky, bohužel v naší škole nejenže není předmět mediální výchova, ale ani se nějak cíleně nepracuje na zařazení průřazového tématu ve výuce, možná jen na papíře. Nejlepší dezinfekcí je tedy mediální vzdělávání. A při něm by školní výuka měla hrát důležitou roli. Práce vyučujících na tomto poli však není snadná, proto jim chceme být co nejvíce nápomocni, vysvětluje spoluautor příručky a ředitel JSNS Karel Strachota. Dezinformace mají dopad na jedince i celé společnost Autoři podobných výroků šíří zcela zkreslené představy, ať už to dělají úmyslně, nebo z neznalosti, poukazuje Karel Strachota, ředitel programu JSNS, na odmítavé reakce, které se v souvislosti s výukou mediální výchovy objevují, a pokračuje: Cíle mediálního vzdělávání jsou přitom zcela opačné AKTUALIZOVÁNO: 12. 5. 2020 Dokument Tipy na učení online a výukové aplikace přináší základní přehled tipů a aplikací, se kterými jsme se osobně nebo zprostředkovaně setkali. Zároveň je tabulka doplněna o další podobné databáze zdrojů, které vám a vašim žákům usnadní překlenout období bez prezen..

Mediální výchova není v českém ąkolství vnímána jako

HUMANITNÍ VĚDY (Dějepis, Občanská nauka, Mediální výchova) • UMÍME TO https://www.umimefakta.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta • JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH https://www.jsns.cz - audiovizuální lekce pro humanitní obory - Dějepis, Občanská nauka. Na portál je nutná registrace, ale vše je zdarma. Žákům. téměř stejné procento (80 %) uvádí, že mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma, studenti středních škol absolvují za celou dobu svého studia méně než 10 hodin mediální výchovy, na některých školách se mediální výchova nevyučuje vůbec

Seznam filmů - JSNS - Jeden svět na školách . Jeden svět na školách a youtuber Kovy k mediálnímu vzdělávání: Kovyho mediální ring středa 30. ledna 2019 · Štítky: Člověk v tísni , mediální gramotnost , mediální výchova , YouTube , Zpráv Jeden Svet 2020 — Program Vzdělávací program JSNS. Dezinformační dezinfekce: Výukové materiály ke (koranavirovým) dezinformacím. 1. Praha: Člověk v tísni, 2020. ISBN 978-80-7591-044-8. WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. Praha, 2017, 133 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Fakulta. Mediální vzdělávání na JSNS. Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V Jednom světě na školách podporují jejich rozvoj. Připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací semináře a.

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako

 1. Příběhy bezpráví jsou projekt, který je součástí vzdělávacího programu JSNS organizace Člověk v tísni. Poskytuje dokumentární i hrané filmy a další materiály vhodné k výuce dějepisu. Na stovkách škol v celé republice pořádá filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři
 2. Program konference je naplánován v rozmezí od 9 do 15.30h. Bude zahájen Karlem Strachotou, ředitelem JSNS. Ten představí výsledky výzkumu Stav výuky mediální výchovy na středních školách a také stávající a připravované mediálně-vzdělávací aktivity JSNS
 3. 2) Mediální výchova je už po mnoho let ve vzdělávacích programech tzv. Průřezové téma, nemá (!) být vyučována v pouze jednom předmětu. 3) Není možné očekávat, že učitelé budou mít čas a všechny potřebné kompetence pro to, aby sestavovali originální kvalitní lekce pro žáky a studenty vlastními silami

MQtester - Změřte si mediální gramotnos

Na konci února tohoto roku se v Goethe-Institutu v Praze konala konference Mediální vzdělávání a české školství. Na podnět společnosti Jeden svět na školách - vzdělávací program společnosti Člověk v tísni - se sešli novináři, vyučující a ostatní zájemci o mediální vzdělávání. Na programu byly dvě panelové diskuze, prezentace projektů, promítání. Mediální výchova vychází z poznatku, že masová a síťová média (periodický tisk, rozhlas, televize, internetová média a internetové sociální sítě) představují v současné době významný faktor pri-mární i sekundární socializace. V základním vzdělávání nabízí Mediální výchova základní poznat Těžiště mediální výchovy se nachází v kurzech, které pro studenty pořádáme. Být v obraze. Hned v prvním týdnu druhého ročníku našeho čtyřletého gymnázia absolvují studenti dvoudenní základní kurz. Po oba dny si osvojují klíčové kompetence z oblasti mediální výchovy

Žáci v čase fake news. Prosazujte důraz na mediální výchovu, píší odborníci Plagovi. 24. 2. 2020 13:31. Tradiční média ztrácejí váhu, po internetu kolují miliony hoaxů a fake news, žijeme v postfaktické době - a přitom školy mediální výchovu zanedbávají a někteří politici ji považují za vymývání mozků dětem Jeden svět na školách (JSNS), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, opět uspořádal Týdny mediálního vzdělávání, které právě tento týden vrcholí. Svou úroveň mediální gramotnosti si může otestovat na těchto stránkách v záložce MQtester i širší veřejnost Ředitel vzdělávacího projektu Karel. Být v obraze : tipy pro mediální výchovu / Radek Aubrecht - cze In: Rodina a škola [cze] -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 67, č. 8 (říjen) (2020), s. 19. Mediální výchova je jedním z průřezových témat pro základní i střední školy. Průzkumy však ukazují, že mediální gramotnost v našich školách není příliš vysoká foto PIXABAY. Zástupci třinácti organizací a subjektů zabývajících se mediálním vzděláváním, sdružených v neformálním společenství pod názvem Platforma pro mediální vzdělávání, se prostřednictvím otevřeného dopisu obrátili na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu s žádostí o změnu dosavadního přístupu k mediálnímu vzdělávání

Výstupy výzkumu napomáhají k další diskusi a strukturování obsahu mediální výchovy na školách. Více informací o výzkumném projektu je k dispozici zde . Agentura Median také pro Sociologický ústav Akademie věd ČR realizuje zajímavý výzkum zaměřený na čtenářské a obecné dovednosti u školáků Mediální výchova je součástí vzdělávání na základních a středních školách od kurikulární reformy v roce 2005, za tu dobu vznikla celá řada konkrétních vzdělávacích materiálů a vedla se řada debat o tom, jak má být vyučování mediální gramotnosti pojímáno

Kriticky ohodnotit mediální obsah ve světle funkcí médií; Používat média pro sebevyjádření v účasti na demokratické společnosti; Použít dovednosti (včetně ICT dovedností) potřebné k vytváření uživatelsky-generovaného obsahu (veřejně dostupný obsah vytvářený samotnými uživateli digitálních médií

Mediální výchova Inkluzivní škol

 1. áře, a to jak pro učitele, tak studenty
 2. Na 6 % škol se mediální výchova - ačkoli je součástí Rámcových vzdělávacích programů, a tudíž povinná - neučí vůbec. Ve většině škol (65 %) se vyučující nezúčastnili žádného kurzu výuky mediální výchovy
 3. Mediální výchova. Pokud máte zájem o metodickou příručku zaměřenou na mediální vzdělávání dětí a mládeže, máte možnost si ji zdarma objednat od spřátelené organizace Jeden svět na školách (www.jsns.cz)
 4. Kreativní Evropa a podpora filmové výchovy Program Evroé unie Kreativní Evropa MEDIA podporuje evroý filmový průmysl již od roku 1991. Každý film však potřebuje také získat své publikum. Proto je budování publika jednou z priorit programu - a jedním ze způ-sobů, jak jí dosáhnout, je i podpora filmové výchovy
 5. Mediální výchova je poměrně novým předmětem českého školství, přestože média již delší dobu tvoří součást našeho každodenního života. Médiím nelze uniknout. Je ale potřeba naučit se je vnímat, naučit se rozklíčovat, co nám chtějí sdělit, a naučit se rozpoznat objektivní informace od informací, které se.
 6. Rádi byste vyučovali mediální výchovu na 1. stupni ZŠ, ale nevíte, jak na to? Vůbec poprvé pořádáme celoroční prakticky zaměřený mediálně-vzdělávací kurz už i pro učitele 1. stupně! Kapacita kurzu je..

Mediální výchova Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky Za pomoci vzdělávacích programů, seminářů a debat, měli za cíl zvýšit jejich mediální gramotnost. Kvůli mimořádné situaci však letos organizace veškeré své materiály zpřístupnila online na portálu Jeden svět na školách (JSNS). Průvodcem cvičebnice je známý youtuber Kovy. Učte se z domov Šeďová, K.: Mediální výchova v rodinách předškoláků 73 disponují, se stal koncept mediální výchovy coby výchovy k orientaci v ma-sových médiích, k jejich využívání a zároveň k jejich kritickému hodnocení (Průcha, Walterová a Mareš, 2001, s. 119). Obecné cíle mediální výchovy bývají vymezovány dvojím způsobem Cíl Mediální gramotnost a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Anotace Ještě před pár lety bylo cílem mediální výchovy naučit děti kriticky vyhodnocovat články v tištěných novinách, časopisech a pořady v televizi. Pak do hry vstoupila online média a svět médií se zkomplikoval. Ale to nebylo vše Mediální ring 2: Zpravodajství. JSNS. May 27 ·

Karel Strachota, ředitel JSNS. Tematicky se nechystáme udělat krok jiným směrem, stěžejní pro nás zůstávají moderní dějiny a mediální vzdělávání. Nadále se budeme věnovat také životnímu prostředí, což je další okruh, který u mladých lidí rezonuje Metodický portál je určen pro učitele na středních školách k podpoře mediální výchovy. Obsahuje nabídku různých témat, audiovizuální ukázky a úkoly pro žáky mediální výchovy (nejen) na školách aneb proč číst zrovna takto zaměřenou knihu. Mediální výchova je terminus technicus, kterému se kromě škol aktivně věnuje nejen například náš časopis,[1] ale i organizace Člověk v tísni, zejména pak díky svému projektu Jeden svět na školách.[2 V úterý 18. 5. 2021 se oba deváté ročníky ZŠ Mládí Orlová v rámci hodin mediální výchovy zapojily do Online debaty PRAVDA vs. LEŽ. Debatu pořádala u příležitosti Týdne mediálního vzdělávání organizace Člověk v tísni v rámci jejich vzdělávacího programu Jeden svět na školách (www.JSNS.cz).9.A sledovala debatu v rámci distanční výuky, kdy byli.

Jedinečný výzkum mediální gramotnosti středoškoláků

Kovyho mediální ring. Populární český youtuber Kovy se 750 tisíci odběrateli natočil ve spolupráci s programem JSNS pětidílnou sérii edukačních videí pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol. Jsou to v podstatě základy mediální výchovy Sociální nebo názorové bubliny. Co si pod těmito pojmy představit? A jak vlastně vznikají? To nám v další epizodě seriálu Mediální ring 2 vysvětluje.. Zkrátka budou obezřetnější v mediální krajině, která se tak zásadním způsobem proměnila, a budou uvažovat tak, aby nečinili rozhodnutí, která by měla nedobrý dopad na jejich život, vysvětluje cíl Týdnů mediální výchovy za organizátory ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota

• Výuka mediální výchovy na středních školách -ředitelé (únor 2017) • Co si myslí o světě dnešní středoškoláci (září 2017) • Stav výuky mediální výchovy na českých středních školách -vyučující (únor 2018). Dotazník připravil tým JSNS, některé otázky byly pilotně testovány. Následně by Všechny informace o produktu Kniha Mediální výchova, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Mediální výchova Výchova k občanství - dobrovolné. Úkoly na období od 8. do 21. 6. Milí žáci, toto téma je vlastně tak trochu navíc. Zároveň ale patří mezi témata zásadní - sociální vyloučení. Vypráví o lidech, kteří se z nějakého důvodu ocitli na okraji společnosti - zadlužili se, přišli o práci Vyšší odborná škola publicistiky nabízí kurz mediální výchovy, který vychází z dlouholetých zkušeností VOŠP s tématem mediální výchovy, věnuje se jak kriticko-analytickému přístupu k médiím, tak i praktickému a tvůrčímu přístupu. Kromě toho nabízí také vzdělávací hru zaměřenou na porozumění médiím Člověk v tísni distribuuje učitelům dezinformační dezinfekci. 13.11.2020. Vzdělávací program Člověka v tísni JSNS vydává metodickou příručku pro učitele s názvem Dezinformační dezinfekce. Reaguje na dezinformace, poplašné zprávy a konspirační teorie, které se v uplynulých měsících objevily ve veřejném prostoru.

JSNS - Otevřený dopis ministru Plagovi: Mediální

Mediální výchova, gramotnost a diet

Animovaný seriál jako mediální výchova

Jeden svět na školách - Nadace BLÍŽKSOB

Mediální výchova se ve školách vyučuje většinou jako průřezové téma v různých předmětech a v 70 procentech škol se této tématice věnuje asi polovina učitelů. Kantoři si ale často stěžují na nedostatek odborné přípravy pro tuto výuku. Akademie ČTK nabízí učitelům ZŠ a SŠ mediální kurz Jak vzniká zpráva. Zobrazte si profil uživatele Karla Peksová na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Karla má na svém profilu 5 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Karla a pracovní příležitosti v podobných společnostech Mediální výchova Lekce mediální výchovy na sebe plynule navazují, není však podmínkou absolvovat je všechny. Studenti se v rámci těchto lekcí seznámí s jednotlivými médii a jejich informační hodnotou. Lekce jsou vedeny aktivní formou, žáci samostatně nebo ve skupinkách spolupracují a plní zadané úkoly Mediální výchova se ve školách vyučuje většinou jako průřezové téma v různých předmětech a v 70 procentech škol se této tématice věnuje asi polovina učitelů. Kantoři si ale často stěžují na nedostatek odborné přípravy pro tuto výuku. Akademie ČTK nabízí učitelům ZŠ a SŠ mediální kurz Jak vzniká zpráva Mediální vzdělávání; Filmová výchova; Životní prostředí; Výuka jazyků; Přírodní vědy; Lekce sestávají z filmu, výukových materiálů a doprovodných a doporučených materiálů, jsou určeny primárně pro učitele, ale stejně tak je můžete využít i v knihovně

Lekce - JSNSJak se učí mediální výchova na středních školách? - JSNS